Alliansens upprustningsförslag är snömos och uselt valfläsk!

Ett så bedrövligt förslag som presenterades av Alliansen är att visa förakt för Svensk suveränitet och försvarsförmåga. Förslaget bygger på ekonomiska medel av 5,6 miljarder under 10 år, vilket motsvarar ca 500 miljoner årligen. Det är den ena sidan av myntet, vad garanterar att anslaget kommer att förverkligas, ingenting är den andra sidan av myntet.

Alliansregeringen har som jag tidigare redogjort för konsekvent under 8 års tid inte kompenserat försvarsanslaget med KPI faktorn (KPI= konsumentprisindex) Viket innebär att försvarsanslagen borde varit 51 miljarder årligen under de sista 8 åren. I klara siffror betyder det att underskottet till försvaret fortsätter i minst samma takt som under de sista 8 åren, minus eventuella 5,6 miljarder i tillskott i efterhand. Enkel matematik blir alltså 8 gånger 10 är lika med 80 miljarder minus 5,6 miljarder ger 74,4 miljarder i försämrade försvarsanslag under alliansregeringens fögderi under de sista 8 åren.

Efter Berlinmurens fall ökade avspänningen något i Europa under ca tio år, men förändrades under Putins ledning och Ryssland började sin upprustning och aggressivitet för mer än tio år sedan och det tycks Jan Björklund inte vara medveten om. Statsministern och landets Försvarsminister presenterade minst lika dåligt underlag och dialogen visade med tydlighet att från statsministern och försvarsministern gavs inte mycket för nationens säkerhet att luta sig mot. Den unga centerledaren som analyserar omvärlden och eventuella problem via magkänsla förbättrade inte resultatet.

Är det någon som idag vågar garantera att Sverige under de närmaste 10 åren inte kommer att påverkas av konflikter, eller att landets suveränitet kommer att hotas. Ytterligare några incidenter i Ukraina och i de Baltiska staterna och krisen är ett faktum. Amerika sätter inte in militär kapacitet i Polen utan anledning och överväger att fortsätta med militära förband i de Baltiska staterna.

Tidigare försvarsminister1991-1994 Anders Björks uttalande belyser vad det handlar om och hur svensk försvarsförmåga eroderats av för låga försvarsanslag under 20 års tid. Alliansen är inte enbart skyldig till dagens icke svenska försvar. Men alliansen har medvetet försatt landets försvarsförmåga i en situation som är allvarlig, landets militära resurser klarar inte av att hävda nationens suveränitet.

Det som krävts under ett antal år är full försvarsförmåga för Gotland som är strategisk lås för Östersjön och Bottenhavet. Markstridsenheter, Luftvärn, flygstridsenheter och marina ytstrids och undervattenstridsenheter. Omställningen för Gotland borde varit fullt verksam i dag.

För det Svenska territoriet krävs utöver flyg, luftvärn och marina enheter minst 6 st. tungt mekaniserade brigader och 6st manöver markstridsbrigader. Vårt land är tyvärr inte behagligt fyrkantigt, därför krävs anpassade resurser till förhållandet som råder. Sverige har ett antal naturliga infallsportar och det skall finnas tillgängliga enheter för varje omfall. Hemvärnet nationella skyddsstyrkorna ca 100 tusen man inom bataljon och insatskompanier för närskydd av prioriterade objekt och markområden. Hela denna arsenal borde redan i dag vara tillgänglig och fullt operativt duglig. Men av detta finns inte mer än en tunn incidentberedskap som inte är operativt duglig.

Alliansen kan ni se Sveriges folk och nation i ögonen och påstå att ni väl skött ert värv att på bästa sätt värna om nationens säkerhet och suveränitet under de 8 år ni verkat som regeringsansvariga.

Gunnar Malmström