Även små partier kan påverka

Numera kan man bara konstatera att pensionsfrågan blivit en het potatis, där alla etablerade partier mörkat under lång tid.

Att alla pensionärer som idag uppbär en lägre pension än 16 200 kr, har en möjlighet att söka en höjning genom pensionsmyndigheten, är ingen hemlighet. Däremot så är det inget som basuneras ut då det hade belastat statskassan rejält.

Framstegspartiet har inga problem med att informera om denna möjlighet, vi har även intentionen att gå ett steg vidare genom krav på en anständig pension på 15 000 kr efter skatt till alla.

Det enda intressanta i kråksången är att de etablerade partierna numera är tvungna att ta tag i frågan, Framstegspartiet har genom sina utspel tvingat fram frågan på dagordningen.

Till och med pensionsmyndigheten har erkänt sitt tillkortakommande rörande informationen, och skall numera gå ut med information till alla pensionärer som berörs.

Frågan är bara hur lång tid som skall gå mellan ord och handling, varje dag som går anser Framstegspartiet att Sveriges pensionärer blir lurade på den lilla guldkanten av deras tillvaro.

Framstegspartiet hoppas att pensionsfrågan blir en del av valfrågorna, för nu är det förhoppningsvis slut med att man bara kan strunta i alla pensionärer, eller helt enkelt kan fortsätta skinna dem in på bara kroppen.

Vi engagerade Framstegspartister kan bara konstatera att även ett litet parti, kan vara med om att påverka politiken på riksplan och det gör vi med viss stolthet.

Vi ser även att det finns behov för ett nytt parti då alla partier som idag är representerade i riksdagen hellre ser om sitt eget bo än engagerar sig för sina väljare, därför kandiderar Framstegspartiet till alla politiska församlingar, såsom Riksdag, Regioner/landsting och kommuner.

Allan Jönsson
Ordf. Framstegspartiet Sverige