En ny epok i gammal kostym

Efter hörsägen, på talande och direkta önskemål har ett stort antal individer visat ett intresse för ett lokalt förankrat parti som har en enda inriktning och det är kommun innevånarnas väl och ve.

Initialt håller vi på att registrera partinamnet vilket kräver 50 namn underskrifter, med tillhörande person nummer och adress,  för uppvisande till notarius publicus. Med andra ord de som enligt alla former av demokratiska spelregler vill att ett nytt parti skall få se dagens ljus

kan inom kort kunna underteckna en partiförklaring för registrering, alla uppgifter kommer självklart att behandlas konfidentiellt.

Ett parti med subsidaritets principen som ett honnörsord, ett parti som vågar ändra inställning i en fråga om det gynnar det stora flertalet utan att påverka negativt.

 Vi är ett antal individer som kommer att ställa upp i valet 2014 i vår kommun, men innan dess kommer vi framledes att bevaka all politik driven i vår kommun.

 Vi kommer självklart att kommentera, engagera , berömma samt diskutera allt mellan himmel och jord, det finns ingen fråga som inte är relevant förrutom den så aldrig diskuteras.

 En sammansättning av partiprogram är under behandling, och kommer att presenteras inom kort.

 Vid eventuella frågor kan alla intresserade kontakta oss via mail som kommer inom kort.

 

VÄL MÖTT VID VALURNORNA 2014 ALLA KOMMUNINNEVÅNARE,  så vidare  inte våra vägar korsas innan

 

MVH.

 Ett interimistiskt framsteg