Välkommen till Framstegspartiets hemsida

Framstegspartiet uppfattning över det svenska pensionssystemets hanterande av Sveriges Riksdags valda företrädare och ledamöter är minst sagt upprörande. Historiskt sätt har ingen grupp inom det svenska samhället behandlats så nedsättande och föraktfullt som de människor som föddes under perioden 1920 – 1950 som arbetat och slitit och i dag tillhörde svenska pensionärsgrupperna.

Av de uttalande som görs från rikspolitiska representanter står det bortom rimligt tvivel att pensionärer oavsett tillhörighet anses av politiska företrädare skall och bör acceptera en pension som för ett stort antal pensionärer ligger långt under socialbidragsnivå och för det stora flertalet att acceptera en pension som kommer att ligga i linje med socialbidragsnivån.

Publicerad i Helger, Nyheter

Svensk lag gäller

För att framöver undvika missförstånd så vill jag förtydliga att de tankar och förslag jag tar upp i det här inlägget endast handlar om fullt friska och arbetsföra personer.

Framstegspartiet är av den uppfattningen att alla fullt friska och arbetsföra utlänningar som vill bosätta sig och leva i Sverige också skall ha en genuin önskan om att assimileras, underställa sig svenska lagar, vår syn på demokrati, jämlikhet, jämställdhet och likabehandling oavsett kön, religion eller sexuell läggning.
Assimilering skall vara en självklarhet för att tydliggöra likvärdigheten mellan svenskar och invandrare och är avgörande för att förebygga konflikter. Assimilering och frivillig integrering på svenskarnas villkor har varit en självklarhet under århundraden i vårt lands historia.

Framstegspartiet har en öppen inställning till flyktingar och vill införa tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) för nödställda som drabbats av konflikter och inbördeskrig. I samband med tillfälligt uppehållstillstånd påtalas även för individen att kraven för att kunna få beviljat permanent uppehållstillstånd (PUT) eller anhöriginvandring är att den som ansöker om (PUT) inte får förekomma i nationella eller internationella belastningsregister. Vidare skall flyktingen varit självförsörjande i minst fyra år, samt efter erlagda och godkända språktester påvisat att denne kan förstå och göra sig förstådd i text och tal på Svenska.

Möjligheten att kunna ansöka om att få bli Svensk medborgare får ske tidigast ytterligare fyra år efter det att PUT beviljats och under förutsättning att den sökande är mantalsskriven, självförsörjande och permanent boende i landet. Framstegspartiet ser ISLAM med vidhängande Sharialagar som ett stort hot mot demokratin och vill därför avkräva flyktingen att skriftligen avlägga trohets och lojalitetslöfte mot Sverige och dess befolkning där det tydligt framgår att man underkastar sig Svenska lagar och tar avstånd från Sharia.

Familjeåterförening skall inte vara självklart i Sverige, vi skall i första hand hjälpa referenspersonen att återförenas i tryggt tredje land om de anhöriga befinner sig i ett land utan asylbehov. I de fall som anhöriginvandring medges skall 100% underhålls skyldighet och samtliga kostnader falla på den enskilde som tar in anhörig. Likaså vill inte Framstegspartiet ha några speciella undantag när det gäller flyktingar/utlänningar som kommer till landet. Ex. så skall kraven på att få pension vara lika för alla oavsett om det rör sig om Svenskar, anhöriginvandrare eller flykting/utlänning. Det är en stor skandal att in infödd Svensk skall ha ut mindre i pension efter att ha jobbat och betalat skatt i hela sitt liv än vad en anhöriginvandrare kan få ut sammanlagt med alla förmåner och diverse bidrag inräknade.

Givetvis så skall medborgarskapet kunna återkallas. För personen/personerna som begått allvarligare brott som leder till 3 månaders fängelse eller mer skall omedelbart utvisas ur landet och alla individer med ett utvisningsbeslut skall vidare befordras till ett speciellt upprättat utvisningsförvar. Den/de utvisade skall möjlig göras en överklagan med statlig rättshjälp, därefter skall juridisk hjälp betalas av den/de utvisade själv.

Print Friendly

 

Publicerad i Flykting, Massinvandringen, Politik, Våra gränser, Värdegrund

Det tysta kriget

Framstegspartiet vill förstärka och permanenta gränskontrollerna. ISLAM är helt enkelt inte kompatibelt med Sverige, dess folk, jämställdhet, kultur eller värdegrund och av den anledningen borde alla som kommer från länder som har ISLAM som ideologi/religion få återvända utan att få sin sak prövad i Sverige. Samtidigt så skall de som arbetar vid gränskontrollerna definitivt inta vara civilanställda Islamister vilket för närvarande är fallet. Så sent som den 9 juni rapporterade SVT

Ett infekterat bråk har utbrutit hos Gränspolisen i Skåne. En civilanställd passkontrollant vägrar att skaka hand med sina kvinnliga kollegor.

I sanningens namn så blev det inte så bra varje sig med EU eller den fria rörligheten.
pinvDet är hög tid att stoppa probleminvandringen eller rättare sagt inflödet av utlänningar som inte vill låta sig assimileras, respektera svensk lag, våra demokratiska spelregler, vår kvinnosyn, jämställdhet, kultur m.m. Dessa problempersoner utgör ett direkt hot mot Sverige och det Svenska folket. Det är INTE OK att komma från en främmande kultur, omringa och tafsa på någon kvinna eller ha som mål att utrota demokratin! Likaså anser Framstegspartiet att det inte är OK med Niqab eller Burqa på offentlig plats och givetvis skall man INTE få skadestånd av DO när man inte får det önskade jobbet på grund av att man vägrar anpassa sig till Svenska lagar, seder och bruk. Vill man absolut bära Hijab, religiös eller extrem klädstil, ha iögonfallande piercingar eller vidlyftiga hals och ansiktstatueringar så får man kanske acceptera att man inte alltid får jobbet man söker. Både av säkerhetsskäl och många andra anledningar så skall det få vara upp till arbetsgivaren att anställa eller neka anställa vem man vill utan att Dum Organisationen (DO) skall ha någonting som helst att säga till om.

DO är en överflödig och kostsam myndighet som lätt kan undvaras, ingen kommar att sakna den. Möjligtvis så kan den på nåder få vara kvar om den börjar ta itu med den diskriminering som råder av svenskar, vita människor, män/pojkar får ofta betala eller uteslutes helt från aktiviteter till förmån för kvinnor/flickor som får det gratis eller till och med finansieras med skattemedel. Vi skall heller inte glömma att tala om den vansinniga diskriminering som råder där svenskar kastas ut ur sina lägenheter eller hamnar längst bak i jobb/bostadskön till förmån för utlänningar samtidigt som svenskar får betala högre pris för sjukvård, mediciner, tandvård etc. etc. De utlänningar som vällt in över våra gränser har inte bidragit med en enda krona till den välfärd som våra förfäder och tidigare skötsamma arbetskraftsinvandrare i generationer har byggt upp. Frågan är om dessa invällare någonsin kommer att tillföra någonting alls, jag tänker då inte på pizza, kebab eller cykelreparatörer.

Oavsett om det är Illuminati, Zionisterna, Frimurare, Vatikanen, Bilderbergare, Globalister, FN eller Kalergiplanen som ligger bakom infiltrationen och ett tappert försök till att framtvinga deras våta dröm om NWO (The New World Order) så blir resultatet detsamma —Vi kommer att förslavas och fråntas rätten till självbestämmande över vårt land och våra liv. Ett omedelbart utträde ur EU är därför en absolut nödvändighet och vi bör göra som britterna, utnyttja vår demokratiska rätt att få folkomrösta i frågan om ett skyndsamt #swexit.

Här följer några klipp som manar till eftertanke. Jag påstår inte att de är den 100 procentiga sanningen men en sak är säker. Det är INTE svenska politiker själva som iscensatt massinvasionen av hela Europa. Dom har bara varit naiva nog till att springa andras ärenden och för det bör de ställas inför krigsrätt.

 

Framstegspartiet vill centralisera asylmottagandet till ett fåtal stora mottagningscentra dit alla asylsökanden tas emot och utreds av kunnig expertis. Alla som söker asyl ska placeras där utan möjlighet att kunna lämna centret förrän deras identitet, hälsa, ålder och asylskäl med säkerhet kunnat fastställas och deras sak prövats av Migrationsverket. Frp vill införa identitetskontroll med fotografi, DNA, fingeravtryck och sjukvårdskontroll redan vid ankomst. Detta DNA register skall i framtiden utökas och innehålla varenda individ boende i Sverige. Asylsökande skall möjliggöras en överklagan med statlig rättshjälp, därefter skall juridisk hjälp betalas av den asylsökande själv. Vid ett avvisningsbeslut så skall det omedelbart verkställas utan möjlighet att ytterligare kunna överklaga beslutet.

Snart är det val igen. Bli medlem i Framstegspartiet och passa samtidigt på att donera en slant på Bg: 579-9408 som hjälp till vår kamp för Sverige,friheten mot överstatliga byråkrater och organisationer.

Print Friendly
Publicerad i Kriminellt, Massinvandringen, Politik, Våra gränser

Hur vi skall stoppa ensamkommande tafsare

Ja då har det då hänt igen. Ett flertal kvinnor som besökt olika festivaler har blivit utsatta både för tafsande och fullbordad våldtäkt. Men som tur är så har vår eminente jubelidiot till polischef Dan Eliasson utarbetat ett universalkoncept som framöver kommer att lösa alla dessa problem. Håll i er nu för detta är ingen skröna…

Snillet Dan Eliasson föreslår på fullaste allvar…

Polisen startar en kampanj mot tafsande på festivaler. Poliser ska nu dela ut armband med texten ”POLIS AVSPÄRRAT #tafsainte”.

Dan Eliasson, rikspolischef, visar upp armbandet.
Dan Eliasson, rikspolischef, visar upp armbandet. Foto: TT

Framstegspartiet har en helt annan lösning

Framstegspartiet vill centralisera asylmottagandet till ett fåtal stora mottagningscentra dit alla asylsökanden tas emot och utreds av kunnig expertis. Alla som söker asyl ska placeras där utan möjlighet att kunna lämna centret förrän deras identitet, hälsa, ålder och asylskäl med säkerhet kunnat fastställas och deras sak prövats av Migrationsverket.

Frp vill införa identitetskontroll med fotografi, DNA, fingeravtryck och sjukvårdskontroll redan vid ankomst. Detta DNA register skall i framtiden utökas och innehålla varenda individ boende i Sverige.

Asylsökande skall möjliggöras en överklagan med statlig rättshjälp, därefter skall juridisk hjälp betalas av den asylsökande själv. Vid ett avvisningsbeslut så skall det omedelbart verkställas utan möjlighet att ytterligare kunna överklaga beslutet.

Någonting som dock är glädjande är att Aftonbladet skriver faktiskt ut vilka förövarna är

”Har blivit omringade”

Enligt honom har tillvägagångssättet varit detsamma i samtliga fall.

– Som tjejerna beskriver det har de blivit omringade av en grupp unga killar. De smyger sig runt och så är det någon som tafsar, stoppar handen innanför kläderna eller kysser tjejen. Det är svårt att observera på plats när det är så trångt, säger Eriksson.

Två unga killar greps under fredagskvällen men släpptes kort därefter.

– I det fallet hade de gripna pekats ut under natten. De gripna var unga ensamkommande och blev hämtade av personal från ett HVB-hem, säger Per-Arne Eriksson.

Ingen av de utsatta tjejerna ska ha skadats fysiskt.

– Men flera är naturligtvis chockade, säger Eriksson.

Vill du som Framstegspartiet ha ett tryggare Sverige som värnar om sina egna medborgare, vår kultur, våra pensioner, seder, bruk och värdegrunder?

Vill du som Framstegspartiet ha rätten att få försvara ditt liv, egendom, nära och kära med dolt eller synligt handeldvapen pistol/revolver?

Vill du som Framstegspartiet ha en trygg ålderdom med 15 000 Kr efter skatt i pension?
Vi vill inte tillhöra ett land där vi betalar högst skatt men erhåller lägsta pension och förmåner.

Vill du som Framstegspartiet avveckla all positiv särbehandling och kvoteringar av fullt friska och arbetsföra människor?

Vill du som Framstegspartiet att vi skall få ett försvar och en poliskår som är värt namnet och klarar av att utföra sin uppgift?

Framstegspartiet är emot EU-medlemskapet, vi kräver ett #SWEXIT och utträde för att kunna använda de stora summor vi betalar i medlemsavgift inom Sverige. Det innebär också att vi vill återföra makten till Sverige och inte vara styrda av en union helt utan intresse för vår nation. Ett utträde ur EU innebär även att vi kan återupprätta våra yttre gränser igen, ett skydd som skall stoppa bl.a. knarksmuggling, vapensmuggling och illegal invandring.

Vill du som Framstegspartiet att egenavgifterna avskaffas och att tramset med att den som producerar EL för eget bruk skall betala Solskatt?  Riv upp beslutet, gör om , gör rätt och beskatta endast en ev. försäljning av EL och sist men inte minst låt skatten tillfalla kommunerna.

Vi vill också att beskattningsrätterna med avgifter tillfaller kommunerna (enligt norsk modell) där kraftbolagen har sin verksamhet samt att detta stimulerar kommunerna i att starta egna energibolag alternativ anlita externa företag.

Kommunerna åläggs då endast att till  staten betala avgifter och får själva använda intäkterna efter bästa omdöme.

Vill du som vi? Då lägger du din röst på Framstegspartiet i nästa val. Bli medlem och passa samtidigt på att donera en slant på Bankgiro 579-9408.

Vi ses vid valurnorna.

Print Friendly


Publicerad i Feminism, Massinvandringen, Politik, Värdegrund

SWEXIT

Uppdatering 24/6
Britterna har visat stort mod och beslutsamhet. Kan britterna så kan vi!
Framstegspartiet kommer oförtrutet att kämpa för att även Sverige lämnar de självgoda och kostsamma EU diktatorerna åt sitt öde.

GrattisBritter

Framstegspartiet är emot EU-medlemskapet, vi kräver ett utträde för att kunna använda de stora summor vi betalar i medlemsavgift, höga politikerarvoden, traktamenten etc. etc. Det innebär också att vi vill återföra makten till Sverige och inte vara styrda av en union som inte bara helt saknar intresse för vår nation utan till och med vill utrota oss både som folk och nation. Ett utträde ur EU innebär även att vi kan återupprätta våra yttre gränser igen, ett skydd som skall stoppa bla. knarksmuggling, vapensmuggling och illegal invandring.

Det börjar bli allt tydligare att förkortningen EU helt enkelt står för EuropasUndergång och strikt följer tanken om The New World Order (NWO) och Kalergis paneuropeiska vision. Läs om Kalergis vansinniga plan här Läs, Läs, Läs igen och förstå varför Europa invaderas och står på ruinens brant i takt med att ISLAM breder ut sig.

Kolla på det nedbantade klippet härunder och stöd våra Engelska vänners kamp för ett utträde ur EU och ett inträde i friheten och rättigheten att få bestämma över deras eget land.

Framstegspartiet förordar en liknande SWEXIT kampanj i Sverige. Mer om SWEXIT finns att läsa här!

Print Friendly

 

Publicerad i Massinvandringen, Politik, Våra gränser

På Islamisternas sida

Jag står helt på ISLAM´s sida att demokratin bör avskaffas! Den bör avskaffas för Islamister och alla andra som motarbetar vårt Svenska demokratiska system och som inte önskar ha ett fungerande, jämställt och välmående demokratiskt samhälle. ISLAM är på inga vägar kompatibelt med vår Svenska syn på demokrati eller vårt sätt att leva våra liv.

Vad jag egentligen säger är att ingen skall kunna använda sig av de demokratiska rättigheterna (som de ju vill avskaffa) för att kunna ta bort eller rasera den demokrati och syn på mänskliga rättigheter som vi Svenskar och våra förfäder under århundranden byggt upp.

Med anledning av detta så vill jag mena att Sverige omedelbart (oavsett den s.k. “asylrätten”) skall vägra ta emot någon från något land om inte personen ovillkorligen låter sig assimileras, tar avstånd från ISLAM och svär ett trohetslöfte gentemot Sverige, dess lagar och invånare. Om man vill komma in i Sverige så skall man ha en uttalad vilja att vilja bli Svensk fullt ut. Jobba, försörja sig, dra sitt strå till stacken och till fullo acceptera vårt samhällssystem, vår kultur och våra lagar är sannerligen det minsta man kan begära. Om de “hitresande” inte vill anpassa sig, ja då får man välja ett annat land att bosätta sig i eller stanna kvar i sitt hemland där den formen av “ISLAM-demokrati” man önskar redan är etablerat.

Likaså bör ingen som inte tar avstånd från ISLAM eller annan liknande antidemokratisk tro, övertygelse eller organisation få jobba inom Svensk stat, kommun, politik eller myndighet, det är helt enkelt en gigantisk säkerhetsrisk.

Än värre är att dessa potentiella “säkerhetsrisker” flitigt kvoteras in i verksamheterna (av våra folkförrädare) med ursäkten att “de skall spegla det Svenska samhället”. Nej det skall de inte alls göra för jag är naiv nog att inbilla mig att Svenskarna fortfarande vill ha demokrati, rättvisa, jämställdhet, äldrevård och en pension som går att leva på. Jag är också övertygad om att Svenskarna inte vill ha halalslakt, omskärelse av oskyldiga gossebarn, Sharialagar eller ens se den klädstil som påbjuds av ISLAM i vårt Sverige.

Det samhälle som våra folkförrädare vill “spegla” är nog mest en “våt dröm” skapat av Bilderbergarna, NWO, FN, EU, globalister, kommunismen, nazismen och radikalfeminismen. Dessa grupper har tvivelaktigt en helt annan “spegel” att titta i än vad den vanliga genomsnittssvensken har. Sverige skall spegla Svenskarna och deras kultur. Inte ISLAM, hedersvåld, kvinnohat, slaveri och terrorism.

ISLAM är som sagt var inte kompatibelt med någonting annat än ISLAM så därför bör vi totalförbjuda den i Sverige med allt vad det innebär från utövandet till byggande av moskéer och utländska muslimska investeringar. Stoppa ISLAM´s utbredning idag, i morgon är det för sent!

Vill du hjälpa till med detta då röstar du naturligtvis på Framstegspartiet nästa gång, bli medlem och donera at slant till vårt arbete. För dom gamla och Svensk demokrati… Mot alla varianter av ISLAM, kvoteringar, feminism, förturer och särbehandlingar av fullt friska och arbetsföra människor.

Slutligen. Framstegspartiet har inte glömt bort de gamla. Vi kräver fortfarande minst 15 000 Kr/månaden efter skatt till alla pensionärer i Sverige!
Framstegspartiet har svårt att förstå att ett land med världens nästan högsta skatter samtidigt skall behöva vara ett land med de nästan sämsta pensioner och villkor för våra gamla.

Donera en slant kan du göra på Bankgiro 579-9408, märk inbetalningen med “donation”. Tack.

Print Friendly
Publicerad i Feminism, Massinvandringen, Pensionärer, Politik, Värdegrund

Vem radikaliseras?

Jag tror att i slutändan så är det vi Svenskar som radikaliseras mest av alla på grund av särbehandling och gullandet med alla andra än svenskar. Färgad är rätt -Vitt är fel! Utlänning är rätt -Svensk är fel! Kvinna är rätt -man är fel! Ung är rätt -gammal är fel!

Svenskarna diskrimineras i sitt eget land till den milda grad att samtliga svenska politiker, de som är engagerade i riksdagen och regeringen borde ställas inför krigsrätt. Krypandet för Islam och utlänningar måste upphöra och Svenska kyrkan bör stå fast vid den kristna tron och inte vika sig en tum för Islam, feminister eller annat sattyg.

Om Svenska kyrkan verkligen stod upp för sin tro och kristna värderingar och kunde skaka av sig de senaste årens flum och undfallenhet så skulle jag för att kunna behålla Sverige svenskt vilja gå så långt som att ställa kräv på att —alla som anställs inom statliga och kommunala myndigheter eller förvaltningar skall vara kristna eller åtminstone vila på en gammaldags genuin kristen värdegrund.

Det skall inte ens vara möjligt att Islamisera och av-demokratisera Sverige med hjälp av infiltration i vårt demokratiska system. Avskaffa därför lagarna om hets mot folkgrupp och religionsfrihet, men fram för allt… Godkänn INTE Islam som en religion när det faktiskt mer är en politisk ideologi.

Släng ut alla som tillhör Islam ur våra parlament, statliga och kommunala myndigheter och förvaltningar NU! I morgon är det definitivt för sent! De som inte vill Sverige och dess medborgare väl skall inte kunna påverka vår politik genom infiltration.

Till min besvikelse men inte förvånande så kan vi bara titta på hur Islampropagandan helt tagit över och dominerar media och vissa kommuner och varuhus där Sveriges nationaldag helt fått stryka på foten till förmån för den Islamska svält och våldshögtiden. Den som vill läsa mer om detta kan göra det här på Fria Tider

Anledningen antas vara att en muslim som inte ätit ordentligt är mer trött och lättretlig än en muslim som har mat i magen.

Är det inte snart hög tid att vi i Sverige protesterar mot NWO (The New World Order), FN och EU. Vi i framstegspartiet stöder England och deras medborgare i deras försök att lämna det genomkorrupta EU. Lycka till England!

Print Friendly
Publicerad i Diskriminering, Feminism, Islam, Propaganda, Värdegrund

Möjligheter och Utmaningar

Jaha, då var det tid för nya “Möjligheter” eller rättare sagt fler diskrimineringar av Svenskar som pådyvlat oss av Allianspartierna.

Med miljömuppen Fridolin som innehar den bedårande titeln “utbildningsminister” i spetsen presenteras idag den 27/5 2016 på sverigesradio hemsida ännu ett kvoterings, diskriminerings och kvävande idiotåtgärd som beslutats av vår absolut hundraprocentiga och svenskfientliga regering.

Man har helt utan folkets breda stöd drivit igenom att…

Friskolor ska få möjlighet att låta nyanlända elever gå före i kön till skolan.

Regeringen har kommit överens med allianspartierna om att friskolor ska få göra avsteg från kösystemet för att kunna ta emot nyanlända flyktingbarn.

Regeländringen, som väntas träda i kraft den 1 november, innebär att fem procent av det totala elevantalet ska kunna vikas till förmån för barn som bott i Sverige kortare tid än två år.

– I dag finns hundratals skolor som inte tar emot en enda nyanlända. Det är helt oanständigt när vi har den värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget.
– I dag är det friskolor som vill ta emot, men där regelverket sätter käppar i hjulet, säger Gustav Fridolin.

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna står inte bakom förslaget, som är en del av den migrationspolitiska överenskommelsen.
Förslaget bygger i hög utsträckning på den utredning som presenterades i januari.

Lägg märke till hur man väljer att kalla diskrimineringen för att “Friskolor ska få möjlighet” och i vanlig ordning så tänker ligger väl PK-media i startgroparna för att förfölja och stigmatisera de friskolor som inte kommer att använda sig av denna nya “möjlighet”! Man kan bara gissa.

Många omtänksamma föräldrar har säkert valt att ställa sig i kö till en friskola just av den anledningen att man vill slippa mobbning, sexuella trakasserier, kunna få studiero etc. etc. Skall då dessa barn till föräldrar som stått i kö i kanske flera år passeras av nytillkomna som många gånger inte ens har giltiga asylskäl, ID-handlingar eller t.o.m. medvetet ljuger om sin ålder?

Nej, så skall det verkligen inte gå till i ett någorlunda jämställt samhälle.
I Framstegspartiets Sverige så kvoteras eller positivt särbehandlas ingen fullt frisk och arbetsför människa oavsett kön, etnicitet, hudfärg eller sexuell läggning. Samma spelregler skall gälla för alla som bor, arbetar och betalar skatt i Sverige.

För de fullt friska och arbetsföra som inte arbetar och betalar skatt i Sverige, har arbetat och betalat skatt i Sverige eller heller inte någonsin kommer att arbeta och betala skatt i Sverige gäller att de snarast avlägsnar sig från landet som tack vara våra förfäder “flödar av mjölk och honung” och som slitit i sitt anletes svett för att bygga upp vår numera av svenskhatande folkförrädare (politiker) totalt raserade välfärd.

Tack för det alla skitpolitiker och myglare som oavsett partitillhörighet inte är sena att se om sitt eget hus och förse sig med en uppsjö av förmåner som ingen skötsam arbetare kommer ens i närheten av!

Och än en gång herr Fridolin vi har INTEden värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget” däremot så har vi på grund av inkompetenta landsförrädare (svenskhatande politiker) det största inflödet av lycksökare och däribland kriminella personer i landet.

Framstegspartiet vill att Sverige snarast lämnar EU, stänger sina gränser för inflödet av människor som vi inte vet vilka det är eller som kommer från muslimska länder och bär med sig en syn på demokrati och värderingar som så totalt kolliderar med vår svenska syn på demokrati, jämställdhet och värderingar.

För övrigt så anser vi att ISLAM hör inte hemma här och bör totalförbjudas så spelar det ingen roll hur mycket man kallar en politisk ideologi som ISLAM för en religion.

Print Friendly

 

Publicerad i Diskriminering, Kriminellt, Massinvandringen, Politik, Skolan

Föräldrar var är ni?

Till min stora glädje så kan jag konstatera att debatt och samhällsklimatet så sakteliga börjar förändras. Så sent som den 16/5 så hade t.ex. Expressen en artikel med rubriken “Låt föräldrarna betala för vandaliseringen”, där författaren kort och gott konstaterar:

[…] Familjen är den enhet som ansvarar för barnets uppväxt och uppfostran. […]

Allt fler inom ambulans och brandförsvar, men framför allt poliser, vittnar nu om en ökad aggressivitet och stenkastning från unga kriminella i landets förorter. I söndags kväll brann flera bilar i Norrköping och bara timmar innan kastades stenar på polisen i samma förort. Det är knappast första gången.

Detta är obehagliga historier som skapar otrygghet för vanliga människor, men som också förstör bilden om Sverige utomlands.

Somliga menar att dessa individer är ”arga ungdomar” och att detta är ett resultat av ”fattigdomen i samhället”. Och absolut, vi vet att utanförskap kan suga in unga i kriminalitet och radikalisering.

Förebyggande arbete i form av flera arbetstillfällen och utbildningsmöjligheter i all ära. Men det är respektlöst och kränkande när dessa kriminella handlingar sammankopplas med hederliga människor i förorten, som kämpar dag och natt för att få bröd på bordet.

Visst kan man tycka att det är “respektlöst och kränkande” att sammankoppla kriminella handlingar med hederliga människor. Men saken är den att många gånger så kan det mycket väl vara så att det är “hederliga” som både är de kriminellas föräldrar, bor i områdena och tillhör de som drabbas hårdast. Samtidigt så är det så, att som man bäddar får man ligga och har man inte orkat uppfostra sina telningar, sätter ned foten, träder fram som vittnen, tillåter sig bli assimilerad och samarbetar med lokal polis och myndigheter för att få stopp på eländet så får man nog vänja sig vid att se sin fina bil bli utbränd, hedersrelaterat våld, grannens närbutik bli rånad m.m.

Dessa ouppfostrade slynglar inklusive deras föräldrar är ju knappast att betrakta som speciellt smarta och fördärvar mest för sig själv och andra invandrare som bebor dessa s.k. “utanförskapsområden”. Inte sällan så tillåter man att självutnämnda Shariapoliser patrullerar gatorna, förföljer och trakasserar såväl svenskar som sina egna landsmän. Varför reser sig inte alla “hederliga människor i förorten”, protesterar och börjar patrullera gatorna och sätta stopp för dessa religiösa fundamentalisterna som inte vill ha demokrati, ett öppet samhälle eller anpassa sig till de regler och värdegrunder vi har tagit till oss i Sverige?

Svaret på ovanstående fråga är förmodligen mest på grund av rädsla men också därför att de flesta är muslimer och stöder öppet eller i lönndom ISLAM som år så långt man kan komma från en “fredens religion”. Den är t.o.m. så långt ifrån fredens religion att man ibland har flytt sitt hemland för att komma ifrån den. Att men sedan är så naiv att men inbillar sig att Sverige skulle nog kunna bli ett bra land att leva i om man bara implementerade SHARIA-lagar, lärde svenskarna att prata Arabiska eller tvingade kvinnorna tillbaka till medeltiden genom att kräva underkastelse, könssegregering och en föråldrad klädkod bevisar bara en sak. ISLAM är inte kompatibelt med svensk synsätt, kultur eller sedvänjor och därför bör ISLAM som mer är en politisk ideologi än en religion totalförbjudas i Sverige. Mitt råd till alla invandrare blir… anpassa er eller försvinn. Sverige är Sverige take it or leave it!

Stoppa alla bidrag till muslimska organisationer och förbjud utländska investerare att finansiera fler vidlyftiga moskébyggen, muslimska friskolor e.t.c. Vi skulle dessutom kunna göra som Österrike har gjort d.v.s. kräva full insyn i befintliga moskéer och att allt som sägs offentligt innanför moskéns väggar endast får ske på svenska. Vill man inte anpassa sig, låta sig assimileras så är det klart som korvspad att utanförskapsområden och segregering uppstår och blir till problem.

Det är hög tid att skrota integrationstanken, sluta pumpa in miljarder i det ena misslyckade integrationsprojektet efter det andra och börja prata om assimilering i stället. Det är möjligt att det fungerar bra med “tvångsäktenskap” inom ISLAM men här fungerar det inte! Ingen av grupperna varje sig svenskar eller invandrare vill tvångsmässigt bli integrerade med varandra. Sverige är svenskarnas land och de som kommer hit får finna sig i att låta sig assimileras eller helt enkelt återvända till något muslimskt land som passar deras trosuppfattning, klädstil och levnadssätt bättre än Sverige.

Sedan håller jag inte med författaren om att detta skulle vara “ett resultat av ”fattigdomen i samhället”. Och absolut, vi vet att utanförskap kan suga in unga i kriminalitet och radikalisering.” Nej det handlar om bristen på uppfostran och krav, för om artikelförfattarens påståendet skulle stämma så skulle det vara Svenska fattigpensionärer som eldade upp bilar och rånade folk. Det görs inte ett skit för att förbättra för fattigpensionärerna som är den mest diskriminerade och misshandlade gruppen som finns i samhället, där skall det minsann sparas in på allting samtidigt som man öser pengar och resurser över dessa slynglar som lever i “utanförskapsområdena”.

Om någon enskild grupp verkligen står helt utanför samhället så är det Svenska fattigpensionärer, men anledningen till att dessa inte bränner bilar eller rånar folk beror på att de har blivit uppfostrade av deras föräldrar att inte göra så!

Operation “Mareld” som polisen nu sent omsider inleder skall “Enligt regionpolischefen Ulf Johansson ska polisen arbeta aktivt för att återuppta tryggheten och ordningen.”  Visst snyggt försök men vad hjälper det när allting börjar med bristande föräldraansvar, uppfostran och en slapp och kravlös flumskola där eleverna tillåts hota och slå pedagogerna. Och gud nåde den lärare som tar tag i snorvalpen som då känner sig kränkt och får massor med oförtjänt uppmärksamhet i PK-pressen och kanske till och med skadestånd för att han/hon betett sig som ett svin. Nåväl det är väl bara att svenska PK-poliser och dialogpoliser tar med sig den extra stora kaffekannan så löser sig nog alla problemen. Ler

Nå du gode Fridolin (MP) eller skall vi säga ManshatarPartiet hur går det nu med skolan som du skulle fixa på 100 dagar? Tja det blev väl som “Folksagan om Mäster Skräddare”. Skillnaden är att i fallet Fridolin så bidde det inte ens en tumme, de bidde bara till nya självförvållade “utmaningarLer Dessa så kallade utmaningar är någonting som sittande politiker inklusive SD själv varit med om att skapa p.g.a. en alltför vidlyftig invandring av människor som inte delar vårt sätt att se på demokrati, kvinnor, kultur, jämställdhet, sexuell läggning eller religion. I stora drag så är det enda de delar (och som de sällan har bidragit till) är den välfärd som vi, våra föräldrar och förfäder så mödosamt har lyckats bygga upp.

Tips till politikerna. Skrota lagen om hets mot folkgrupp, skrota Diskrimineringsombudsmannen (DO) och börja ställa krav på dem som befinner sig i landet och släng ut dem som uppehåller sig illegalt. Samma regler och lagar skall gälla för alla som befinner sig i landet så sluta upp med särbehandla någon!

Skolans uppgift är att lära ut till eleverna och inte att inta rollen som förälder och uppfostringsansvariga. Kräv att ansvarig förälder till stökiga elever är närvarande vid lektionerna och tar sina huliganer i örat så att vi kan få ordning, reda och studiero i våra klasser.  Om någon förälder trilskas och vägrar samarbeta så är det bara att börja dra in på bidragen och avkräva ekonomisk ersättning av dessa slöa likgiltiga föräldrar. Då om inte förr när det börjar kosta dem pengar så skall vi nog snart se förändringar. Förresten så kan man kräva av föräldrarna också att de åtminstone lär sig språket i landet de har valt att bosätta sig i.

Framstegspartiet värnar om svenska pensionärers rätt till en vettig pension, äldrevård och ett värdigt boende med fritidsaktiviteter och näringsrik god mat. Det är dom faktiskt värda. Vi värnar också om att bevara kärnfamiljen, svensk kultur och sedvänjor. Vi är uttalat motståndare till alla former av s.k. positiv särbehandling och kvoteringar av fullt friska och arbetsföra personer vilket i praktiken innebär negativ särbehandling av någon annan.

Framstegspartiet behöver nya och aktiva medlemmar du ansöker här.
Stöd partiet genom att donera en slant på Bankgiro 579-9408 märk inbetalningen med “donation”.
Tack på förhand.

Print Friendly

 

 

 

Publicerad i Kriminellt, Polisen, Skolan

Varför förringa och förvränga allt !

Än en vecka och många händelser har passerat, men varje vecka är det samma sak.

All form av nyhetsrapportering är brutalt enkelspårig, och det samma gäller olika insändare som spyr galla över allt och alla.

Vi kan börja med Kvällspostens Csaba Bene Perlenberg som ställer sig frågande om Soldiers of Odin och dess vara eller icke vara, han har all rätt att tycka vad han vill, men hans vänsterorienterade bullshit får en att vilja kräkas.

Det han tar upp i sin ledarkrönika är att folk som faktiskt vill förändra och själv har förändrats skall ifrågasättas av det grövsta, man är vad man lierar sig med skriver denna besserwisser.

Vad han totalt struntar i är den egentliga historien, någon vill utföra något gott vad det månde vara men skall med omedelbar verkan samman liknas med en förenings historia.

Kan bara påtala att undertecknad har fått klä skott för samma inskränkta behandling av media, då jag var medlem i Sverigedemokraterna, personligen vet jag att man inte kan ta avstånd från historien, men när man försöker påtala att man vill förändra den framtida historien, då skall man än en gång pådyvlas den gamla historien och alltid på ett fruktansvärt negativt vis.

Varken nya medlemmar av Soldiers of Odin eller undertecknad ställer sig bakom våra tidigare organisationers historik men vi kan samtidigt inte heller blunda för den, därför tycker jag att debattörer och murvlar i all ära skriv ni ert jäkla dravel, men det hade varit mer intressant om ni skrev om framtiden och vad folk verkligen vill åstadkomma med sina handlingar.

Min förhoppning är att man vill förändra på ett positivt sätt oavsett, sen kanske det inte faller alla på läppen med samma entusiasm eller glädje, det bryr man sig föga om, för undertecknad är inte till för att glädjas utan kunna påverka min direkta omgivning.

Det har även skrivits insändare ang. kontroller av försörjningsstöds/ bidragstagare. Någon stackare förbarmade sig över att det skulle vara kränkande osv. att kontrollera enskilda individer, än en gång ville min mage vända sig ut och in, hur verklighetsfrämmande får man vara.

Vet denna individ hur många skattemiljoner som man lurar till sig varje år, det finns definitivt orsak att misstänkliggöra vissa individer, och ja det är ekonomiskt försvarbart att jag dessa kräk förföljs i all oändlighet.

Bidragsfuskare gör att hederliga män och kvinnor hamnar i en situation som gör att gemene man faktiskt ifrågasätter deras behov. Sen kan man säga att bidragsfuskare stjäl från dem som verkligen har ett försörjningsstödsbehov, försvara det om ni kan.

Den personliga integriteten används alltid som en skyddsbarriär av individer som inte har rent mjöl i påsen, vilt påhejade av vänstervridna fanatiker som tycker synd om allt och alla, inse fakta alla befinner sig inte på rätt sidan av lagens råmärken, världen och landet är fullt av tjuvar och banditer som inget hellre vill än stjäla och luras.

Sist men inte minst det känns skönt att det äntligen belyses att den omvända rasismen finns, aldrig förr har man genom media kunnat se den i vitögat.

Segregerade områden har en tendens att visa sitt fula tryne genom sina värsta sidor, många invandrare tycker faktiskt otroligt illa om svenskar, det svenska samhället och allt vad det innebär.

Det går ofta så långt att de uttrycker att de inte vill ha svenskar i sina bostadsområden, undertecknads första reaktion är varför vill man överhuvudtaget ens bo i Sverige om man har sådana problem.

Sen visar det sig att det oftast handlar om individer födda i Sverige men med utländska föräldrar, var kommer detta hatet ifrån och hur skall vi behandla sådana människor som bär på ett sådant hat.

Att bo i ett land som man är född och uppvuxen i är något speciellt, och kallas oftast för nationalistiskt tänkande och tyckande, för mig som är född utomlands infinner sig denna känsla mycket mer markant. Undertecknad älskar mitt land (Sverige) och dess kultur, därför kan jag inget annat än tycka synd om individer som är av en annan åsikt.

Hade jag inte varit så känslig av mig hade jag bett dem dra åt helvete, som förringar mina värderingar så å det grövsta så det gör ont i både kropp och själ.

Härliga varma Sverigehälsningar till er alla från en inflyttad nationalist.

Allan Jönsson

Ordf för framstegspartiet Sverige.

Print Friendly
Publicerad i Politik, Veckobrev

När skall vi få en saklig rapportering?

Veckans händelser har varit omtumlande, med både bra och dåliga inslag men som vanligt har man överlevt.

Mona Sahlin gör ingen besviken hon fortsätter oförtrutet i sitt inslagna spår av förljugenhet, man kan bara ha en stilla undran, och det är om våra skandalblaskor håller på något värre än vad som sett dagens ljus, Fru Sahlin har kanske haft en otrohetsaffär, en nyhet som skulle bli grädden på moset.

Ja tiden får utvisa om undertecknad har rätt, annars får Mona lagsöka mig för förtal.

En musiker har gått ur tiden (Olle Ljungström) och då haglar kommentarer och kondoleanser från allsköns olika individer, har själv inte haft det stora intresset för denna individ, men hans bortgång bevakas som en världsnyhet, min stilla undran är varför kan man inte beundra och uppskatta någon när man lever, ordspråket säger att man saknar inte kon förrän båset är tomt, må du vila i frid Olle vem du nu var.

Och nu till veckan höjdpunkt??? kanske bara för mig?, men undertecknad är övertygad om att det berör och irriterar det stora flertalet. När skall vi riksdagen, Regioner/landsting och kommuner börja redovisa på ett sakligt sätt.

Alla är fullt medvetna om att den mesta informationen runt offentliga kostnader finns att tillgå, men den framställs ofta ganska fragmentariskt och gemene man tar sig sällan tid att sammanställa densamma.

När skall de olika kostnader för vad olika samhällsinsatser kostar, rapporteras på ett enkelt sätt, det handlar inte om att ställa olika grupper mot varandra, utan snarare om att alla lätt skall kunna förstå hur och på vilket sätt våra skattepengar används.

Som politiker kommer man lätt undan med beslut som kan anses obefogade bara genom att låta kostnader var separerade, men om varje område hade sammanställts då hade totalkostnader varit betydligt mer märkbar och därmed kanske ifrågasatts lite oftare.

Exempelvis kan vi börja på kommunplan, hur mycket arbete sköts genom konsult tjänster när man egentligen skulle kunna bemästra arbetet inom den egna organisationen, anställningar till kommunen måste ske genom framtida behov alternativt efter redan rådande behov.

Vilka kommunala behov för olika tjänster finns inrymt i framtiden? detta måste sammanställas för att motverka exempelvis lärarbrist, eller brist inom den kommunala vården såsom demens personal med rätt utbildning, kompetensyrken måste prioriteras då kraven från regeringens sida blir större och större.

På Regions/landstingsnivå återkommer alltid antibiotika användandet, sättet att söka vård, och om den gällande triageringen fungerar, får alla individer samma behandling oavsett var i regionen/landstinget man bor. Många relevanta frågor som kan möjlig göra omprioriteringar inom andra områden, men det är först när man sammanställer totalsumman som man ser hur stora problem faktiskt är.

Till sist kommer vi till den stora kassakon och det är riksdagen, undertecknads tankar runt dennes kostnader är att man skurit upp huvudpulsådern och låter blodet spruta helt vilt och obehärskat, helt utan tankar på att stoppa blodflödet, så länge man tillsätter nytt blod på plus sidan förblöder inte patienten, sen struntar man i hur mycket man plockar ut ur blodbanken.

Sveriges riksdag har inte outtömliga källor eller skattkammare att plocka ur, förr eller senare måste kalaset betalas, och det kommer att ske på mångas bekostnad, skall vi fortsätta stjäla från pensionärerna, eller skall vi bli vänsterorienterade och höja skatten bara för att vi kan, eller skall vi börja ta ansvar för idiotiska beslut tagna av ett fåtal och som egentligen hatas av ett flertal.

Nu skall vi inte springa som katten runt het gröt utan framlägga att undertecknad talar om den enorma flyktinghanteringen som (tack gode gud) har lite kommit av sig.

Migrationsverket fick skriva ner sin prognos med 83 miljarder, ja smaka på den du

83 000 000 000 kr, så många nollor har man sällan sett om man inte talar om vår svenska riksdag.

Med sådana enorma siffror börjar man undra vad den totala siffran faktiskt är, och märk bara att dessa siffror bara handlar om migrationsverket och endast för innevarande år.

Vad som inte syns är alla kringkostnader som hela tiden skjuter i höjden, förlåt språket men det känns som ett piss i Atlanten, helt enkelt inte ens märkbart. Sveriges riksdag silar mygg men sväljer elefanter., omvandla dessa enorma siffror till andra områden, den eftersatta skolan och de låga betygsutfallen, vården till våra äldre som byggt upp vårt underbara land med det sociala skyddsnätet de trodde skulle finnas på ålderns höst.

Med så mycket pengar hade vi kunnat utföra inte bara underverk utan snarare mirakel för hela svenska befolkningen, men icke så nicke, nu går pengarna helt oavkortat till individer som faktiskt inte tillfört en enda skattekrona, och antagligen inte kommer att göra under mycken lång framtid, om det ens kommer att ske.

Visst skall vi hjälpa, men det får aldrig ske genom att stjälpa, Sverige skall inte vara någon Robin Hood gentemot skattekollektiven utan en rättvis förmyndare av den sociala välfärden som är avsedd till de som betalt för densamma.

Nä börja redovisa kostnaderna utefter sina verkliga användningsområden, invandring för sig, skolan för sig, pensionsåtagandet för sig och alla andra områden var för sig, gör det rätt och på lätt svenska så får vi verkligen se om ni sitter kvar vid.

Sluta ha isär de så viktiga siffror som påtalar vad era politiska utsvävningar innebär i svenska kronor, det ger åtminstone gemene man en möjlighet att kunna utvärdera om ni är så jäkla duktiga som ni tror.

Varje individ får en möjlighet att kanske rent av hata er och då ni för dem bakom ljuset, men undertecknad vet att ni aldrig kommer att våga detta för då lär ni aldrig bli återvalda.

Allan Jönsson
Ordf. för Framstegspartiet Sverige
ett parti som inte hycklar.

Print Friendly
Publicerad i Politik, Veckobrev
Ni kan stödja partiet genom donation

Bankgiro 579-9408

Ordförande: Allan Jönsson
Tel: 070-4900088 allan.jonsson@framstegspartiet.se


Creeper

MediaCreeper