Får miljön gärna kosta människoliv ?

copy-logo2.png

Sverige 2014-12-21.

Får miljön gärna kosta människoliv ?.

Alla Miljöpartister ropar och hurrar varje gång en 2 till 1 väg upprättas, det har säkerligen genomförts hur många undersökningar angående dessa tilltag på våra landsvägar.

Att införa 2 till 1 vägar skall tydligen vara det bästa alternativet enligt miljöpartiet, då det innebär lägre hastigheter, mindre trafik ? och en säkrare trafiksituation ?.

Att tänka på miljön och sen totalt strunta i allt annat är ett signum för dessa miljöantagonister, miljöpartiet är ett av dessa partier som kör helgarderingar eller väljer politisk inriktning beroende på hur det blåser, de sticker upp fingret i luften vart fjärde år och si sådär då sitter man i majoritet i vart fall i Region Skåne.

En vacker dag kommer de att förfrysa detta politiska verktyg (fingret) , och vara ett parti som till och med faller på en helgardering.

Åter till dessa eländiga 2 till 1 vägar som dessa maskrosor förespråkar, vad som aldrig har diskuterats är vad som händer när dessa vajerförsedda vägar är ett konstaterat faktum.

Alla oskyddade trafikanter blir per automatik ett allmänt villebråd, oftast finns det knappt plats att framföra ett fordon eller cykel som ej kan eller får framföras i någon högre hastighet.

Detta innebär per automatik att här råder fara med risk för livet, både från höger nämligen vajern och vänster, trafiken som rusar förbi.

Om man hade byggt vägnätet för långsammare fordon och cyklar kanske det fanns ett positivt inslag för 2 till 1 vägar.

Men säg den lycka som varar även med ett utbyggt vägnät för långsamma fordon / cyklar innebär 2 till 1 vägar en direkt livsfara, varje oskyddad trafikant beger sig ut på en 2 till 1 väg med livet som insats. Ponera att det skulle ske något / vad som helst är min personliga övertygelse att det slutar med dödlig utgång för den oskyddade trafikanten.

En punktering med omkullkörning som resultat slutar i stolpar och vajer och det gör inte bara ont !.

Påkörning av bakomvarande bil exakt samma resultat.

Wobbling av fordon ja vi vet var det slutar.

Bönders efterlämnade skit på vägen onekligen en allvarlig incident.

Listan på presumtiva olyckssätt där risken för dödlig utgång kan göras hur lång som helst.

Så länge man blandar oskyddade trafikanter med vajrar och stolpar lär det gå åt skogen för den oskyddade trafikanten.

Dessa 2 till 1 vägar har säkerligen varit förebyggande mot ett antal olyckor, men det innebär inte att man kan spekulera i andras väl och ve, med en enorm risk för en dödlig utgång vid olyckor med oskyddade trafikanter.

Framstegspartiet efterlyser en utredning som visar hur många trafikanter som omkommit pga. att miljön går före människoliv, beroende på att alla miljötroll har fått agera liemän alternativt liekvinnor allt för att detta parti har kunnat göra politiska lappkast som inte ens ligger i paritet med deras röstetal.

Allan Jönsson

Ordf. Framstegspartiet Sverige.