Vapen skall beslagtas från laglydiga Europeér

Nya tokigheter från storebror EU

På EU-nivå så jobbar man tydligen med att frånta vanliga människors möjlighet att försvara sig. Återstår att se hur det blir med det. I vilket fall som helst så drabbar det ju inte politikerna själva som på skattebetalarnas bekostnad åtnjuter livvaktsskydd och jobbar i skyddade katakomber.

Avpixlat den 19/11 2015

Det nya lagpaketet dikterar att “vissa typer av gevär” som lagligt ägs av EU-befolkningen ska konfiskeras med våld direkt från alla EU-medborgares hem, ifall de inte lämnar ifrån sig dessa lagligt ägda och privat inköpta vapnen självmant – dvs. privat egendom värd tiotusentals eller i vissa fall hundratusentals kronor ska nu konfiskeras direkt från enskilda privatpersoner av överstatliga EU.

Samtidigt avser lagarna att göra det mycket svårare för jägare, sportskytteintresserade och andra laglydiga medborgare med giltiga vapenbehov att över huvud taget komma över även andra slags vapen, vilket i bl.a. Sverige indirekt innebär konfiskering även av alla dessa vapen. Detta eftersom de flesta vapenlicenser behöver sökas om vart femte år, och inga sådana förnyelser då kan komma att tillåtas, varpå vapenägarna automatiskt döms för vapenbrott om de inte frivilligt har lämnat ifrån sig sina vapen det datum som den tidsbestämda tidigare licensen löper ut.

Vapen Skylten till vänster är hämtad från Coffey´s hemsida och den säger i stort sett allt vad som behöver sägas.

INGA SKYLTAR I VÄRLDEN KAN SKYDDA DIG FRÅN NÅGON SOM HAR FÖR AVSIKT ATT SKADA DIG ELLER DIN FAMILJ!

Inte ens Mona Sahlins telefonlinje mot extremism hjälper dig om du blir utsatt, läs på Ledarsidorna.

Förresten så är det inte bara ISIS-terrorister vi behöver kunna skydda oss emot. Vi behöver därför en lag som ger oss rättigheten att bära vapen och själv ta ansvar för våra nära, kära och ägodelar.

Som det ser ut just nu så har polisen inga möjligheter, resurser eller vilja att komma till undsättning om det skulle behövas. För tillfället så har polisen fullt upp med att agera ”dagisfröknar” år s.k. ”ensamkommande flyktingbarn” och fråga hugade lycksökare om de tänker söka asyl i Sverige, allt för att ge ett sken av att vi har en fungerande gränskontroll i Sverige.

Funderingar kring detta: Jag skulle gärna se en lagändring så att alla som varit Svenska medborgare i minst 40 år, är ostraffade inte är missbrukare och i övrigt vid sunda vätskor skulle få licens och tillstånd att bära vapen i självförsvarssyfte. Vi måste själv ta itu med det inte polisen och samhället klarar av att göra.

Print Friendly, PDF & Email