Bli en av oss

Under skrivande stund händer det saker som ingen kunde ana för bara en vecka sedan, från att ha haft en ambition att täcka ett antal kommuner i Ex. Skåne inför valet, har en utveckling och ett behov börjat uppfyllas.

Det parti som här kommer att skapas kommer att bli betydligt större än vad som förväntades, och en mindre maktfaktor håller på att skapas.

Under skrivande stund håller ideologin på att redigeras och renskrivas, inom kort skall den här presenteras under en egen flik.

Sen hoppas vi på ytterligare tillströmning av både kommunföreningar och av enskilda individer.

Tills dess må ni ha en god jul och ett gott nytt önskar denna styrelse för detta nya parti.