Välkommen till Framstegspartiets hemsida

 

Framstegspartiet uppfattning över det svenska pensionssystemets hanterande av Sveriges Riksdags valda företrädare och ledamöter är minst sagt upprörande. Historiskt sätt har ingen grupp inom det svenska samhället behandlats så nedsättande och föraktfullt som de människor som föddes under perioden 1920 – 1950 som arbetat och slitit och i dag tillhörde svenska pensionärsgrupperna.

Av de uttalande som görs från rikspolitiska representanter står det bortom rimligt tvivel att pensionärer oavsett tillhörighet anses av politiska företrädare skall och bör acceptera en pension som för ett stort antal pensionärer ligger långt under socialbidragsnivå och för det stora flertalet att acceptera en pension som kommer att ligga i linje med socialbidragsnivån.

Publicerad i Helger, Nyheter

Möjligheter och Utmaningar

Jaha, då var det tid för nya “Möjligheter” eller rättare sagt fler diskrimineringar av Svenskar som pådyvlat oss av Allianspartierna.

Med miljömuppen Fridolin som innehar den bedårande titeln “utbildningsminister” i spetsen presenteras idag den 27/5 2016 på sverigesradio hemsida ännu ett kvoterings, diskriminerings och kvävande idiotåtgärd som beslutats av vår absolut hundraprocentiga och svenskfientliga regering.

Man har helt utan folkets breda stöd drivit igenom att…

Friskolor ska få möjlighet att låta nyanlända elever gå före i kön till skolan.

Regeringen har kommit överens med allianspartierna om att friskolor ska få göra avsteg från kösystemet för att kunna ta emot nyanlända flyktingbarn.

Regeländringen, som väntas träda i kraft den 1 november, innebär att fem procent av det totala elevantalet ska kunna vikas till förmån för barn som bott i Sverige kortare tid än två år.

– I dag finns hundratals skolor som inte tar emot en enda nyanlända. Det är helt oanständigt när vi har den värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget.
– I dag är det friskolor som vill ta emot, men där regelverket sätter käppar i hjulet, säger Gustav Fridolin.

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna står inte bakom förslaget, som är en del av den migrationspolitiska överenskommelsen.
Förslaget bygger i hög utsträckning på den utredning som presenterades i januari.

Lägg märke till hur man väljer att kalla diskrimineringen för att “Friskolor ska få möjlighet” och i vanlig ordning så tänker ligger väl PK-media i startgroparna för att förfölja och stigmatisera de friskolor som inte kommer att använda sig av denna nya “möjlighet”! Man kan bara gissa.

Många omtänksamma föräldrar har säkert valt att ställa sig i kö till en friskola just av den anledningen att man vill slippa mobbning, sexuella trakasserier, kunna få studiero etc. etc. Skall då dessa barn till föräldrar som stått i kö i kanske flera år passeras av nytillkomna som många gånger inte ens har giltiga asylskäl, ID-handlingar eller t.o.m. medvetet ljuger om sin ålder?

Nej, så skall det verkligen inte gå till i ett någorlunda jämställt samhälle.
I Framstegspartiets Sverige så kvoteras eller positivt särbehandlas ingen fullt frisk och arbetsför människa oavsett kön, etnicitet, hudfärg eller sexuell läggning. Samma spelregler skall gälla för alla som bor, arbetar och betalar skatt i Sverige.

För de fullt friska och arbetsföra som inte arbetar och betalar skatt i Sverige, har arbetat och betalat skatt i Sverige eller heller inte någonsin kommer att arbeta och betala skatt i Sverige gäller att de snarast avlägsnar sig från landet som tack vara våra förfäder “flödar av mjölk och honung” och som slitit i sitt anletes svett för att bygga upp vår numera av svenskhatande folkförrädare (politiker) totalt raserade välfärd.

Tack för det alla skitpolitiker och myglare som oavsett partitillhörighet inte är sena att se om sitt eget hus och förse sig med en uppsjö av förmåner som ingen skötsam arbetare kommer ens i närheten av!

Och än en gång herr Fridolin vi har INTEden värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget” däremot så har vi på grund av inkompetenta landsförrädare (svenskhatande politiker) det största inflödet av lycksökare och däribland kriminella personer i landet.

Framstegspartiet vill att Sverige snarast lämnar EU, stänger sina gränser för inflödet av människor som vi inte vet vilka det är eller som kommer från muslimska länder och bär med sig en syn på demokrati och värderingar som så totalt kolliderar med vår svenska syn på demokrati, jämställdhet och värderingar.

För övrigt så anser vi att ISLAM hör inte hemma här och bör totalförbjudas så spelar det ingen roll hur mycket man kallar en politisk ideologi som ISLAM för en religion.

Print Friendly

 

Publicerad i Diskriminering, Kriminellt, Massinvandringen, Politik, Skolan

Föräldrar var är ni?

Till min stora glädje så kan jag konstatera att debatt och samhällsklimatet så sakteliga börjar förändras. Så sent som den 16/5 så hade t.ex. Expressen en artikel med rubriken “Låt föräldrarna betala för vandaliseringen”, där författaren kort och gott konstaterar:

[…] Familjen är den enhet som ansvarar för barnets uppväxt och uppfostran. […]

Allt fler inom ambulans och brandförsvar, men framför allt poliser, vittnar nu om en ökad aggressivitet och stenkastning från unga kriminella i landets förorter. I söndags kväll brann flera bilar i Norrköping och bara timmar innan kastades stenar på polisen i samma förort. Det är knappast första gången.

Detta är obehagliga historier som skapar otrygghet för vanliga människor, men som också förstör bilden om Sverige utomlands.

Somliga menar att dessa individer är ”arga ungdomar” och att detta är ett resultat av ”fattigdomen i samhället”. Och absolut, vi vet att utanförskap kan suga in unga i kriminalitet och radikalisering.

Förebyggande arbete i form av flera arbetstillfällen och utbildningsmöjligheter i all ära. Men det är respektlöst och kränkande när dessa kriminella handlingar sammankopplas med hederliga människor i förorten, som kämpar dag och natt för att få bröd på bordet.

Visst kan man tycka att det är “respektlöst och kränkande” att sammankoppla kriminella handlingar med hederliga människor. Men saken är den att många gånger så kan det mycket väl vara så att det är “hederliga” som både är de kriminellas föräldrar, bor i områdena och tillhör de som drabbas hårdast. Samtidigt så är det så, att som man bäddar får man ligga och har man inte orkat uppfostra sina telningar, sätter ned foten, träder fram som vittnen, tillåter sig bli assimilerad och samarbetar med lokal polis och myndigheter för att få stopp på eländet så får man nog vänja sig vid att se sin fina bil bli utbränd, hedersrelaterat våld, grannens närbutik bli rånad m.m.

Dessa ouppfostrade slynglar inklusive deras föräldrar är ju knappast att betrakta som speciellt smarta och fördärvar mest för sig själv och andra invandrare som bebor dessa s.k. “utanförskapsområden”. Inte sällan så tillåter man att självutnämnda Shariapoliser patrullerar gatorna, förföljer och trakasserar såväl svenskar som sina egna landsmän. Varför reser sig inte alla “hederliga människor i förorten”, protesterar och börjar patrullera gatorna och sätta stopp för dessa religiösa fundamentalisterna som inte vill ha demokrati, ett öppet samhälle eller anpassa sig till de regler och värdegrunder vi har tagit till oss i Sverige?

Svaret på ovanstående fråga är förmodligen mest på grund av rädsla men också därför att de flesta är muslimer och stöder öppet eller i lönndom ISLAM som år så långt man kan komma från en “fredens religion”. Den är t.o.m. så långt ifrån fredens religion att man ibland har flytt sitt hemland för att komma ifrån den. Att men sedan är så naiv att men inbillar sig att Sverige skulle nog kunna bli ett bra land att leva i om man bara implementerade SHARIA-lagar, lärde svenskarna att prata Arabiska eller tvingade kvinnorna tillbaka till medeltiden genom att kräva underkastelse, könssegregering och en föråldrad klädkod bevisar bara en sak. ISLAM är inte kompatibelt med svensk synsätt, kultur eller sedvänjor och därför bör ISLAM som mer är en politisk ideologi än en religion totalförbjudas i Sverige. Mitt råd till alla invandrare blir… anpassa er eller försvinn. Sverige är Sverige take it or leave it!

Stoppa alla bidrag till muslimska organisationer och förbjud utländska investerare att finansiera fler vidlyftiga moskébyggen, muslimska friskolor e.t.c. Vi skulle dessutom kunna göra som Österrike har gjort d.v.s. kräva full insyn i befintliga moskéer och att allt som sägs offentligt innanför moskéns väggar endast får ske på svenska. Vill man inte anpassa sig, låta sig assimileras så är det klart som korvspad att utanförskapsområden och segregering uppstår och blir till problem.

Det är hög tid att skrota integrationstanken, sluta pumpa in miljarder i det ena misslyckade integrationsprojektet efter det andra och börja prata om assimilering i stället. Det är möjligt att det fungerar bra med “tvångsäktenskap” inom ISLAM men här fungerar det inte! Ingen av grupperna varje sig svenskar eller invandrare vill tvångsmässigt bli integrerade med varandra. Sverige är svenskarnas land och de som kommer hit får finna sig i att låta sig assimileras eller helt enkelt återvända till något muslimskt land som passar deras trosuppfattning, klädstil och levnadssätt bättre än Sverige.

Sedan håller jag inte med författaren om att detta skulle vara “ett resultat av ”fattigdomen i samhället”. Och absolut, vi vet att utanförskap kan suga in unga i kriminalitet och radikalisering.” Nej det handlar om bristen på uppfostran och krav, för om artikelförfattarens påståendet skulle stämma så skulle det vara Svenska fattigpensionärer som eldade upp bilar och rånade folk. Det görs inte ett skit för att förbättra för fattigpensionärerna som är den mest diskriminerade och misshandlade gruppen som finns i samhället, där skall det minsann sparas in på allting samtidigt som man öser pengar och resurser över dessa slynglar som lever i “utanförskapsområdena”.

Om någon enskild grupp verkligen står helt utanför samhället så är det Svenska fattigpensionärer, men anledningen till att dessa inte bränner bilar eller rånar folk beror på att de har blivit uppfostrade av deras föräldrar att inte göra så!

Operation “Mareld” som polisen nu sent omsider inleder skall “Enligt regionpolischefen Ulf Johansson ska polisen arbeta aktivt för att återuppta tryggheten och ordningen.”  Visst snyggt försök men vad hjälper det när allting börjar med bristande föräldraansvar, uppfostran och en slapp och kravlös flumskola där eleverna tillåts hota och slå pedagogerna. Och gud nåde den lärare som tar tag i snorvalpen som då känner sig kränkt och får massor med oförtjänt uppmärksamhet i PK-pressen och kanske till och med skadestånd för att han/hon betett sig som ett svin. Nåväl det är väl bara att svenska PK-poliser och dialogpoliser tar med sig den extra stora kaffekannan så löser sig nog alla problemen. Ler

Nå du gode Fridolin (MP) eller skall vi säga ManshatarPartiet hur går det nu med skolan som du skulle fixa på 100 dagar? Tja det blev väl som “Folksagan om Mäster Skräddare”. Skillnaden är att i fallet Fridolin så bidde det inte ens en tumme, de bidde bara till nya självförvållade “utmaningarLer Dessa så kallade utmaningar är någonting som sittande politiker inklusive SD själv varit med om att skapa p.g.a. en alltför vidlyftig invandring av människor som inte delar vårt sätt att se på demokrati, kvinnor, kultur, jämställdhet, sexuell läggning eller religion. I stora drag så är det enda de delar (och som de sällan har bidragit till) är den välfärd som vi, våra föräldrar och förfäder så mödosamt har lyckats bygga upp.

Tips till politikerna. Skrota lagen om hets mot folkgrupp, skrota Diskrimineringsombudsmannen (DO) och börja ställa krav på dem som befinner sig i landet och släng ut dem som uppehåller sig illegalt. Samma regler och lagar skall gälla för alla som befinner sig i landet så sluta upp med särbehandla någon!

Skolans uppgift är att lära ut till eleverna och inte att inta rollen som förälder och uppfostringsansvariga. Kräv att ansvarig förälder till stökiga elever är närvarande vid lektionerna och tar sina huliganer i örat så att vi kan få ordning, reda och studiero i våra klasser.  Om någon förälder trilskas och vägrar samarbeta så är det bara att börja dra in på bidragen och avkräva ekonomisk ersättning av dessa slöa likgiltiga föräldrar. Då om inte förr när det börjar kosta dem pengar så skall vi nog snart se förändringar. Förresten så kan man kräva av föräldrarna också att de åtminstone lär sig språket i landet de har valt att bosätta sig i.

Framstegspartiet värnar om svenska pensionärers rätt till en vettig pension, äldrevård och ett värdigt boende med fritidsaktiviteter och näringsrik god mat. Det är dom faktiskt värda. Vi värnar också om att bevara kärnfamiljen, svensk kultur och sedvänjor. Vi är uttalat motståndare till alla former av s.k. positiv särbehandling och kvoteringar av fullt friska och arbetsföra personer vilket i praktiken innebär negativ särbehandling av någon annan.

Framstegspartiet behöver nya och aktiva medlemmar du ansöker här.
Stöd partiet genom att donera en slant på Bankgiro 579-9408 märk inbetalningen med “donation”.
Tack på förhand.

Print Friendly

 

 

 

Publicerad i Kriminellt, Polisen, Skolan

Varför förringa och förvränga allt !

Än en vecka och många händelser har passerat, men varje vecka är det samma sak.

All form av nyhetsrapportering är brutalt enkelspårig, och det samma gäller olika insändare som spyr galla över allt och alla.

Vi kan börja med Kvällspostens Csaba Bene Perlenberg som ställer sig frågande om Soldiers of Odin och dess vara eller icke vara, han har all rätt att tycka vad han vill, men hans vänsterorienterade bullshit får en att vilja kräkas.

Det han tar upp i sin ledarkrönika är att folk som faktiskt vill förändra och själv har förändrats skall ifrågasättas av det grövsta, man är vad man lierar sig med skriver denna besserwisser.

Vad han totalt struntar i är den egentliga historien, någon vill utföra något gott vad det månde vara men skall med omedelbar verkan samman liknas med en förenings historia.

Kan bara påtala att undertecknad har fått klä skott för samma inskränkta behandling av media, då jag var medlem i Sverigedemokraterna, personligen vet jag att man inte kan ta avstånd från historien, men när man försöker påtala att man vill förändra den framtida historien, då skall man än en gång pådyvlas den gamla historien och alltid på ett fruktansvärt negativt vis.

Varken nya medlemmar av Soldiers of Odin eller undertecknad ställer sig bakom våra tidigare organisationers historik men vi kan samtidigt inte heller blunda för den, därför tycker jag att debattörer och murvlar i all ära skriv ni ert jäkla dravel, men det hade varit mer intressant om ni skrev om framtiden och vad folk verkligen vill åstadkomma med sina handlingar.

Min förhoppning är att man vill förändra på ett positivt sätt oavsett, sen kanske det inte faller alla på läppen med samma entusiasm eller glädje, det bryr man sig föga om, för undertecknad är inte till för att glädjas utan kunna påverka min direkta omgivning.

Det har även skrivits insändare ang. kontroller av försörjningsstöds/ bidragstagare. Någon stackare förbarmade sig över att det skulle vara kränkande osv. att kontrollera enskilda individer, än en gång ville min mage vända sig ut och in, hur verklighetsfrämmande får man vara.

Vet denna individ hur många skattemiljoner som man lurar till sig varje år, det finns definitivt orsak att misstänkliggöra vissa individer, och ja det är ekonomiskt försvarbart att jag dessa kräk förföljs i all oändlighet.

Bidragsfuskare gör att hederliga män och kvinnor hamnar i en situation som gör att gemene man faktiskt ifrågasätter deras behov. Sen kan man säga att bidragsfuskare stjäl från dem som verkligen har ett försörjningsstödsbehov, försvara det om ni kan.

Den personliga integriteten används alltid som en skyddsbarriär av individer som inte har rent mjöl i påsen, vilt påhejade av vänstervridna fanatiker som tycker synd om allt och alla, inse fakta alla befinner sig inte på rätt sidan av lagens råmärken, världen och landet är fullt av tjuvar och banditer som inget hellre vill än stjäla och luras.

Sist men inte minst det känns skönt att det äntligen belyses att den omvända rasismen finns, aldrig förr har man genom media kunnat se den i vitögat.

Segregerade områden har en tendens att visa sitt fula tryne genom sina värsta sidor, många invandrare tycker faktiskt otroligt illa om svenskar, det svenska samhället och allt vad det innebär.

Det går ofta så långt att de uttrycker att de inte vill ha svenskar i sina bostadsområden, undertecknads första reaktion är varför vill man överhuvudtaget ens bo i Sverige om man har sådana problem.

Sen visar det sig att det oftast handlar om individer födda i Sverige men med utländska föräldrar, var kommer detta hatet ifrån och hur skall vi behandla sådana människor som bär på ett sådant hat.

Att bo i ett land som man är född och uppvuxen i är något speciellt, och kallas oftast för nationalistiskt tänkande och tyckande, för mig som är född utomlands infinner sig denna känsla mycket mer markant. Undertecknad älskar mitt land (Sverige) och dess kultur, därför kan jag inget annat än tycka synd om individer som är av en annan åsikt.

Hade jag inte varit så känslig av mig hade jag bett dem dra åt helvete, som förringar mina värderingar så å det grövsta så det gör ont i både kropp och själ.

Härliga varma Sverigehälsningar till er alla från en inflyttad nationalist.

Allan Jönsson

Ordf för framstegspartiet Sverige.

Print Friendly
Publicerad i Politik, Veckobrev

När skall vi få en saklig rapportering?

Veckans händelser har varit omtumlande, med både bra och dåliga inslag men som vanligt har man överlevt.

Mona Sahlin gör ingen besviken hon fortsätter oförtrutet i sitt inslagna spår av förljugenhet, man kan bara ha en stilla undran, och det är om våra skandalblaskor håller på något värre än vad som sett dagens ljus, Fru Sahlin har kanske haft en otrohetsaffär, en nyhet som skulle bli grädden på moset.

Ja tiden får utvisa om undertecknad har rätt, annars får Mona lagsöka mig för förtal.

En musiker har gått ur tiden (Olle Ljungström) och då haglar kommentarer och kondoleanser från allsköns olika individer, har själv inte haft det stora intresset för denna individ, men hans bortgång bevakas som en världsnyhet, min stilla undran är varför kan man inte beundra och uppskatta någon när man lever, ordspråket säger att man saknar inte kon förrän båset är tomt, må du vila i frid Olle vem du nu var.

Och nu till veckan höjdpunkt??? kanske bara för mig?, men undertecknad är övertygad om att det berör och irriterar det stora flertalet. När skall vi riksdagen, Regioner/landsting och kommuner börja redovisa på ett sakligt sätt.

Alla är fullt medvetna om att den mesta informationen runt offentliga kostnader finns att tillgå, men den framställs ofta ganska fragmentariskt och gemene man tar sig sällan tid att sammanställa densamma.

När skall de olika kostnader för vad olika samhällsinsatser kostar, rapporteras på ett enkelt sätt, det handlar inte om att ställa olika grupper mot varandra, utan snarare om att alla lätt skall kunna förstå hur och på vilket sätt våra skattepengar används.

Som politiker kommer man lätt undan med beslut som kan anses obefogade bara genom att låta kostnader var separerade, men om varje område hade sammanställts då hade totalkostnader varit betydligt mer märkbar och därmed kanske ifrågasatts lite oftare.

Exempelvis kan vi börja på kommunplan, hur mycket arbete sköts genom konsult tjänster när man egentligen skulle kunna bemästra arbetet inom den egna organisationen, anställningar till kommunen måste ske genom framtida behov alternativt efter redan rådande behov.

Vilka kommunala behov för olika tjänster finns inrymt i framtiden? detta måste sammanställas för att motverka exempelvis lärarbrist, eller brist inom den kommunala vården såsom demens personal med rätt utbildning, kompetensyrken måste prioriteras då kraven från regeringens sida blir större och större.

På Regions/landstingsnivå återkommer alltid antibiotika användandet, sättet att söka vård, och om den gällande triageringen fungerar, får alla individer samma behandling oavsett var i regionen/landstinget man bor. Många relevanta frågor som kan möjlig göra omprioriteringar inom andra områden, men det är först när man sammanställer totalsumman som man ser hur stora problem faktiskt är.

Till sist kommer vi till den stora kassakon och det är riksdagen, undertecknads tankar runt dennes kostnader är att man skurit upp huvudpulsådern och låter blodet spruta helt vilt och obehärskat, helt utan tankar på att stoppa blodflödet, så länge man tillsätter nytt blod på plus sidan förblöder inte patienten, sen struntar man i hur mycket man plockar ut ur blodbanken.

Sveriges riksdag har inte outtömliga källor eller skattkammare att plocka ur, förr eller senare måste kalaset betalas, och det kommer att ske på mångas bekostnad, skall vi fortsätta stjäla från pensionärerna, eller skall vi bli vänsterorienterade och höja skatten bara för att vi kan, eller skall vi börja ta ansvar för idiotiska beslut tagna av ett fåtal och som egentligen hatas av ett flertal.

Nu skall vi inte springa som katten runt het gröt utan framlägga att undertecknad talar om den enorma flyktinghanteringen som (tack gode gud) har lite kommit av sig.

Migrationsverket fick skriva ner sin prognos med 83 miljarder, ja smaka på den du

83 000 000 000 kr, så många nollor har man sällan sett om man inte talar om vår svenska riksdag.

Med sådana enorma siffror börjar man undra vad den totala siffran faktiskt är, och märk bara att dessa siffror bara handlar om migrationsverket och endast för innevarande år.

Vad som inte syns är alla kringkostnader som hela tiden skjuter i höjden, förlåt språket men det känns som ett piss i Atlanten, helt enkelt inte ens märkbart. Sveriges riksdag silar mygg men sväljer elefanter., omvandla dessa enorma siffror till andra områden, den eftersatta skolan och de låga betygsutfallen, vården till våra äldre som byggt upp vårt underbara land med det sociala skyddsnätet de trodde skulle finnas på ålderns höst.

Med så mycket pengar hade vi kunnat utföra inte bara underverk utan snarare mirakel för hela svenska befolkningen, men icke så nicke, nu går pengarna helt oavkortat till individer som faktiskt inte tillfört en enda skattekrona, och antagligen inte kommer att göra under mycken lång framtid, om det ens kommer att ske.

Visst skall vi hjälpa, men det får aldrig ske genom att stjälpa, Sverige skall inte vara någon Robin Hood gentemot skattekollektiven utan en rättvis förmyndare av den sociala välfärden som är avsedd till de som betalt för densamma.

Nä börja redovisa kostnaderna utefter sina verkliga användningsområden, invandring för sig, skolan för sig, pensionsåtagandet för sig och alla andra områden var för sig, gör det rätt och på lätt svenska så får vi verkligen se om ni sitter kvar vid.

Sluta ha isär de så viktiga siffror som påtalar vad era politiska utsvävningar innebär i svenska kronor, det ger åtminstone gemene man en möjlighet att kunna utvärdera om ni är så jäkla duktiga som ni tror.

Varje individ får en möjlighet att kanske rent av hata er och då ni för dem bakom ljuset, men undertecknad vet att ni aldrig kommer att våga detta för då lär ni aldrig bli återvalda.

Allan Jönsson
Ordf. för Framstegspartiet Sverige
ett parti som inte hycklar.

Print Friendly
Publicerad i Politik, Veckobrev

Svensk lag skall gälla

Framstegspartiet är av den åsikten att i Sverige skall svensk lag gälla och vara lika för alla oavsett kön, etnicitet, hudfärg, sexuell läggning, religion eller kultur. Framstegspartiet ifrågasätter att resurser tas från svenska skattebetalare för att t.ex. avgöra huruvida avtal som ingåtts i andra länder med annan religiös lagstiftning skall vara en fråga för Sverige att avgöra. Ett exempel på detta vansinne kan man läsa om här

Ska svensk eller iransk lag gälla när ett par som gift sig i Iran skiljer sig i Sverige? Att frågan inte är enkel bevisas av att olika domstolar kommit fram till olika svar.

I ett av de två mahr-fall som HD nu ska pröva har Umeå tingsrätt kommit fram till att svensk lag gäller, medan Hovrätten för Övre Norrland ansåg att äktenskapsavtalet som slöts enligt Irans religiösa lagstiftning gäller.

För skilsmässopar kan det röra sig om stora belopp. I det här fallet har mannen lovat att betala ”700 guldmynt av slaget Bahar Azadi” vid en eventuell skilsmässa, vilket motsvarar 1,5 miljon kronor, rapporterar dagen.se.

Frågan är enkel att besvara. I Sverige gäller svensk lag och att spendera skattebetalarnas pengar och samhällets resurser på att lösa problem som ö.h.t. inte hör hemma här är fel. Vill de stridande parterna ta saken till domstol får de göra det på egen bekostnad och i det land där avtalet ingåtts.

Samma sak gäller för bigami, barnäktenskap, pedofili m.m. Det som är förbjudet i Sveriges lag skall inte under några som helst omständigheter kunna få lov att passera och ännu mindre godkännas av Svenska myndigheter. För en kort tid sedan läste jag följande rubrik på sverigesradio hemsida

Hundratals fall av månggifte Sverige

Publicerat söndag 24 april kl 06.43

lagbok lag

Foto: Henrik Montgomery/TT

Trots att månggifte är förbjudet i Sverige så finns 292 registrerade fall av bigami eller polygami i landet.

Det beror på att svensk lag tillåter månggifte om äktenskapet ingåtts i ett land där det är lagligt och de inblandade sedan flyttar hit, skriver Svenska Dagbladet.

Göran Lind, professor i civilrätt, säger till tidningen att frågan om månggifte kan bli mer aktuell i takt med den ökade invandringen.

Om Svensk lag tillåter någonting som är förbjudet så bör Svensk lag omedelbart skrivas om och givetvis så skall Svenska myndigheter vägra registrera olagliga äktenskap.

Om utlänningen som kommer till vårt land inte vill assimilera sig och anpassa sig till våra lagar, kultur och synsätt då är det bara för dem att återvända hem eller till ett annat land som har samma föråldrade syn på kvinnor, barn, pedofili, jämställdhet och demokrati som de är vana vid.

Print Friendly
Publicerad i Massinvandringen, Politik, Värdegrund

Vi behöver en rätt till självförsvar

Typer av icke dödliga rundor för handeldvapenHittade en bra krönika skriven av idéhistorikern Lars F Eklund i smålandsposten som handlar om den självklara mänskliga rättigheten att få försvara sig vid rättsliga övergrepp. Gå gärna in och läs hans krönika, den är läsvärd.

Avslutningsvis så skriver Lars F Eklund

”Vi behöver en tydlig lag som erkänner, hävdar och avgränsar själförsvaret som rättighet, innefattande rätten att hjälpa en medmänniska som utsätts för ett brottsligt angrepp. Som en följd bör lagstiftaren också fundera igenom vapenlagens reglering av vapeninnehav för personskyddsändamål. För en rättighet töms på sitt innehåll om man totalt förbjuder redskapen för att kunna utöva den.”

Ovanstående är ordagrant citerat så bortse från stavningsmissen.
Framstegspartiet kan bara buga och tacka för denna krönika och upplysa alla om att sedan den 15/4 2016 så har vi nu infört följande text i vårt partiprogram
“Alla som har varit svenska medborgare i minst 25 år, är ostraffade och vid mental hälsa ska ha möjlighet att efter en kort godkänd introduktionsutbildning (som inte får vara för svår eller dyr) beviljas licens med rättighet att i självförsvarssyfte synligt eller dolt få bära handeldvapen såsom pistol eller revolver.”

Print Friendly

 

Publicerad i Försvar, Kriminellt, Politik

Oenigheter om gränskontroller

Nedanstående artikel är hämtat från sverigesradio måndag 18 april

Nordiska Rådet möts i Oslo i dag. Foto: TT
Foto: Henrik Montgomery / TT

Gränskontroller, till exempel mellan Sverige och Danmark, ska idag diskuteras vid Nordiska Rådets möte i Oslo. Bland politiker går åsikterna starkt isär kring gränskontrollerna och deras effekter för det nordiska samarbetet. Den svenske centerpartisten Staffan Danielsson hör till de som vill slopa kontrollerna.

– Det bryter ju mot tanken på hela det nordiska samarbetet. Vi införde passfrihet på 1950-talet, och sedan jobbade vi på alla sätt i Nordiska Rådet för att minska gränshindren och öka rörligheten. Så det är givet att de svenska id-kraven, till exempel, strider helt mot detta, säger Staffan Danielsson.

17 politiker från nordiska mittenpartier pekar nu gemensamt på en rad negativa konsekvenser av till exempel de id-krav som Sverige har infört för resande från Danmark. Enligt politikerna har kontrollerna negativ inverkan på rörligheten, näringslivet med mera.

Bara i Öresundsregionen kostar gräns- och id-kontrollerna samhället 1,5 miljarder kronor per år, bland annat genom sämre arbetsmarknad, enligt en rapport från Sydsvenska Handelskammaren.

Det var strömmen av asylsökande under hösten som fick flera nordiska länder att införa gränskontroller, och i Nordiska Rådet finns alltså en oro för vad den minskade rörligheten innebär för det nordiska samarbetet.
Men många politiker försvarar kontrollerna. Vissa vill till och med utvidga dem. Rasmus Jarlov sitter i Nordiska Rådet för danska Konservative Folkeparti, som vill införa nya kontroller bland de som kommer från Sverige till Danmark. Målet är att leta efter det som Jarlov kallar illegala migranter.

– Inledningsvis kan man föreställa sig en stickprovskontroll för att se om det är någon trafik av illegal art från Sverige till Danmark.

Rasmus Jarlov vill framför allt få bättre kontroll på radikaliserade delar av svenska flyktingmiljöer. Hans parti önskar att dansk och svensk polis förbättrar sitt informationsutbyte kring radikaliserade personer.

Bäste herr Danielsson. Det var säkert på sin plats då för 66 år sedan att införa passfrihet men saken är den att världen ser inte likadan ut idag som den gjorde för 66 år sen. Framstegspartiet anser att passkontrollerna skall vara kvar och permanentas, det är faktiskt inte något större hinder att visa upp giltiga ID-handlingar när man passerar ut eller in i ett land. Sverige har utvecklats till att bli en uppehållsort för kriminella och terrorister som får ekonomiskt stöd av skattebetalarna för att i lugn och ro kunna sitta tryggt i Sverige medan de planerar sina illdåd. Jag håller med det danska Konservative Folkeparti och Rasmus Jarlov.

Print Friendly

 

Publicerad i Massinvandringen, Terrorister, Våra gränser

Må Nomad Foods brinna i helvete!.

Ja det är stora ord att ta i mun men någon gång måste man få yttra sig utefter sina känslor.

Ibland kan man i god tid se hur ett scenario kommer att utvecklas, och faktum är att undertecknad har haft lite funderingar ang. hela Findus historien.

Då man företrädde ett annat parti diskuterades alla turer och risk kapitalbolag som huserat inom Findus väggar, våra farhågor var att det skulle styckas upp i många små företag i rent vinstintresse, ett förfarande som vi ansåg försämrade hela logistiken och det samlade kompetenskapitalet som Findus byggt upp under alla verksamma år.

Tankarna fanns också om att det kanske inte var ett skede som var omöjligt att stoppa, med i pipen var att små avstyckade företag kanske hade större potential att växa och utvecklas, så vi valde att inte måla fan på väggen.

Däremot så trodde ingen att Findus som den institution företaget var skulle försvinna från kommunen, trots den stora flytten till Malmö blev genomförd.

På senare tid blev man positivt överraskad när beslutet kom om återflytt till Bjuv igen, och alla trodde att ordningen var återställd, men se så h—vetes fel man kan ha ( förlåt språkbruket ).

Som en blixt från en klar himmel släppte dessa känslolösa risk kapitalbanditer sina beslut över vår lilla kommun, så att en sorgens dag infann sig som en fläskläpp.

Fläskläppen hänger fortfarande kvar, men min tro är att vi kommuninnevånare i Bjuv kommer att rida ut den storm som Nomad Foods åsamkat oss och i synnerhet de Findusanställda.

Framför oss har vi ett hästarbete både kommunalt och en jävla massa påtryckningar på vår riksdag, Sverige som nation skall knyta näven och börja sätta upp regler, som innebär att om ett företag skall köpa upp ett annat, då skall de ta mig tusan framvisa sina intentioner och samtidigt, påvisa att deras uppköp inte handlar om ett fientligt övertagande som kommer att innebär elände och arbetslöshet.

Vi skall avkräva garantier att etableringen skall fortgå under en viss framtid, innan man får möjlighet att börja rodda av olika skäl.

Undertecknad och många med mig kommer att bojkotta alla produkter från skitföretag som helt struntar i den mänskliga delen av ett företag, de borde tänka sig för deras agerande kan bita dem i svansen.

Och som jag inledde kan och vill man utrycka i skarpa ordalag, Nomad Foods hoppas att ert agerande i styrelsen blir en backfire, där ni blir uppköpta och den nya ägaren kastar ut er som de råttorna ni är.

Kanske staten kan köpa upp skitföretaget bara för den goda sakens skull, än en gång må ni brinna i helvetet.

Allan Jönsson en arg och oerhört besviken partiledare för Framstegspartiet Sverige.

Print Friendly
Publicerad i Aktuellt, Politik

Kan Trump vara lösningen?

Kan Trump vara lösningen på allt elände, undertecknad har en enkel önskan och det är att alla ställer sig upp och vill vara med om att utrota all form av fanatism.

Efter de senaste attackerna har all form av empati tagit helt slut, och man önskar att en frälsare skulle stiga fram, här kan Donald T spela en stor roll, för numera hatar han alla dessa hjärntvättade fanatiker lika mycket som undertecknad och det känns ändock som en falsk trygghet.

Visst D.T vågar säga vad han tycker och han backar icke en enda millimeter, att våga ta en ståndpunkt som inte alltid faller i god jord är enligt mig starkt, tänk om fler hade samma inställning.

Men för tillfället är det de muslimska fanatikerna som lemlästar och attackerar oskyldiga, vilket gör oss alla frustrerade. Det sägs att dessa tokdårar skall belönas med 99 fantastiska fruar efter deras terrorinsatser, själv anser jag att de må brinna i helvete. Hur kan man utsätta oskyldiga genom självmordsdåd och terrorism och samtidigt tro att man skall belönas, inget samhälle belönar några avarter oavsett.

Hur kan vuxna människor bara tro, (och då menar jag tro) på sådant trams vi lever för tusan på 2000 talet, vi är inga neandertalare och vill inte ha med sådant pack att göra.

Nu skall vi klistra in dessa föregående rader så de passar vårt svenska samhälle, och det är absolut inga problem, för landet Sverige är alltid det abnorma beteendet i hela världen, utrustat med alla tycka synd om fanatiker (i svenskt ord bruk idioter).

Vid varje händelse som sker i vår omvärld, kan man snabbt enkelt och utan urskiljning plocka ut ett återkommande mönster. Alla de muslimska fanatiker som identifierats vid varje terrordåd, oavsett var det skett, visar det sig att de varit bosatta i Sverige någon gång och då ofta en längre tid. Hur kan det komma sig att detta mönster verkar vara en mall för alla muslimska terrorister, har vi någon form av underrättelse tjänst värt namnet eller är Sverige en skola för hjärntvättade religiösa fanatiker.

Det kan vara så enkelt att Sverige är en resort för dessa rubbade individer, men då måste det onekligen finnas en turistbyrå som sysslar med sådana resor, och med tanke på det stora antalet dårar som mellanlandar i Sverige innan deras avskyvärda handlingar, borde de vara allmänt kända och hyfsat lätta att identifiera.

Personligen kan man tycka att regering och SÄPO invaggar hela svenska folket i en falsk trygghet, måste det ske något innan man agerar, och frågan är bara när det inte händer om det händer.

Undertecknad kommer fram ledes att agera med samma intensitet som min politiska själsfrände och USA-s framtida president Donald Trump, alla islamistiska eller andra fundamentalister (avvikare) skall om så behövs motarbetas med samma inställning som de har mot resten av omvärlden.

Allan Jönsson
Ordf. för Framstegspartiet Sverige.

Print Friendly
Publicerad i Kriminellt, Massinvandringen, Politik, Terrorister, Våra gränser

Det kommer för många

Det kommer för många och för många av fel sort, säger han

Så säger Jan Sjunnesson till “60 minutes” och Framstegspartiet kan bara instämma.

Läs mer om överfallet på 60 minutes teamet och häpnas över Polisens idiotiska agerande. Polisen har kastat in handduken för länge sedan.

Print Friendly

Publicerad i Islam, Kriminellt, Massinvandringen, Polisen
Ni kan stödja partiet genom donation

Bankgiro 579-9408

Ordförande: Allan Jönsson
Tel: 070-4900088 allan.jonsson@framstegspartiet.se

Creeper MediaCreeper