Avskaffande av radiotjänst och TV-avgiften

Vi börjar med historien om TV-avgiftens uppkomst.

TV-avgiften infördes 1956 som en licensavgift, som uppgick till 25 kronor per kalenderkvartal. 1967 övergick avgiften till att bli en allmän mottagaravgift, och begreppet ”licens” avskaffades. Från april 1970 till 1990 var avgiften högre för att inneha färg-TV-mottagare än för svartvit TV-mottagare.[4] Fakturorna skickades till att börja med från Televerket, men Radiotjänst i Kiruna tog över i slutet av 1980-talet. 2010 bytte avgiften namn till radio- och TV-avgift för att visa på att pengarna går både till Sveriges Radio, SVT och UR (Källa Wikipedia)

Radio- och TV-avgiften är 2 076 kronor per år. Avgiften har varit oförändrad sedan 2009.

Så här mycket betalar du:

  •   173 kr (om du betalar varje månad med autogiro)
  •   519 kr (om du betalar fyra gånger per år)
  •   692 kr (om du betalar tre gånger per år)
  • 1 038 kr (om du betalar två gånger per år)
  • 2 076 kr (om du betalar en gång per år)

Under verksamhetsåret 2012 har 7 280 miljoner kronor inbetalats till rundradiokontot hos Riksgälden utav dessa har radiotjänsts driftskostnader uppgått till 154,5 miljoner kronor. (Källa: Årsredovisning)

Radiotjänst och TV-avgiften är föråldrat och borde omedelbart avskaffas. Framstegspartiet anser att TV-avgiften har blivit förlegad och har förlorat sin andemening i ett teknikneutralt samhälle där det mesta av kommunikationen och förmedlandet av rörliga bilder sker på internet.

Radiotjänst har valt att tolka Lagen som det behagar dem bäst. I sitt senaste utspel att kräva betalning för surfplattor, mobiltelefoner och datorer har radiotjänst helt frångått själva tanken med TV-avgiften. Professor Gunnar Karlsson sågar radiotjänst i två artiklar: Radiotjänst följer inte lagen i synen på dator och Professor sågar tv-avgift i ny rapport

Domstolarna står handfallna i sakfrågan, Kammarrätten slår fast att datorer, mobiltelefoner och surfplattor fortsättningsvis kommer att räknas som TV-mottagare. Oavsett om de är gamla eller inte medan förvaltningsrätten slår fast att äger man en gammal dator så är man inte skyldig till att betala TV-avgift. Det blir som sagt mixade signaler från domstolarna.

Politikerna i riksdag och regering sitter tysta medan folks ilska växer för varje dag.

Framstegspartiet har två förslag på hur man kan skrota TV-avgiften och radiotjänst.

1) Man kan koda SVT:s utsändningar i marknätet, satellit och kabel-TV och lägga SVT play som en betaltjänst. Då betalar bara de som fortfarande vill ta del av public service. Tekniken är tillgänglig och används redan idag av de flesta kabeltevebolag, satellittevebolag samt av boxer som säljer kanaler i det marksända TV nätet.

2) Man tar ut avgiften genom skatten och då betalar alla solidariskt för public service och i det långa loppet kommer det att gagna medborgarna och bli billigare än med dagens system där man har ett bolag (radiotjänst) som i sig själv tar en ganska stor del av TV-avgiften för att kunna bekosta driften.

Kom gärna med era egna synpunkter och kommentera