Kallelse två till årsmöte

Kära medlemmar, läsare och sympatisörer.

Vi av olika anledningar haft mycket strul med vårt medlemsregister vilket dessvärre har drabbat både behöriga medlemmar (som inte fått någon kallelse) och icke-medlemmar som av misstag har blivit kallade till årsmötet.

För att kunna delta på årsmötet måste du – vara medlem och ha betalat in medlemsavgiften för 2015 samt uppfylla kraven för medlemskap enl. § 5:1 i Framstegspartiets stadgar.

§ 5:1 Varje person som inte tillhör annan partipolitisk och därmed jämförbar organisation och som vill verka för Framstegspartiets syften samt ställer sig dessa stadgar till efterrättelse kan vara medlem i partiet. Medlemskapet gäller såväl riksorganisationen som det distrikt och den kommunförening där vederbörande är bosatt eller på annat sätt verksam. En medlem skall under verksamhetsåret uppbära rösträtt vid ordinarie kommunföreningsårsmöte och vid ordinarie distriktsårsmöte.

Medlemskontroll kommer att ske så därför. Om inbetalning skett de närmaste dagarna före mötet så se till att du kan uppvisa kvitto på din inbetalning. Om du inte har betalt för 2015 så kan du göra det kontant vid ankomsten.

Vi har inga möjligheter att ”ta kort” så det är endast kontanter som gäller.

kallelse2_årsmöte