Allianregeringen mörkar om Nuon affären!

Det är bortom allt tvivel att statsminister Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg antar ett passande budskap för att komma undan ansvar. Men se det går inte för grundlagen kräver att Maud Olofsson skall gå den rätta vägen via regeringskansliet och få affären godkänd, det har hon inte lyckats med. Varför må det undras över. Till sitt förfogande har Maud Olofsson en hel stab av jurister och specialister för att följa alla lagar och regler. Men slutligen är det så att Fredrik Reinfeldt är ytterst ansvarig i egenskap av regeringschef. På Maud Olofssons meritlista kan fogas tidigare ytterligare märkliga beslut som borde fått regeringschefen att agera.

Har alla inblandade i Nuonaffären plötsligt fått total kollaps. Den sannolikheten är närmast obefintlig. Det finns dokument som klart visar att regeringskansliet informerats. Före affärens slutfas varnades gång på gång om att Nuon var grovt övervärderat, men varningarna tystades ned. Varför?

Bakom denna affär finns ett antal andra händelser som belyser ärendets karaktär ur ett annat perspektiv. Vattenfalls agerande i Tyskland har ett antal ingredienser som väl passar in i mönstret. Med hjälp av duktiga pappershanterare och bokföringstekniska finesser är det inte svårt att genomföra ekonomiska transfereringar i passande syften för att dölja andra mindre lyckade åtagande som gjordes tidigare i Tyskland, bland annat finns i avtalet med Tyskland att återställning av energiintäkterna vilar på vattenfall plus en del andra kostnadskrävande åtgärder. Hur kommer det att se ut när notan för avvecklingen av kärnkraften i Tyskland flyter upp till ytan. Det är inte svårt att se tyskarnas brådska med att avveckla kärnkraften, väl medvetna om vem som skulle komma att stå med svartepetter i handen. Samtliga reaktorer är i ett dåligt skick.

Alliansregeringen har under sin tid som regeringsansvariga under 8 år lyckats med de mest usla regerings och försäljningsresultat som går att prestera. Några exempel Apoteksbolaget, Systembolaget, utförsäljning av vården, utbildning. Därefter kommer kronan på verket av fullständig inkompetens. Först säljs varv och anläggningar för marina enheter och tillverkning av ubåtar till Thyssen Krupp koncernen i Tyskland, utan säkerhet för att vitala komponenter i konstruktion och teknik för svenskt försvar garanteras, vilka i grunden är svenska uppfinningar och tekniskt kunnande. Genom detta sanslösa agerande krävs nu att köpa tillbaka från Thyssen Krupp in till svensk kontroll på nytt. Garanterat kommer Tyskarna att sälja dyrt.

Vilka dimmer i huvudet på gruppen som stod bakom försäljningen kan anas, men tyvärr inte i efterhand bevisas. Ärligt talat så förbannat illa får försäljning av värdefulla svenska tillgångar inte hanteras oavsett. Det vilar en förbannelse över alliansregeringens agerande under 8 år.

Det är nu upp till var och en av er som tar del av min redogörelse att se till att alliansregeringen blir en parentes under 2000 talet. Det kommer att kosta hundratals miljarder att återställa vad dessa galningar rivit ned under 8 års regeringsinnehav.

Gunnar Malmström