LO jobben och Sverigedemokraterna ACK och VE !.

Karl-Petter Thorwalssons utspel är egentligen ännu ett stolpskott som endast gynnar ett fåtal.

Att förbarma sig ang. sverigedemokraternas framgångar på andras bekostnad är lite magstarkt, varför kan inte någon Socialdemokrat se skogen för bara träd.

Sverigedemokraternas framgångar åligger endast era egna tillkortakommande, rörande den uteblivna diskussionen i invandringsfrågan.

Men som vanligt så påtalar man ett dåligt tillvägagångssätt, och därmed lämnar hela frågan därhän. och den får än en gång ligga för fäfot.

Sen återgår man till den inslagna vägen om att statliga finansieringar av hitte på jobb, men med en speciell inriktning, här vill jag citera Karl-petter Thorwaldssons uttalande i Aftonbladet.

”Staten bör skjuta till pengar för beredskapsjobb åt långtidsarbetslösa, anser LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. Främsta syftet är att få in utlandsfödda på arbetsmarknaden”

Nu borde även den mest garvade Socialdemokraten vakna men icke så nicke, de ser inte hur man med dessa uttalande utelämnar unga, äldre, långtidssjukskrivna, sjukpensionärer från ett återinträde på en arbetsmarknad.

Genom LO-s och Socialdemokraternas ständiga utspel som ställer grupper mot varandra är Sverigedemokraterna snart Sveriges näst största parti, helt utan att de själva behöver lägga två strå i kors.

Svenska politiker skall sluta sticka huvudet i sanden och agera valarbetare åt Sverigedemokraterna, ta tag i frågan ang. invandringen och framförallt sluta skapa jobb som inte finns eller bör finnas med statliga medel.

Se till att avlasta inom de områden som vi lider brist i, såsom vård, omsorg, sjukvård och skola, svensken betalar för en samhällsservice, se till att infria era tomma löften och framförallt sluta behandla alla svenska medborgare som surströmming mellan valen.

Allan Jönsson
Ordf. Framstegspartiet Sverige.