Första hjälpen för Sverige

Sverige blöder och är i akut behov av hjälp!

Det allra första som behöver göras för att säkra Sveriges gränser är att återanställa c:a 3000 tullare, ta hem utlandsplacerade svenska soldater, ta hem kustbevakningen och återinföra allmän värnplikt/samhällsplikt. Alla tänkbara resurser skall obönhörligen sättas in för att skydda Sverige, svenskarna, deras egenart, kultur och suveränitet. Sverige är nämligen svenskarnas land och ingen uppoffring kan bli för stor för att behålla det så!

Gränsskydd

Den första åtgärden för att skydda Sveriges gränser blir alltså att anställa c:a 3000 tullare ett antal gränspoliser och smittskyddsläkare… ett skydd som skall stoppa bl.a. knarksmuggling, vapensmuggling, livsmedelssmuggling, illegal invandring, smittspridning och social turism. Den som vill komma in i landet måste uppvisa giltigt pass eller annan id-handling samt underkasta sig obligatorisk registrering, lämna fingeravtryck och i vissa fall även genomgå hälsokontroll.

Kustbevakningen

I samband med att gränserna skärps så är det troligt att illegala invandrare att försöka ta sig in i landet på obevakade platser, därför så skall kustbevakningen skydda sveriges gränser och inte som idag då de mest bedriver sin verksamhet utomlands.

 

Svensk försvar

Återkalla utlandsplacerad svensk militär. Deras uppgift får bli att försvara Sverige och ev. bistå kustbevakning, tull och polis.

Allmän värnplikt/samhällsplikt

” Framstegspartiet vill återinföra den allmänna värnplikten, för att ge våra ungdomar en gedigen utbildning och en möjlighet att lära sig att respektera bl.a. den äldre generationen och samhället i stort.”

Enligt SCB så fanns det i december 2014 895 516 ungdomar män/kvinnor i åldern 18-24 år som mycket väl skulle kunna tas i anspråk för allmän värnplikt/samhällsplikt, så varför inte göra det? Det skulle med all sannolikhet kunna bli den ”motor” som vårt samhälle så väl behöver. Nya regementen skulle byggas, militären kunde anställa folk, svenska underentreprenörer skulle beredas arbetstillfällen, försvarsindustrin skulle få ett uppsving, arbetslösheten och brottsligheten skulle sjunka. Sist men inte minst… Sverige skulle åter kunna skaffa sig ett försvar som var värt namnet.

Asylsökande

Jag är av den bestämda uppfattningen att INGEN som inte har fått sin sak avgjord av Migrationsverket med löfte om ett tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) skall få sätta sin fot ute i det fria svenska samhället. Samtidigt så anser jag att ingen som inte har vistats i landet och uppfört sig klanderfritt och varit självförsörjande i minst 7 år skall ha rätt att ansöka om svenskt medborgarskap.

Mottagningscentra

Stora välbevakade mottagningscentra (det som tidigare kallades för flyktingförläggningar) bör byggas och att alla som söker asyl tvångs placeras där utan möjlighet att kunna lämna centrat förrän deras identitet, hälsa och asylskäl med säkerhet kunnat fastställas och deras sak prövats av Migrationsverket. Vid ett ev. avvisningsbeslut så skall det omedelbart verkställas utan möjlighet att överklaga beslutet. Vikten av ett snabbt utvisande framgår med all önskvärd tydlighet här. Händelsen med IKEA morden hade aldrig kunnat ske om myndigheten skött sitt jobb eller om en förvaringsmodell med mottagningscentra enl. mitt förslag hade implementerats. Låt militär och värnpliktiga med skarpladdade automatvapen och klara order om att skjuta verkningseld sköta bevakningen. Det skulle kännas tryggt för alla inte minst för de boende på mottagningscentren som då skulle slippa känna sig hotade av oförklarliga”mörka krafter” och angripare utifrån. Det är en stor skam och skandal att svenska myndigheter, media och politiker beter sig som de nu har visat sig göra.

STOCKHOLM I en artikel i Aftonbladet fördömer inrikesminister Anders Ygeman de hot som riktats mot ett asylboende i Arboga de senaste dagarna. Men fortfarande har ingen från regeringen fördömt händelsen där två människor miste livet på ett IKEA-varuhus och kritiken mot regeringen växer allt mer.

Källa: http://nyheteridag.se/ygeman-fordomer-hot-mot-asylboende-men-fortfarande-tyst-om-ikea-morden/

Äldreboenden

Skandalsverige förnekar sig aldrig. Då och då läser man om äldre som blir nekade boende eller blir nekade att bo tillsammans med sin partner på ålderns höst. Man kan fråga sig varför äldre skall tvingas bo kvar i sina hem med endast sporadiska besök av hemtjänsten som varken har tid eller lust att sitta ned och prata en stund med de gamla (om de nu ens kan språket tillräckligt bra). Gamla människor lider av ensamheten och behöver umgås, få tillgång till aktiviteter, gå ut, få lagad näringsriktig god mat etc. Så därför Bert Karlsson satsa dina rövade skattepengar på att bygga äldreboenden där äldre kan få minst lika mycket service som dina sk. flyktingar får. För det är väl inte lönt att uppmana Stefan Löven att sörja för de äldre svenskar som arbetat och betalat skatt under hela sitt långa liv… eller?

Hur allt detta skall finansieras?

Det återkommer jag till men först får läsaren göra sina egna gissningar 😉

Print Friendly, PDF & Email