Hur tolkar / uppfattar vi ett småföretag.

Ett av kriterierna för ett småföretag idag är att antalet anställda kan vara mellan en och fyrtionio, men vad säger det om företaget gement alternativt hur pådyvlar vi dessa företag med regler, lagar och paragrafer samt ekonomiska åtagande.

Alla dessa åtagande som en småföretagare belastas med kan samtidigt bli dennes undergång.

Vi politiker måste tänka om i denna fråga, den ekonomiska belastningen beroende av skyldigheter mot individer och samhälle är egentligen konstant oberoende av storleken på företaget.

Om företaget har en alternativt fyrtionio anställda, skiljer sig ofantligt ekonomiskt när det gäller att införa eller genomföra lagkrav alternativt fackliga krav genom anställning eller skyddsfrågor.

Med dessa ord menar undertecknad inte att vi skall släppa på regler, lagar eller paragrafer, utan att samhället politikerna alltid påpekar att småföretagarna är Sveriges ryggrad, nu måste börja tänka om och i synnerhet tänka rätt.

Ekonomin är alltid den röda tråden för ett företags existens, och det är här vi politiker måste börja tänka om, ifall vi skall värna om landets ryggrad samhällets stolthet nämligen småföretagaren.

Det vi skall börja med är definiera vad ett småföretag verkligen är, undertecknads förslag är att man
ändrar i antalet anställda för att kunna kalla sig småföretagare, och då till ett mer hanterbart antal som exempelvis en till fem anställda och därefter får man införa andra kriterier alternativt kategorier för hur man uppfattar storleken på vederbörande företag.

Ett litet företag kan i initialt skede pådyvlas kostnader som vida överstiger framtida inkomster, trots att det skulle kunna finnas bärighet att driva ett företag utan några stora ekonomiska uttag.

Det kan gälla omklädningsrum för män / kvinnor, alternativt byggande av handikapptoalett, detta är ett litet axplock av kostnader som kan uppkomma bara innan anställning.

Sen kommer miljöavgifter, kassaregister, lämplighetsprövningar, utbildningar för att överhuvudtaget för få verka.

Vi måste se över regelsystemet / kraven vid sjukskrivningar, om oturen skulle vara fram kan ett antal sjukskrivningar välta ett litet företag, detta scenario får inte ens finnas.

Politiken måste börja hjälpa dessa innovativa aktörerna att kunna verka, men det skall ske på lika villkor och inte som idag genom undantag från kassaregisterlagen, eller andra dumheter som endast är grogrund för skatt och momsfusk. Sverige är fullt av frisörer, torghandlare, marknadsknallar som konsekvent struntat i att betala skatt.

Det finns andra fällor som våra småföretagare numera ramlar i, och det är bankernas orimliga uttag av kostnader för deras pådyvlade vägran att hantera kontanter. Deras kortautomater kostar / användning. Ponera att det handlar om lösgodis alternativt en brökaga, varje uttag under ett hundra riksdaler innebär en viss kostnad för denna företagare, vilket i sin tur kan innebära att avansen / vinsten hamnar i bankernas hals istället, precis som att de skulle behöva öka sina enorma vinster.

Vi måste börja se över hur vi egentligen behandlar de som är våra faktiska småföretagare, och ta fram ett sätt som underlättar för dem, och i synnerhet ger dem en möjlighet att överleva på ett lagligt sätt, när vi nu som samhällsmedborgare och politiker faktiskt är överens om att det är de som utgör samhällets ekonomiska ryggrad.

Då hade småföretagen kanske vågat anställa på ett helt annat sätt än idag.

Vi måste indela företagen i mindre och olika för dem hanterbara storlekar, hjälpa dem på den nivån de befinner sig, samt låta dem ta ett ekonomiskt ansvar utefter den faktiska storleken, och inte som idag definiera alla under femtio anställda på samma sätt.

Då Framstegspartiet inte har något moderparti uppe i Stockholm, är vi så förlåtande om något annat parti rentav stjäler / lånar alternativt vidareutvecklar hela frågeställningen, huvudsaken är att systemet ses över och att en utveckling kommer till stånd.