Epitetet skall inte vara…

Bjuv 2015-08-31.

 Epitetet skall inte vara främlingsfientliga det skall vara arbetare fientliga.

 

Som tidigare medlem i Sverigedemokraterna och tillika före detta invald i samma partistyrelse, samt ordförande i valberedningen när Jimmie Åkesson togs fram som ordförandekandidat, ett ämbete han fortfarande innehar idag, är undertecknad egentligen ganska stolt.

 Detta beror på att invandringsfrågan faktiskt blivit legitim att diskutera, men allt blir inte alltid som man tänkt, ett beror på att detta parti fortfarande inte i klartext påvisat att de ställer sig bakom alla människors lika värde, ett agerande som innebär att alla deras medlemmar som är kollektivanslutna egentligen är allmänt villebråd för uteslutning ur den fackliga sfären, och därmed gå miste om den uppbyggda garanti och det skydd som facket faktiskt är.

SD har faktiskt grävt en rejält djup grop åt sina fackanslutna medlemmar, genom sitt ständigt återkommande underminerande av den fackliga rörelsen, påhoppen och idéerna mot fackrörelsen innebär att arbetsmarknadsläget urholkas för dem och det tenderar att bita deras egna medlemmar i baken.

Ekonomiskt och arbetsmässigt är detta agerande ren katastrof för varje individ, men Sverigedemokraternas medlemmar begriper tydligen inte vad partiets utspel innebär för deras egen del, de ser invandringsfrågan som det enda Sverigedemokraterna företar sig, men ack så fel de har.

Sverigedemokraterna driver en politik som är ett hot mot Sveriges löntagare, detta är ett problem. Sverigedemokraterna säger nej till en nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet,
de är emot en reglering av visstidsanställningar och rätten till heltid,
de säger nej till meddelarfrihet för de anställda i privata välfärdsföretag,
ja, listan kan göras lång.

Under min tid i SD-s partiledning fanns stora planer på att göra förändringar i lagen om anställningsskydd, här påtalade undertecknad att man inte rotar i ett gediget arbete som skyddar alla arbetstagare.

Det har även funnits planer på att starta en egen fackförening detta försök blev jag själv inbjuden att medverka i, som fackligt engagerad ser man stora svårigheter att ett parti som Sverigedemokraterna överhuvudtaget skulle kunna driva en fackförening, när utgångspunkten för den drivna politiken ligger så långt till höger.

Sverigedemokraterna är egentligen ett dolt borgarparti, även om de vill ge sken av något annat, detta avspeglas numera genom de stora överströmningarna av moderater och andra högeranhängare.

Min fråga är egentligen enkel och det är när skall Sverigedemokraternas anhängare, väljare, medlemmar, alternativt politiskt övertygade upptäcka vad som döljer sig bakom fasaden, detta parti är inte arbetare vänligt.

Ställ er gärna frågan vad förlorar jag i längden på att lägga min röst på Sverigedemokraterna, kräv istället att andra partier tar den för er så viktiga fråga, då finns risken att ni kan få hela paketet istället för något enkelt men en kraftig eftersmak.

Allan Jönsson Ordf. Framstegspartiet Sverige.

Print Friendly, PDF & Email