Den tredje makten har blivit den första i Bjuvs kommun.

Otroligt men sant, så har det blivit i Bjuvs kommun då media bevakningen har en stor roll i det politiska spelet var det än är.

Media bevakningen är ett måste för att den politiska arenan skall vara synlig för allmänheten, tyvärr har de enda fungerande media aktörerna valt att inte längre bevaka politiken i Bjuvs kommun.

Bjuvs kommun har egentligen bara två stycken mediala instanser och det är Helsingborgs dagblad (Dagstidning) och Bjuvsnytt (internet tidning).

HD har valt bort kommunens högst beslutande organ kommunfullmäktige, och deras andra media rapporteringar från övriga Bjuv kan med lätthet placeras på baksidan av ett frimärke/dag med andra ord helt nyhets torrt enligt deras sätt att belysa Bjuv i sin helhet.

Bjuvsnytt rapporterar gärna men oftast på ett sätt som glättar ut, men ger en helhet av det vardagliga, det betyder att politiken som berör alla får en sekundär roll (tyvärr).

Med en så dålig massmedia bevakning, innebär det att varenda politiker i Bjuvs kommun kan hitta på precis vad fan som helst, utan risk att bli tagen med fingrarna i syltburken.

Alla politiska beslut rinner igenom utan att granskas, och alla oppositionens åsikter blir egentligen mörkade då det inte rapporters någonting överhuvudtaget.

Att inte närvara eller rapportera ser vi från framstegspartiet som att man omedvetet mörklägger politiken, eller som ordspråket säger, den som tiger samtycker.

Skall man dra det till sin spets, kan man undra över den politiska inriktningen som media bedriver.

Allan Jönsson
Ordf. Framstegspartiet Sverige

Print Friendly, PDF & Email