De etablerade partierna träter om 2 år regeln/legal prostitution/trafficking

Den så omtalade 2 års regeln infördes för att stävja skenäktenskap, och det är denna lag de etablerade diskuterar, men som oftast handlar deras huvudbry om helt fel saker.

Framstegspartiet ser alltid på de olika frågeställningarna på andra sätt är de fartblinda, för det finns alltid en framsida och en baksida v samma mynt.

Helt klart skall vi bibehålla 2 års regeln då det faktiskt i de flesta fall fungerar presumtivt, men vad som inte diskuteras är alla de individer som dumpas som skit på soptippen helt utan känslor eller moral.

Hela svenska folket är fullt medvetna om att det dagligen, kommer hit flickor/kvinnor från både Asien och tidigare östblocket på ett sätt som kan jämföras med trafficking. Dessa presumtiva äkta makar missbrukas i flertalet av fallen å de grövsta, och kan fortgå då de kan antas som livegna.

Att ingå äktenskap med en man eller kvinna från Sverige, innebär att individen oftast hamnar i en beroendeställning, individen försätts i ett stadie av falska förhoppningar om ett betydligt bättre liv än vad de lämnat bakom sig.

Vad som vore rimligt är att stävja både utsattheten och skenäktenskapen i sin helhet, är att sätta krav på de Svenskar som vill ingå dessa äktenskap.

Det är helt okay att gifta sig på detta vis, men om det skulle bli skilsmässa inom stipulerad tid alternativt efter dessa 2 år, skall det ekonomiska samhällsansvaret överföras till den svenska medborgare som ingått detta äktenskap, till den dagen motparten är ekonomiskt självgående och inte belastar det svenska samhället ekonomiskt.

Som Ordförande för Framstegspartiet Sverige ser och hör man om många fall där det inte fungerat, och tittar man i backspegeln hur dessa individer behandlats kan man jämföra det med legal trafficking alternativt prostitution godkänd av det svenska samhället.

Det går inte att bara diskutera ett problem utan att se på synergieffekterna, Framstegspartiet kommer alltid att stöta och blöta varje fråga oavsett hur den är. Vi kommer även att ta med alla förekommande frågor runtom problem innan vi anser oss nöjda.

Vid tangenterna

Allan Jönsson
Ordförande för Framstegspartiet Sverige