Gamla uvar dyker upp igen !?.

Som dagens diskussioner gått har antagligen en ny organisation sett dagens ljus, Framstegspartiet verka kunna etablera sig i tre kommuner.

Vilka kommuner det rör sig om kommer att hållas hemligt tills mitten av 2014, detta för att ge fler aktörer möjligheten att lämna sitt gamla parti.

Många idag partibundna individer tycker att det är på tiden att det startas nya lokala partier, med fokus på just lokala frågor, helt oberoende av enskilda individer / partiföreträdare från högre instans.

Framstegspartiet kommer att vara ett lokalt parti som arbetar efter subsidiaritetsprincipen, skulle vi bilda ett regionalt alternativt riksparti skall de arbeta efter denna instans frågor.

Vid aktivt intresse kommer vi snart att öppna en kanal för framtida kontakter.