Månad: juli 2015

Bra förslag får man stjäla rätt upp och ner !

Gömda flyktingar eller individer som uppehåller sig illegalt i Sverige blir bara allt vanligare, problemet kan avstyras med små och enkla medel och generera enorma besparingar för hela landet. Illegala individer kan avstyras genom att vi rustar upp våra gräns

Top