Inga partier bryr sig om pensionärerna.

Val efter val passerar och frågan blir aldrig lyft, frågan det rör sig om är hur och på vilket sätt våra pensionärer jämt och ständigt blir styvmoderligt behandlade.

Samtliga etablerade partier har under alla sina verksamma år, faktiskt negligerat eller ännu värre, sett pensionärerna som något som katten släpat in.

Till saken hör att vi alla en dag hamnar där, men med olika ekonomiska utgångslägen.

Det finns ett stort antal individer som överhuvudtaget inte bryr sig, då de faktiskt sett om sitt hus och samlat i ladorna, det är dock inte alla som gjort det på ett regelrätt sätt !.

Men det stora flertalet har faktiskt hamnat i en situation som inneburit en halvering av deras tidigare inkomst eller betydligt lägre.

Att bli pensionär och samtidigt skeppas till socialklass 36 är inget någon varken längtar eller suktar efter, men det är den krassa verkligheten och det är bara att gilla läget.

Denna inställning serveras av alla partier representerade i vår kära riksdag, förnedra våra äldre genom att ge dem inkomsthöjningar på ca. 20 riksdaler / månad, kan bara anses som ett hån.

Om vi skulle presentera en lönehöjning a 20 spänn på den öppna arbetsmarknaden, hade inneburit att landet inom kort blivit lamslaget, men när det gäller den egna plånboken såg våra folkvalda riksdagsmän / kvinnor till att tillförskansa sig en lönehöjning som det skulle ta våra pensionärer
minst 15 år att uppnå.

En lönehöjning på 20 svenska pesetas är uppäten av inflation långt innan den hamnar hos våra seniorer, för att få en starkare köpkraft är lönediskussioner definitivt ett verktyg, men det är tydligen bara ett verktyg avsett för dem som redan skär guld med täljkniv.

Varför är hatet mot våra mödrar och fäder så enormt, inte kan man straffa en stor del av den svenska populationen genom att beröva den en liten guldkant på tillvaron så här efter ett avverkat arbetsliv.

Undertecknad och det parti jag företräder tycker att det finns många faktorer och instanser som hämmat våra pensionärers möjlighet till ett drägligt leverne, pensionsmyndigheten genom deras tillkortakommande när det gäller deras informationsskyldighet om vad lagen säger om lägsta inkomsten till alla Sveriges pensionärer.

Tala om i klartext att man lagligen kan söka upp till 16 200 kr / månad brutto, och ni politiker vakna och inse vilken köpkraft det inneburit vid en generell höjningen av den allmänna pensionen, även detta skulle innebära ett ordentligt inslag för att bearbeta den höga arbetslösheten.

Undertecknad och politiker med lite skrupler, slutar från och med idag att bara se på era illgärningar som dagligen utspelas mot våra pensionärer, det hade varit ärligare att erbjuda dessa superseniorer ättestupan som ett alternativ.

Allan Jönsson
Ordförande Framstegspartiet Sverige