Författare: Allan Jönsson

Må Nomad Foods brinna i helvete!.

Hur många miljoner har Socialdemokraterna stulit från Bjuvs kommun?

Vid senaste kommunfullmäktige togs ett beslut att kommunen skulle köpa folkets hus (blå vinkeln) i Bjuv. Inget ont i detta beslut, för det ger undertecknad en möjlighet att sätta sig i en Åkerman grävare och riva skiten, min högsta politiska

Den tredje makten har blivit den första i Bjuvs kommun.

Otroligt men sant, så har det blivit i Bjuvs kommun då media bevakningen har en stor roll i det politiska spelet var det än är. Media bevakningen är ett måste för att den politiska arenan skall vara synlig för allmänheten,

Lyxflyktingar skall få leva ut i Bjuv.

  På senaste Fullmäktige mötet ställde Kommunstyrelsens ordförande (Anders Månsson ) frågan till Framstegspartiet. hur vi skulle komma till rätta med de olika placeringarna av ensamkommande barn, och då vi har en media bevakning i Bjuv som är nedslående dålig

Nu måste det införas en dag för alla flyktingkramare

Förändringar i Europa

Bra förslag får man stjäla rätt upp och ner !

Bostadseländet i Sverige.

Top