DO-anmälan om särbehandling av svenska folket.

Anledningen till anmälan:

SJ tar bort kravet på att resenärer ska kunna visa giltig id-handling – för att hjälpa flyktingar, rapporterar Dagens ETC.

– Vi vill underlätta för personer som kommer hit, säger bolagets kommunikationsdirektör Monica Berglund.

 

logo2

Anmälan till diskrimineringsombudsmannen (DO):

  Anmälan om särbehandling av svenska folket i allmänhet.

När nu SJ som myndighet inför speciella regler för asylsökande och deras resesätt, anser undertecknad och andra med mig att här sker en diskriminerande särbehandling.

Det finns införda regler på hur man skall förfaras vid resande med kollektivtrafiken och då i synnerhet Statens Järnvägar (SJ), dessa regler blir nu åsidosatta då det anses som ett merarbete för personal och ett underlättande för personer som inte ens är svenska medborgare, än mindre varit med om att bekosta den infrastruktur som SJ faktiskt är.

Hur skall man tolka dessa övertramp om inte som diskriminering, under många år har individer bötfällts och pådyvlats extra kostnader om de inte följt uppsatta regler.

Skall vi reglera dessa övertramp retroaktivt eller?

Hur kan nu plötsligt SJ bara införa nya regler utan ett framtaget underlag, ett företag som redan är ekonomiskt ansträngt, detta är inte att agera efter den företagspolicy som är framtagen, genom att särbehandla olika individer.

Tidigare har man bötfällt personer som antagligen haft samma problem som de SJ påstår att flyktingar nu har, varför fanns inte samma inställning gentemot dessa individer? SJ skall vara ett serviceföretag men tydligen inte för alla och i synnerhet inte mot dem som nyttjar och betalar för deras tjänster.

Gäller de nya reglerna alla eller bara asylsökande?

Skickar inget vidare underlag då all information finns att tillgå via media och SJ-s egen hemsida.

Händelsen har offentlig gjorts den 8/9-2015 i all media samt på SJ-s hemsida.

Händelsen innebär en diskriminerande särbehandling av hela det svenska folket.

 

Allan Jönsson

Ordf. Framstegspartiet Sverige.

Print Friendly, PDF & Email