Nu vänder vi blad.

CHT_Allan_Jonsson_2_537075dEfter mycken uppståndelse och medial uppmärksamhet, vänder vi blad och går vidare.

Partiet växer i medlemsantal för varje dag som går, och nya kommunföreningar bildas, det är ett sant nöje att se det finns ett stort uppdämt behov för ett parti som Framstegspartiet.

Många små helt oberoende kommunala partier har hört av sig, och vill på ett eller annat sätt ingå i vårt politiska arbete, dessa inviter skall i största mån tillmötesgås.

Som politiker har undertecknad erfarenhet av just samarbeten och olika koalitioner och då både på gott och på ont, mestadels har det varit till godo och ett sätt att nyttja röstmaximering.

Som parti sitter vi redan representerade i olika politiska församlingar genom de individer som blivit invalda för attan parti, på samma sätt som undertecknad sitter i fullmäktige i Bjuvs kommun.

Till alla medlemmar kan jag som Ordf. meddela att vi planerar en stor sammankomst den 8 Mars plats och tid kommer att meddelas er genom annat nätverk.

Vi har nu ett digert arbete framför oss för att säkra våra valsedlar inför valet, vid förfrågan kontakta mig genom uppgifter här på hemsidan så hänvisar vi till era lokala företrädare.

Partiet har offentliggjort två stora huvudfrågor den ene är höjningen av pensionerna till en summa av 15 000 kr till alla pensionärer efter skatt

Den andra punkten är riktad på jordbruk och uppfödning, där Framstegspartiet vill förbjuda all form av import av grödor eller kött som enligt svensk lag inte får odlas eller produceras i Sverige.

Fler frågor som ligger under utredning är ett införande av ett genomtänkt lärlingssystem, då alla inte är läshuvuden utan klarar sig alldeles ypperligt med sina fysiska prestationer på den Svenska arbetsmarknaden.

En översyn av de negativa synergieffekterna som Fas 3 och andra ogenomtänkta projekt inneburit för den enskilde är på gång.

Den Svenska transportsektorn är hotad och skall utredas för att säkra många tusentals Svenska arbeten.

Framstegspartiet kommer att granska fackföreningarnas flata inställning rörande det enorma övertidsuttaget, bara genom att stävja detta ofog kan man utan tvekan skapa mellan 2500 och 3500 helt nya arbetstillfällen utan att det kostar en enda krona.

Flera av våra idéer och förslag kommer att stärka den svenska köpkraften och därmed sätta snurr på den svenska ekonomin.

Vi kommer att uppdatera så ofta som möjligt då Framstegspartiet anser att information är a och o,
vid andra uppkomna frågor tveka inte ta kontakt, vårt motto är att ingen fråga är dum förutom den som aldrig blir ställd.

Allan Jönsson Ordf Framstegspartiet Sverige