Den lilla kommunen Bjuv har fått konkurerande media x 2

Som lokalpolitiker måste de styrande i Bjuv vråla av glädje, de har blivit utrustade med inte bara ett nytt media utan tå stycken nya nyhetsflöden styrda på helt olika sätt.

Förr fanns NST och HD som konkurrerade om nyhetsflödet, men det blev för x antal år sedan en fri arena för endast en tidning nämligen HD.

Åsikterna blev många om medias roll men det blev bara ett fortsatt flöde från ett håll, skall dock tilläggas att lokaltidningen var en liten vinkling men inget som störde HD-s ensidiga framtoning.

Nu har Bjuvs kommun börjat framlägga egna händelser och aktiviteter på sin hemsida, på det sätt som de uppfattar den, ett komplement till den ena och allena rådande sanningen. På detta sätt kan gemene man numera tolka en mer nyanserad verklighet.

Och som grädde på moset har numera ett nytt media äntrat scenen nämligen bjuvsnytt.se, en medial händelse som färgar arenan på ett helt annat sätt med lokala händelser i en enkel och lättläst framtoning, som antagligen kommer att behaga mången läsare.

Alla kommuner behöver en konkurrens medialt, inte för att de nuvarande journalisterna skulle komma till korta enligt undertecknad, utan för att möjlig göra en nyanserad bild, av en hyfsat grå vardag, utan att verka slentrianmässig eller låta negationer få överhanden, det finns alltid något positivt oavsett hur tråkiga nyheterna är låt även denna sida uppenbaras.

Vid tangenterna Ordf. framstegspartiet