Konkurens på lika villkor

pigFramstegspartiet kommer att kräva det som ingen annan vågar ifrågasätta, ända sen Astrid Lindgrens tid har inget nytt skett angående jordbruk eller djuruppfödning.

Våra svenska djuruppfödare och jordbrukare arbetar på helt olika villkor jämfört med deras kollegor i andra länder,

Vi kan ta exemplet Astrid Lindgren som slog för de svenska fjäderfänas liv innan de skulle slaktas, denna lilla dam lyckades att avväpna en hel nation genom sina krav på storleken på burar som får användas vid uppfödning.

Denna strid blev lyckad och hela beståndet av burar blev utbytta, men senare sålda till andra länder runt omkring oss, som senare fortsatte med uppfödning som var förbjuden i vårt avlånga land Sverige.

Vi har till och med importerat både ägg och höns, som numera föds fram under omständigheter som inte är godkända i Sverige.

Här kommer Framstegspartiet att kräva att inga grödor eller framavlade köttprodukter, som inte får produceras av våra köttproducenter eller odlas av våra jordbrukare, enligt alla gällande svenska regler eller paragrafer, får importers över våra gränser.

Med ett sådant förfarande kan vi skapa en konkurrens på lika villkor med alla köttproducenter och jordbrukare i hela EU, samtidigt som vi kan förhindra risker för salmonella och andra förekommande problem, då de svenska regler och paragrafer är betydligt mer restriktiva endast för att uppnå en betydligt högre kvalitet.

Allan Jönsson Ordf för Framstegspartiet Sverige