Alla människors lika värde

Denna svensk har under många år fått ett epitet som sällan stämmer med verkligheten, media och många individer säger sig veta att undertecknad inte skulle stå bakom alla människors lika värde.

Maken till dumheter slutar aldrig förvåna, men det är inte bara denna herre som fått klä skott för sådana påstående, och sällan har man getts möjlighet för genmäle eller fått försvara sig på något sätt.

Därför kommer nu ett genmäle/svar på sedan lång tid tillbaka detta odefinierade påstående, såsom att vi inte skulle försvara alla människors lika värde. Framstegspartiet och alla våra medlemmar försvarar verkligen alla människors lika värde.

Framstegspartiet vill att alla våra pensionärer skall få samma pensioner som alla invandrade äldre, som uppbär ett äldreförsörjningsstöd som många gånger överstiger en genomsnittlig pension.

Om någon sätter sig emot detta tankesätt vill Framstegspartiet fråga, om vi inte skall framhålla frågan om alla människors lika värde?

Framstegspartiet vill även att alla skall behandlas lika vid uppsökande av sjukvård, idag betalar illegala individer antingen ingenting, alternativt en femtiolapp för ett sjukvårdsbesök, oavsett om det sker på primärvårdsnivå eller på sjukhusen, om det skulle finnas någon rättvisa borde alla betala som idag en summa vid primärvårdsbesök alternativt ett högre belopp vid besök på sjukhuset.

Eller ännu bättre skulle det vara om man slapp betala någonting alternativt en femtiolapp för sjukvårdsbesök oavsett instans.

Om någon sätter sig emot detta tankesätt vill Framstegspartiet fråga, om vi inte skall framhålla frågan om alla människors lika värde?

Samma frågeställning uppkommer inom utbildningsområdet, alla våra ungdomar och äldre som blir arbetslösa beroende på både rutiga och randiga skäl, kan vidareutbilda sig och blir då tvungna att uppta studielån för sin överlevnad. Förutsättningar skiljer sig verkligen på detta område från individ till individ, men det finns de som får både bidrag för bostad och försörjningsstöd i synnerhet, helt utan krav på återbetalning. På detta område vill Framstegspartiet att alla skall betala för sitt uppehälle genom upptagande av lån alternativt att det införs gratis utbildning för alla med tillhörande försörjningsstöd

Om någon sätter sig emot detta tankesätt vill Framstegspartiet fråga, om vi inte skall framhålla frågan om alla människors lika värde?

Det finns många områden man kan tycka att lika behandlingsprocessen gått snett. Framstegspartiet tycker definitivt inte om de differentierade avgifterna vid alla äldreboende. Om man under sitt yrkesverksamma liv, lyckats skapa ett sparkapital kan även här uppstå olikheter för den kostnad man påläggs att betala, idag betalar alla olika beroende på inkomst och sparkapital bara för att täcka kommunernas kostnader. Självklart skall kostnadstäckningen ske, men det skall ske på ett bättre sätt än idag.

Om någon sätter sig emot detta tankesätt vill Framstegspartiet fråga, om vi inte skall framhålla frågan om alla människors lika värde?

Framstegspartiet vill att alla skall behandlas lika, annars anser vi att man inte ställer sig bakom alla människors lika värde.

Detta talesätt med alla människors lika värde, som under många år fått en så dålig klang, med påstående som sällan handlar om de verkliga skeende i dagens samhälle.

Allan Jönsson Ordf. för Framstegspartiet i Sverige