Krimkonflikten

Ryssland har nu visat korten för vad som anses legitimt. Ukrainas nationella gränser och suveränitet utgör inget hinder för expansionistiska ambitioner inom den ryska statsledningen för att säkra sina marina operativa enheters rörelseförmåga.

Frontfiguren är Putin, men bakom honom finns hela den Ryska statsledningen och de operativa Ryska stridskrafterna.

Operationen i Ukraina visar klart upplägget från rysk sida. Interventionen på Krimhalvön var planerad i tid minst ett halvår bakåt i tid och utfördes på ytterst professionellt sätt.

De Ryska marina operativa enheterna har likvärdiga problem i vårt närområde, marinbasen i Kaliningrad enklaven. Ryssland har inte säkra underhållsvägar till sin marinbas. Kaliningrad enklaven ligger mellan Lettland och Litauen. De ryska marinbaserna djupt inne i Finska viken är ytterligare ett svagt kort för Ryska marina operativa handlingsförmågor, Finland på ena sidan i viken och Estland på den andra.

Ukrainas försvarspotential är i mångt och mycket likvärdig Sveriges försvarsförmåga, med andra ord mer eller mindre försumbar. Samma förhållande gäller för våra nära grannar Estland, Lettland och Litauen.

Om den Ryska statsledningen i närtid kommer fram till att genomföra liknande operationer för att säkra den operativa rörelseförmågan för sina marina enheter i Östersjön kan det förutsättas att handlingsprogrammet blir likvärdigt vad som nu sker på Ukrainskt territorium.

För att säkra sin flank i Östersjön ligger Gotland perfekt som ett lås för operativa rörelser.

Gotland är i dag helt avrustat och kan taktiskt införlivas som rysk focuspunkt inom några timmar.

Tyvärr kommer det att krävas insatser och tid för att förändra Gotlands utsatta läge till det bättre. För att säkra den operativa förmågan på Gotland från svensk sida krävs närvaro av Luftvärn, pansarförband, markstridstrupper och operativa stridsledningsenheter, tiden för att bygga upp denna förmåga handlar om ett antal år och betydande ekonomiska insatser. I nutid finns uppenbart en total ovilja från den Svensk sida att säkra Gottland från intervention.

PS Svenska regeringspolitiker Gotland tillhör Sverige och se till att det i fortsättningen säkras som en del av Sverige. Miljöpartiets dialogförsvar kommer en eventuell angripare inte ta någon notis om.

Gunnar Malmström