Nu är det allvar, vi skall och kommer att utmana

 

Nu börjar nedräkningen på allvar.

Inom en vecka kan vi ha startat upp det nya partiet med en ny interimsstyrelse bestående av partiföreträdare och andra intressenter från hela vårt avlånga land.

Vi skall även utse en programkommission som skall ta fram partistadgar, partiprogram och initialt en ideologi, dessa administrativa alster skall grundas på flera olika faktorer, men den mest grundläggande ingrediensen kommer att vara det norska Fremskridstpartiets program och ideologi.

Partiet kommer att bestå av många mer eller mindre kända individer från tidigare partifalanger , sammanslutningar men också nuvarande fullt fungerande partier eller bara folkvalda som ej längre representerar något parti.

Med andra ord det blir en organisation som har en gedigen erfarenhet av politiskt arbete, samt en gemensam strävan om ett arbete med subsidiaritetstänkande.

Initialt kommer denna konstellation att inrikta sig på det kommunala politiska arbetet men även snegla på Region och landstingsvalet, för att till nästa valt utmana alla andra etablerade partier.

Vår ambition är bla. Att vi ej skall bli som alla andra partiet eller deras företrädare som sätter sin utkomst i första rummet och det politiska arbetet är och förblir endast en sekundär fråga.

Väl mött vid valurnan

Mvh Interimstyrelsen.