Nån annan får betala

Källa: Sverigesradio

Miljönämnden ska på tisdag ta ställning till ett förslag att kommunen ska riva det stora läger för EU-migranter som ligger i Sorgenfri-området.

Kommunens tjänstemän föreslår nu att nämnden ska besluta om en så kallad rättelse, där kommunen river lägret, delvis på fastighetsägarens bekostnad.

Inför rivningen ska de omkring 150 personer som bor där uppmanas att lämna platsen och ta sina ägodelar med sig.

Enligt förslaget ska polisens hjälp begäras vid rivningen.

Är det verkligen den lösningen vi avlönar kommunens tjänstemän för att komma fram till. Tokstollarna menar tydligen på fullaste allvar att kostnaderna för rivningen delvis skall ske på den för brott och olaga intrång redan hårt utsatta fastighetsägaren. Enligt samma smarta tjänsteman ”ska polisens hjälp begäras vid rivningen”.

Samma polis som inte brytt sig om eller haft förmågan att se till att gällande förordningar efterlevts, eller inte ens orkat ställa sig utanför det illegala lägret och ställa enkla frågor till inkräktarna. Polisen skulle helt enkelt kunna ställa frågor till personerna som kommit dragande till lägret med cyklar, kundvagnar, barnvagnar och lastpallar. Var har ni fått detta ifrån, har ni kvitto på prylarna? o.s.v.

Men nej, det hade tydligen varit alltför kränkande för de ”skötsamma” inbrottstjuvarna att ställa den typen av frågor. Samma handlingsförlamade poliskår förväntas nu att hjälpa till, tillåt mig tvivla!

Den 19 mars 2015 skrev jag Någon annan borde tigga där finner ni en länk till den Lokala ordningsstadgan, läs och begrunda.

§12 Insamling av pengar
”Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande om
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig
tillställning.”

§15 Camping
”Camping, d. v. s. tillfälligt boende i tält, husvagn, husbil och/eller annan anordning i
samma syfte, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd, inom andra områden än
den härför iordningställda campingplatsen i Sibbarps badpark.”

Mitt förslag är att fastighetsägaren stämmer Malmö kommun och polisen för bristfällig efterlevnad av den lokala ordningsstadgan och kräver av kommunen att betala en saftig hyra för den otillåtna bosättningen som tillåtits p.g.a. politiker och myndigheters brist på handfast agerande.

Min uppfattning är att fastighetsägaren skall hållas helt skadeslös. 

Uppdaterat den 27/10 2015

Stadsjurist Andrea Hjärne Dalhammar uttalar sig i Sydsvenskan

[…] Vi gör det inte för att skydda fastighetsägaren eller för att man ska kunna bygga på tomten, säger Andrea Hjärne Dalhammar. […]

Andrea Hjärne Dalhammar kände sig nog nödgad till ovanstående uttalande för att inte råka komma på kant med rättshaverister, vänstermupparna, Allt Åt Alla etc. Nej givetvis lyfter varken Malmö kommun eller polisen ett finger för att hjälpa den oskyldiga fastighetsägaren, tvärtom så förväntas denna stå för en del av kostnaderna för att samhället är politiskt korrekt, oförmögna och ovilliga att försvara land och egendom.

Uppdaterad den 28/10 2015

Eric Erfors Expressen skriver…

Malmö stad har tidigare försökt sätta åt den stackars privata fastighetsägaren med ett vitesbelopp på 50 000 kronor för de sanitära olägenheterna. Äganderätten är visserligen grundlagsskyddad, men lite extra ”ockupationsskatt” kan ju alltid plockas ut!

Print Friendly, PDF & Email