Styrelsen

Ingela Strömpers (Ordförande)
0733-938212 ingela.strompers@framstegspartiet.se

Veronica Winter (Vice ordförande)
0739-097469

Roger Strömpers (Kassör / ledamot)
0704-051899 roger.strompers@framstegpartiet.se

Allan Jönsson (Ledamot)
0704-900088 allan.jonsson@framstegspartiet.se

Bengt Jönsson (Ledamot)
0730-240844 bengt.jonsson@framstegspartiet.se

Tomas Olsson (Suppleant)
0736-155677 olsson_tomas@hotmail.com

Gunnila Jönsson (Suppleant)
0701-136956

Valberedningen
Jan Listerud
0708-612345 jan.listerud@framstegspartiet.se

Gunilla Jönsson
042-81043

Revisorer
Jan Listerud
0708-612345 jan.listerud@framstegspartiet.se

Gunilla Jönsson
042-81043

Print Friendly, PDF & Email