Nu är det bara full fart framåt.

Framstegspartiet har nu börjat lägga strategin för vad som komma skall.

Vi har tillsatt en programkommission som skall ta fram helt nya stadgar, en uppfräschad ideologi samt ett partiprogram.

Vi har börjat ta fram de huvudfrågor som skall framföras inför riksdagsvalet 2014, som prio ett gäller frågan om den ständigt pågående stölden från alla svenska pensionärer. vårt första löfte blir att införa en anständig pension för alla pensionärer oavsett ensamboende eller tvåsamhet.

Sverige är ett av Europas rikaste länder men vi har också de fattigaste pensionärerna

Framstegspartiet skall arbeta för att minimipensionen skall höjas till
15 000 kr efter skatt, delar utav höjningen kommer att betalas genom bostadsbidraget, resterande kostnad för förslaget kommer att presenteras senare.

Vi kommer även att belysa skillnaderna mellan svenska bönder och matproducenter, ett krav blir att den mat / gröda som inte får produceras av svenska bönder eller producenter ej heller skall få importeras.

På detta sätt kan svenska aktörer plötsligt börja konkurrera på lika villkor, något som inte sker idag.

Alla skall kunna leva på sitt värv, det är ett motto från oss framstegspartieter,
ytterliggare info kommer att framläggas här alltefter som vi har färdigbehandlat desamma.