Välkommen till Frp Bjuv

Framstegspartiet uppfattning över det svenska pensionssystemets hanterande av Sveriges Riksdags valda företrädare och ledamöter är minst sagt upprörande. Historiskt sätt har ingen grupp inom det svenska samhället behandlats så nedsättande och föraktfullt som de människor som föddes under perioden 1920 – 1950 som arbetat och slitit och i dag tillhörde svenska pensionärsgrupperna.

Av de uttalande som görs från rikspolitiska representanter står det bortom rimligt tvivel att pensionärer oavsett tillhörighet anses av politiska företrädare skall och bör acceptera en pension som för ett stort antal pensionärer ligger långt under socialbidragsnivå och för det stora flertalet att acceptera en pension som kommer att ligga i linje med socialbidragsnivån.

Small_IMG_6598

På bilden syns från vänster:
Tomas Olsson, Allan Jönsson och Ingela Strömpers

Må Nomad Foods brinna i helvete!.

Ja det är stora ord att ta i mun men någon gång måste man få yttra sig utefter sina känslor.

Ibland kan man i god tid se hur ett scenario kommer att utvecklas, och faktum är att undertecknad har haft lite funderingar ang. hela Findus historien.

Då man företrädde ett annat parti diskuterades alla turer och risk kapitalbolag som huserat inom Findus väggar, våra farhågor var att det skulle styckas upp i många små företag i rent vinstintresse, ett förfarande som vi ansåg försämrade hela logistiken och det samlade kompetenskapitalet som Findus byggt upp under alla verksamma år.

Tankarna fanns också om att det kanske inte var ett skede som var omöjligt att stoppa, med i pipen var att små avstyckade företag kanske hade större potential att växa och utvecklas, så vi valde att inte måla fan på väggen.

Däremot så trodde ingen att Findus som den institution företaget var skulle försvinna från kommunen, trots den stora flytten till Malmö blev genomförd.

På senare tid blev man positivt överraskad när beslutet kom om återflytt till Bjuv igen, och alla trodde att ordningen var återställd, men se så h—vetes fel man kan ha ( förlåt språkbruket ).

Som en blixt från en klar himmel släppte dessa känslolösa risk kapitalbanditer sina beslut över vår lilla kommun, så att en sorgens dag infann sig som en fläskläpp.

Fläskläppen hänger fortfarande kvar, men min tro är att vi kommuninnevånare i Bjuv kommer att rida ut den storm som Nomad Foods åsamkat oss och i synnerhet de Findusanställda.

Framför oss har vi ett hästarbete både kommunalt och en jävla massa påtryckningar på vår riksdag, Sverige som nation skall knyta näven och börja sätta upp regler, som innebär att om ett företag skall köpa upp ett annat, då skall de ta mig tusan framvisa sina intentioner och samtidigt, påvisa att deras uppköp inte handlar om ett fientligt övertagande som kommer att innebär elände och arbetslöshet.

Vi skall avkräva garantier att etableringen skall fortgå under en viss framtid, innan man får möjlighet att börja rodda av olika skäl.

Undertecknad och många med mig kommer att bojkotta alla produkter från skitföretag som helt struntar i den mänskliga delen av ett företag, de borde tänka sig för deras agerande kan bita dem i svansen.

Och som jag inledde kan och vill man utrycka i skarpa ordalag, Nomad Foods hoppas att ert agerande i styrelsen blir en backfire, där ni blir uppköpta och den nya ägaren kastar ut er som de råttorna ni är.

Kanske staten kan köpa upp skitföretaget bara för den goda sakens skull, än en gång må ni brinna i helvetet.

Allan Jönsson en arg och oerhört besviken partiledare för Framstegspartiet Sverige.

Print Friendly, PDF & Email

Hur många miljoner har Socialdemokraterna stulit från Bjuvs kommun?

Vid senaste kommunfullmäktige togs ett beslut att kommunen skulle köpa folkets hus (blå vinkeln) i Bjuv.

Inget ont i detta beslut, för det ger undertecknad en möjlighet att sätta sig i en Åkerman grävare och riva skiten, min högsta politiska önskan som skulle avsluta min politiska karriär har jag lovat.

Däremot så uppstod en hel del andra frågor, eller som man säger rotar man i skit så luktar det.

Handlingarna som fanns som underlag för beslut innehöll en massa fakta, såsom värde, areal, skicket efter besiktning, överlåtelsehandlingar etc. etc.

Men det som fick en till att lyfta på ögonbrynen var alla de framlagda hyreskontrakten som hade många olika hyressättnings kriterier eller på klarspråk, olika kostnader för alla hyresgästerna, hur hyressättningen gjorts kan man ha åsikter om, men det lägger vi åt sidan.

Häpnadsväckande var att det inte fanns ett enda hyreskontrakt med det Socialdemokratiska partiet i Bjuvs kommun, trots att alla kommunens innevånare vet att detta parti har varit inhysta i denna byggnad under hur många decennier som helst, undertecknad kan med lätthet påstå att de haft lokaler i Blå vinkeln under de sista 40 åren.

Med en normal hyreskostnad, skulle det innebära allra minst en summa av 20 miljoner kronor, som Socialdemokraterna har stulit från Bjuvs kommun genom att subventionera hyreskostnader genom Folketshusföreningarna.

Detta skenheliga parti har medvetet missbrukat sitt politiska förtroende under så lång tid, har detta skett i hela landet är det ovillkorligen ett beteende som kräver ett rättsligt efterspel av stora mått.

Undertecknad har meddelat media vid ett flertal tillfällen, men tydligen finns det inget medialt värde i frågan.

Hur som helst är det ett stort missbruk av det förtroendekapital, som kommunens innevånare givit dem vid senaste valet.

Framstegspartiet kommer att gräva vidare i denna fråga, för om det finns ett enda uns av sanning i detta skall huvuden rulla det lovar vi.

Allan Jönsson
Ordf. för Framstegspartiet i Sverige

Print Friendly, PDF & Email

Den tredje makten har blivit den första i Bjuvs kommun.

Otroligt men sant, så har det blivit i Bjuvs kommun då media bevakningen har en stor roll i det politiska spelet var det än är.

Media bevakningen är ett måste för att den politiska arenan skall vara synlig för allmänheten, tyvärr har de enda fungerande media aktörerna valt att inte längre bevaka politiken i Bjuvs kommun.

Bjuvs kommun har egentligen bara två stycken mediala instanser och det är Helsingborgs dagblad (Dagstidning) och Bjuvsnytt (internet tidning).

HD har valt bort kommunens högst beslutande organ kommunfullmäktige, och deras andra media rapporteringar från övriga Bjuv kan med lätthet placeras på baksidan av ett frimärke/dag med andra ord helt nyhets torrt enligt deras sätt att belysa Bjuv i sin helhet.

Bjuvsnytt rapporterar gärna men oftast på ett sätt som glättar ut, men ger en helhet av det vardagliga, det betyder att politiken som berör alla får en sekundär roll (tyvärr).

Med en så dålig massmedia bevakning, innebär det att varenda politiker i Bjuvs kommun kan hitta på precis vad fan som helst, utan risk att bli tagen med fingrarna i syltburken.

Alla politiska beslut rinner igenom utan att granskas, och alla oppositionens åsikter blir egentligen mörkade då det inte rapporters någonting överhuvudtaget.

Att inte närvara eller rapportera ser vi från framstegspartiet som att man omedvetet mörklägger politiken, eller som ordspråket säger, den som tiger samtycker.

Skall man dra det till sin spets, kan man undra över den politiska inriktningen som media bedriver.

Allan Jönsson
Ordf. Framstegspartiet Sverige

Print Friendly, PDF & Email

Lyxflyktingar skall få leva ut i Bjuv.

 

På senaste Fullmäktige mötet ställde Kommunstyrelsens ordförande (Anders Månsson ) frågan till Framstegspartiet. hur vi skulle komma till rätta med de olika placeringarna av ensamkommande barn, och då vi har en media bevakning i Bjuv som är nedslående dålig måste vi publicera våra svar här på hemsidan.

Till saken är den att Bjuvs kommun har barn utplacerade för en kostnad om 6000 kr / dag, och då behöver man inte vara raketforskare för att kunna spara pengar på dessa problem.

Bjuvs kommun skulle kunna inhysa dessa individer på ett dyrt hotell och samtidigt utföra all dagverksamhet i den befintliga verksamheten på hemkommunen, detta skulle spara minst 3000 kr / dag.

För ett sådant skitenkelt ingrepp behöver man inte vara en heltidsanställd drönare i kommunalhuset, varför måste allting göras så jäkla besvärligt de flesta svaren finns i vår direkta närhet.

Även om det låter konstigt att behandla flyktingar med lyxleverne, verkar det vara ett betydligt billigare sätt att hantera frågan.

Varför inte lägga ner alla våra mottagningsenheter och inhysa alla ensamkommande på hotell runtom i bygden, utrusta dem med busskort, så de kan ta sig till våra daginrättningar, garanterat kommer mottagningsverksamheten att fungera lika bra som idag.

Med detta agerande behöver inte vår personal mörka olika incidenter och strunta i att rapportera avvikelser enligt alla gällande regelverk.

Visst kan det verka annorlunda när man rekommenderar lyxboende för flyktingar men kan man spara pengar på det, då är framstegspartiet först med att så kallade lyxflyktingar skall få leva ut i Bjuvs kommun.

Denna verksamhet kan avslutas med en dags varsel, det kan man inte med baracker och annan långtidsupphandlad verksamhet.

Vi vill samtidigt som vårt systerparti i Norge, att när dessa så kallade flyktingbarn uppnår sin 18 års födelsedag, då skall deras fall omprövas på nytt då de blivit vuxna helt plötsligt, och då skall fallet behandlas på ett helt nytt sätt.

Allan Jönsson
Ordf. Framstegspartiet Sverige

Nu måste det införas en dag för alla flyktingkramare

Länge har vi hört ropen om att alla skall hjälpa till, och det låter väl bra så länge det sker på andras bekostnad, då är det enormt lätt att vara frikostig,

Än så länge har undertecknad inte sett en enda av dessa barrikadvrålare öppna sina dörrar, stor i truten går det bra att vara så länge man slipper göra något själv.

Nu lämnar snart tåg tre perrongen, men som vanligt står vrålaporna kvar och låtsas att det regnar.
Med det stora skriande behovet av flyktingplatser ser det ut som att ni skulle kunna profitera på detta armod.

Att ha ett samvete har alla kan tyckas, däremot så utrustas ett stort flertal med en falsk empati, frikyrkliga töntar, vänsterflippade, politiskt korrekta. Enligt min personliga erfarenhet lögnare och losers i allmänhet.

Nu är det dags att sluta ljuga och klanka på andra. Låt Bertan tjäna gryn och sluta uttala en massa innehållslösa dumheter när ni inte menar ett dugg med det.

Enligt min utsago bör vi införa en flyktingkramare dag, men det kommer inte heller att infrias för i grund och botten snackar ni bara en massa skit och vill egentligen inte befatta er med det ni så gärna vurmar om officiellt.

Hade ni en enda gång stått för ert skitsnack då hade flyktingfrågan inte varit ett problem och den hade absolut inte belastat landet ekonomiskt.

Jag skall vara den första som talar klarspråk med alla er imbecilla som antagligen knappt får er egen ekonomi att gå ihop, men som ändå tror att Sverige har råd med dessa idiotiska utsvävningar.

Om ni har åsikter ang. ”flyktingströmmarna” men inte är intresserade att tillföra något själv, säger undertecknad -täpp igen truten och ställ er i skamvrån, lås er ytterdörr för annars är det lätt hänt att någon som kräver underhåll sparkar i din ytterdörr och förser sig själv med vad han/hon anser sig behöva, allt ifrån fri sex till gratis mobiltelefon.

Allan Jönsson
Ordförande för partiet som talar klartext på lätt svenska.

Print Friendly, PDF & Email

 

Förändringar i Europa

Bjuv 23/8-15

Förändringar sker i hela Europa, och man kan fråga sig om det är bra eller dåligt, frågan kommer antagligen aldrig att bli besvarad på ett rättvist sätt.

Staket och avspärrningar växer fram som små Berlin murar överallt i Europa och koncentrationen av flyktingar på vissa områden blir bara större och större, Sverige kommer än en gång att få klä skott för andra länders agerande genom ett ständigt stigande antal så kallade flyktingar.

Man kan nog jämföra den Svenska flyktingpolitiken med ren näringen, när det är tid för den årliga gallringen och slakten då kommer staketen / fållorna fram, allt för att föra hjorden till ett visst uppsamlingsställe.

Exakt samma scenario utspelar sig nu med tillvägagångssättet och agerandet gentemot flyktingar i Europa, för nu styrs flyktingströmmen enkelriktat till vårt lilla och redan överbelastade Sverige.

Frågorna hopar sig egentligen när det gäller flyktingar överlag, hur kommer det sig att man kan fly runt halva jordklotet och hitta lilla Sverige när man knappt har mat för dagen, finns det turistbyråer över hela världen med inriktning på Sverige och vår redan ansträngda välfärd.

Varför lämnar vi frikort till alla från Syrien, vi är fullt medvetna om krigshärden i området men det innebär inte att vi skall öka innevånare antalet i landet på detta sätt.

Båtar och bilar blir dödsfällor för de som flyr, när skrupelfria individer räknar offrens pengar, pengar som vi i väst har svårt att begripa de lyckats skrapa ihop.

Vi med våra löner och vår standard har, väldigt lite möjlighet att resa runt halva jordklotet, skulle vi yttermera vara tvungna att betala flyktingsmugglare hade resan för länge sedan blivit inställd.

Hela detta eländiga scenario skyller undertecknad på alla Europas makthavare, som under decennier fortsatt ett överambitiöst flyktingmottagande, hela tiden med argumentet att det samtidigt gynnar industrin, arbetsmarknaden och landet i sin helhet.

Allt skitsnack bygger på lögn förbannad lögn och aldrig redovisade siffror, den enda gången dessa lögner faktiskt bar sig var på det glada sextiotalet, efter det har vi importerat arbetslöshet och sedimenterat arbetslösheten på över 4 %.

Sluta vara så helsickes naiva när det gäller flyktingströmmarna, så länge Sveriges styrande politiker oavsett om det gäller kommun, landsting eller regeringsnivå, fortsätter vara hela världens frälsare då kommer flyktingar eller vad de nu är, att vallfärda klotet runt och samtidigt dö som flugor.

Detta huvudlösa arbetssätt gynnar ingen och i synnerhet inte de som verkligen behöver hjälp, och varje dödsfall som inträffar kommer vi att skylla på Sveriges och Europas styrande politiker hoppas att de sover gott om nätterna.

Det enda svaret på allt detta elände heter ( flyktingläger i de drabbades närhet ) safe heavens, och klara signaler att all form av lyxflyktingresor fram ledes inte kommer att betala sig, efter att Europa infört tillfälligt uppehållstillstånd istället för dagens fribiljetter ( permanent uppehållstillstånd ).

Sverige måste ut ur EU, sen sätter vi våra egna landsgränser, och sen kan vi styra vår eget land efter våra premisser.

Allan Jönsson Ordf Framstegspartiet Sverige.

Print Friendly, PDF & Email

Bra förslag får man stjäla rätt upp och ner !

Gömda flyktingar eller individer som uppehåller sig illegalt i Sverige blir bara allt vanligare, problemet kan avstyras med små och enkla medel och generera enorma besparingar för hela landet.

Illegala individer kan avstyras genom att vi rustar upp våra gräns kontroller, bara för att vi är medlemmar i EU innebär det inte att vi inte får kontrollera våra gränser, det stör inte den fria rörligheten, det tar bara lite längre tid.

Problemet med gömda flyktingar kan avhjälpas med en fotboja, detta så enkla hjälpmedel skall med omedelbar verkan tilldelas den som fått ett avslag och inte lämnar landet med omedelbar verkan.

Fotbojan skulle förebygga fusket som löper parallellt med att de gömmer sig, och därmed för sin försörjnings skull underminerar det svenska samhällets ekonomi med svartarbete och kriminalitet.

Alla överklagande asylanter med avslagsbeslut kommer att försvinna, det innebär att hälften av alla ärenden hos migrationsdomstolarna också försvinner och de som verkligen är asylanter kan få en ordentlig behandling något som inte hinns med idag.

 Med andra ord det kostar inget att införa dessa förslag, de bär sig själv ekonomiskt.

Framstegspartiet sneglar gärna över sundet, då detta grannland alltid har legat steget före i invandringsfrågan, men här kommer de tvåa just i dessa frågor.

Men vi inom Framstegspartiet är inte så noga, för oss är det alldeles självklart att man kan stjäla goda idéer bara de kommer till gagn.

Så här serverar vi både Danskt Folkeparti, Sannfinnländarna, våra partibröder och systrar i Norge, Finland och på Island ett förslag som kan göra underverk i era länders ekonomi.

Självklart får även Sverigedemokraterna låna idén, demokratin tjänar inte på att man snålar med bra förslag.

 Allan Jönsson

Ordf. Framstegspartiet Sverige

 

Bostadseländet i Sverige.

Bjuv 2015-02-15

Nu måste måttet vara rågat hela bostadssituationen har spårat ur, och vi låter oss ( samhället ) bli lurade på åtskilliga hundratals miljoner vareviga år.

Andra, tredje ja till och med fjärde hands kontrakt av lägenheter, har snart blivit mer vanligt i samhällsbilden än ett besök på en MC-Donalds restaurang.

Framstegspartiet vill att det tillsätts en statlig myndighet som verkligen kontrollerar hela denna svarta marknad, som årligen lemlästar både individer och samhället ekonomiskt genom regelrätta bedrägerier.

Att som privatperson profitera på allmän nyttans lägenheter, och samtidigt ställa både lagen och vårt bostads kösystem ur spel är inte OK, svarta pengar och undanhållande av skatter blandat med ockerhyror, som alltid drabbar de värst utsatta i samhället såsom ungdomar och individer som inte själv kan få ett riktigt hyreskontrakt.

Den som har förstahandskontrakt lurar ofta till sig bostadsbidrag på felaktiga grunder, tjänar ofta stora sidoinkomster som aldrig beskattas, på detta vis har vi egentligen ingen koll på hur stort det verkliga bostadsbehovet är i hela landet.

Vi lever på 2000 talet och att inte kunna erbjuda en bostad till alla för en rimlig kostnad är egentligen bara genant, det finns lagkrav på att vissa individer skall garanteras tak över huvudet men andra kan man totalt strunta i.

Folk som söker lägenhet kan ha hamnat på efterkälken ekonomiskt, eller andra komplikationer kan ha uppstått, alla avvikelser oavsett vad innebär att man tvingas ut på den svarta marknaden och oftast till hutlösa priser , hyreskostnader som inte accepteras om man uppbär försörjnings stöd, eller harmoniserar med inkomster under studietiden, hur som helst slutar det alltid med någon form av kriminellt beteende om man inte råkar ha täta släktingar.

Hörsägen säger till och med att det förekommer individer, som flyttat ihop i ett eget boende såsom hus eller insatslägenhet, men som ändock kvarstår på sina förstahandskontrakt som en form av helgardering och sidoinkomst för att kunna betala det nya dyrare boendet.

Framstegspartiet vill även att staten satsar på subventionering av nybyggnation för att ungdomar och bostäder för äldre som kanske inte längre klarar av ett eget boende med de tillhörande underhållsuppgifterna.

Kan vi erbjuda boende till nyanlända, är det en skam att inte kunna erbjuda våra egna samma förmån, samma skam råder när det gäller hemlöshet, där alla kommuner nu plötsligt vurmar EU-migranter utan att ha samma inställning i frågan rörande Svenska hemlösa.

Det känns inte trevligt att bo i landet av skam, med politiker som vurmar andra före sina egna.

Allan Jönsson Ordförande Framstegspartiet Sverige.

Top