En registrering kräver namn

Att registrera ett nytt parti kräver ett antal namnunderskrifter, inget större antal men åndock.

För att registrera ett kommunalt parti krävs 50 namnunderskrifter och då gäller det endast en kommun, men samlar man i 100 underskrifter då räcker det till en registrering på regional nivå och hör och häpna då täcker detsamma alla Skånes 33 kommuner. därför väljer vi nu att börja om och samla in 100 namnunderskrifter för att täcka samtliga Skånska kommuner.

Ni som har intresse för att det startas ett nytt parti (FRAMSTEGSPARTIET) kan skicka in intresseanmälan på vår E-mail så återkommer vi till er inom kort.

Vi emotser även intresseanmälan om ni vill bli aktiva politiker på er hemkommun. förfarandet är det samma rörande kontakt med oss.

Om du / ni är politiskt oerfarna erhåller ni utbildning genom oss, då vi har både kunskap och erfarenhet på detta område.

Kontakta oss även ang. andra frågor

Mvh. interrimstyrelsen.