Månad: augusti 2013

Den lilla kommunen Bjuv har fått konkurerande media x 2

Som lokalpolitiker måste de styrande i Bjuv vråla av glädje, de har blivit utrustade med inte bara ett nytt media utan tå stycken nya nyhetsflöden styrda på helt olika sätt. Förr fanns NST och HD som konkurrerade om nyhetsflödet, men

Regionen går på knäna trots att de pådyvlar kommunerna en massa extra kostnader.

Att Region Skåne går på knäna, trots att de skjuter över en stor mängd kostnader och arbete på kommuner med redan dålig ekonomi, . Regionens agerande drabbar skattekollektivet och även enskilda individer. ett arbetssätt som tydligen bara eskalerar. Definitionen färdigbehandlad

Hur tolkar / uppfattar vi ett småföretag.

Ett av kriterierna för ett småföretag idag är att antalet anställda kan vara mellan en och fyrtionio, men vad säger det om företaget gement alternativt hur pådyvlar vi dessa företag med regler, lagar och paragrafer samt ekonomiska åtagande. Alla dessa

Top