Nu är det på tiden att ett parti tar strid för den svenska åkerinäringen

lastbil

Hela den Svenska åkerinäringen är snart till råttorna, med en regering som fnyser åt svenska jobb, ivrigt påhejade av alla andra riksdagspartier.

Nu finns ett alternativ som kommer att granska hur det förhåller sig med den Svenska åkerinäringens vara eller icke vara.

Dagligen rullar utländska chaufförer på våra vägar med en arbetssituation som är jämförbar med med nutids slaveri, trots att de är egna företagare med F-skattsedel.

Sverige har enligt Framstegspartiet noll koll på vad och på vilket sätt som våra transporter verkligen går till, det enda vi kan konstatera är att frakterna och transporterna fullföljs, men på vilket sätt bryr sig tydligen ingen.

Att med en F-skattsedel lönedumpa en hel näring, innebär en utarmning av de svenska arbetena på våra landsvägar.

Framstegspartiet vill införa ett GPS system likt det som finns i Tyskland, där den Svenska staten har full kontroll på alla transporter som sker och i synnerhet på vilket sätt det utförs.

Systemet innebär även att staten får in vägskatt i paritet med nyttjandegraden av våra vägar, det sker inte idag.

På detta vis kan vi själva styra förehavandena på våra landsvägar och ha kontroll på att det skapas arbetsförhållande på lika villkor samt även konkurrens på lika villkor.

Det innebär att vi också avskaffar arbetsförhållande som liknar ett modernt slaveri.

Vi Framstegspartister kommer att slåss för alla Svenska arbetstillfällen oavsett inom vilket yrke det än gäller.

Och vi hoppas att våra Svenska fackföreningar skall vara oss behjälpliga i dessa frågor.

Allan Jönsson Ordf för Framstegspartiet.