Ordförandebrev juni

Bjuv 2014-06-08

Framstegspartiet har nu genomgått ett antal månader som egentligen varit helt bortkastade, men som trots allt gett oss lite mer livserfarenhet.

Men nu tar vi tjuren vid hornen och går vidare betydligt mer erfarna av både logistik och internt arbete.

Framstegspartiet är för tillfället utan partisekreterare fram tills nästa partistyrelsemöte den 28 juni, men denna brist är numera genomdiskuterad och att utse en ny partisekreterare är en ren formalitet.

Förslaget är Gunnar Ek från Jönköping och han har accepterat denna post, när han tillträder efter styrelsemötet är hela partistrukturen återställd.

Som Ordförande har det varit ett intensivt arbete med diverse sysslor, som skulle utförts av sekreteraren, men det har även inneburit en större kontaktyta med alla medlemmar som haft frågor rörande partiet i stort.

Vi ligger nu i slutfasen av diverse kommunbildningar vilket är det primära målet, därför har verkställande utskottet uttalat att distriktsbildningar inte är aktuellt innan vi fått kommunerna på plats.

Partistyrelsens arbetsutskott väntar fortfarande på att ett visst antal kommunföreningar skall inlämna sina ansökningar om bildande, här har undertecknad och den administrativa chefen påtalat att vi är behjälpliga vid dessa bildande, samt att vi har mallar för alla administrativa göromål, allt för att förhindra misstag/missuppfattningar.

Det börjar brinna i knuten nu när valet börjar nalkas och alla kandidatförklaringar och vandelshandlingar skall vara partikansliet tillhanda, samt att alla kandidatförklaran skall vara Länsstyrelsen tillhanda.

Med andra ord det fattas en hel del pusselbitar för att slutföra valet i september.

Många Svenska hälsningar till er alla.

Allan Jönsson
Ordf. Framstegspartiet