Nämndemän eller ej?

logo2

Bjuv 2015-09-09.

Nämndemän eller ej?

Vart är rättssystemet på väg, som före detta nämndeman slår man sig för pannan och orsakerna är många.

Men vi behöver inte ögna på mer än vem eller vilka som sitter som nämndemän / kvinnor, åldern för de flesta har passerat en bäst före datum och det kan undertecknad själv intyga.

Senast idag ( läs 2015-09-09) påvisar en nämndeman att det skulle finnas kulsprutebeväpnade på Öresundsbron, helt otroligt uttalande kan man tycka.

Det finns även individer som har empati för vissa brottslingar, eller finner likheter med självupplevda händelser som de tydligen kan bagatellisera.

Tycka synd om mentaliteten och inblandade känslor bör eller rättare sagt hör inte hemma i en rättssal, en nämndeman har lagen att följa alternativt avsteg som finns inskrivna i tolkningen av desamma.

Allt annat mellan himmel och jord skall lämnas utanför en rättssal, trots detta finns det alltid något som frekvent används och det är förmildrande omständigheter.

Just förmildrande omständigheter börjar bli mer regel än undantag vilket nog inte var syftet när det infördes.

Med den ovanstående texten vill undertecknad komma till vad som egentligen är målet med denna artikel, nämligen den numera så allmänt påhejade och medialt upphaussade hjälpen för flyktingar mellan Danmark och Sverige.

Det finns framtagna förordningar mellan EU-s medlemsländer som påtalar att varje flykting skall söka asyl i det första ankomstlandet, här finns inga egna tolkningar eller frånsteg, ändå göres detta dagligen genom de olika ländernas outtalade medgivande.

Men numera är det tydligen helt medialt korrekt att smuggla flyktingar, den värsta skitblaskan som egentligen skulle bojkottas av sina annonsörer alternativt få press stödet indraget är METRO, denna tidning som uppbär presstöd uppviglar allmänheten till att fortsätta med olagliga gärningar, och yttermera så ställer de sig bakom brottsligheten och glorifierar brottslingarna såsom sina hjältar.

Men hur som så återgår vi till vad som komma skall och det är det rättsliga efterspelet mot dessa människosmugglare som framstår som hjältar, men har fräckheten att ta betalt i efterskott ( ett märkligt hjälte beteende).

Här kommer återigen alla nämndemän / kvinnor in i bilden, antagligen hårt påhejade av osnutna lagvrängare (advokater) som skrattar hela vägen till banken på skattebetalarnas bekostnad.

Förvånad blir snart ingen när det gäller utslagen vid rättsförhandlingarna, det händer ofta eller snart alltid att utgången bliver den lägsta tänkbara i varje fall, endast för att åklagaren vill försäkra sig om en fällande dom, då kryphålen är otroligt många och advokaterna är enormt innovativa.

Sker det inte på åklagarens premisser kan man ge sig fanken på att nämndemannaplatsen är besatt av en individ med en tycka synd om mentalitet eller kanske alternativt en annan tokdåre med extrema åsikter, som förhoppningsvis röstas ner av de andra och rådmannen.

Tro inte att de flyktingsmugglare som nu agerar över sundet kommer att behandlas enligt framtagen rättspraxis, det finns för mycket löst folk i våra rättssalar, vilket innebär att en omtolkad situation kan uppstå.

Antagligen kommer de i rättssalarna fram till att den pågående flyktingsmugglingen skall tolkas som humant agerande, och straffsatsen skall sättas utefter tolkningen för civil olydnad.

Nej nu får det vara broms, att smuggla är att smuggla oavsett om det gäller knark, vapen, öl, sprit alternativt människor, det finns inga förmildrande omständigheter när det gäller brottsliga gärningar, alla rättsutfall skall vara efter lagen och inget annat.

 

Allan Jönsson

Ordf. Framstegspartiet Sverige.

Print Friendly, PDF & Email