Reflektion inför valen

Nu nalkas snart det glömda valet, nämligen EU-valet, detta val ställer inte framstegspartiet aktivt upp i.

Men vi ser ändå positivt på att ni lägger era röster på oss i detta glömda val, orsaken är att vi numera är det enda parti som öppet uttalar att Sverige inte skall vara medlemmar i detta politiska spektakel.

Vår oro över detta överstatliga projekt blir bara större och större, frågan är hur stor påverkan vi som land har i detta kostnadsdödande av berg och dalbana.

Våra kostnader är med råge överstigande det vi får tillbaka, däremot så pådyvlas vi direktiv som hämmar Sverige nämnvärt.

Vår inställning är och förblir att Sverige skall begära utträde ur EU, för att kunna återskapa den egna makten inom våra landgränser, alla de miljarder som medlemskapet kostar behövs till den egen förda politiken, vi har hål nog att stoppa dessa pengar i utan inblandning från övriga EU.

Framstegspartiet kommer däremot att satsa på landets egna val som stundar i september 2014, vi ställer upp i alla valen Riksdag, landsting och kommun, våra satsningar har vi lämnat ut under ett åtta punkters program, men vi håller på att utveckla frågor inom andra områden såsom, invandringspolitiken, skolan, djur rätten, föreningsverksamheten, ett fastställande av pensionsåldern att riva upp Fas tre projektet och sist men inte minst alla människors lika värde.

Vi kommer att arbeta med de frågor som dagligen berör alla individer på eller utanför arbetsmarknaden. Vi kommer att ligga på fackföreningarna för att stävja det enorma övertidsuttaget, Framstegspartiet ser här en möjlighet att skapa allra minst 4500 nya arbeten helt utan kostnader för vare sig samhälle eller företag, bara genom att påvisa att arbetstidslagar kör över med fackets goda minne.

Allan Jönsson Ordf för Framstegspartiet Sverige