Hur mycket skall vi tillåta?

Enligt säkra källor eller rättare sagt (SÄPO) är terroristresor till Syrien ett vanligt förekommande inslag.

Individer som fått uppehållstillstånd, alternativt är födda i Sverige väljer av egen fri vilja att åka till Syrien för att medverka i kriget, största delen av dessa är inte syrianer.

Dessa individer har någon form av al. Qaidaideologi och kan vara framtida terrorister som skyddas av det svenska samhället.

Bara tanken att det är godkänt att resa utomlands för att medverka i krig, skulle vara en signal att man inte vill medverka i det svenska demokratiska samhället, denna utveckling skulle stävjas och man skulle börja ifrågasätta om dessa individer verkligen bör få åter resetillstånd.

Om man en gång flyr från krig och elände, borde man i normala fall sky detta elände, då ordspråket säger att bränt barn oftast skyr elden.

Dessa krigsresor innebär även stora kostnader för det svenska samhället, först genom Säpos stora insatser genom övervakning, kommunernas kostsamma insatser, men även all framtida vård som krävs för deras post traumatiska sjukdomsbild.

Vad som aldrig talas om är att vi som land (Sverige) när presumtiva terrorister, ett påpekande som Säpo vidhåller rörande dessa turist terrorister.

Framstegspartiet vill vidhålla att om en enda av dessa presumtiva terrorister skulle inneha dubbla medborgarskap, då skulle det svenska medborgarskapet med omedelbar verkan fråntas denna individ.

Genom att medverka till terrordåd eller krig på detta sätt, har man förbrukat sin rätt att ingå i det svenska samhället.

Allan Jönsson

Ordförande för Framstegspartiet Sverige