Återinför dödsstraffet

Sifos samhällsbarometer 1997 visade att en minoritet på omkring 40 procent var för dödsstraff i Sverige.[27] Siffran är relativt låg jämfört med andra demokratiska stater, där ett flertal som avskaffat straffet sedan länge (bl a Kanada och Storbritannien) har en tydlig majoritet för återinförande. I de allra flesta länder tydde opinionsundersökningar på en majoritet mot avskaffande när straffet avskaffades; i de flesta fall har opinionen emellertid ökat mot återinförande därefter.

2006 års samhällsbarometer visade enligt tidningen Metro att 33 procent ansåg att det finns brott som borde bestraffas med döden, och 56 procent emot.[28]

Källa: Wikipedia

Jag litar definitivt mer på de siffror som Sifo presenterat än de som Metro kommit fram till. Med tanke på IKEA morden och den bestialiska gruppvåldtäkten på asylboendet i Mariannelund så är det kanske på tiden att Sifo gör en ny undersökning. Jag är tämligen säker på att opinionen för ett återinförande av dödsstraff i Sverige har ökat, inte minst efter denna skandal.

Hedayat Rahmati, 24, var en av de åtta afghaner som deltog när en svensk småbarnsmamma blev bestialiskt våldtagen en hel natt på ett asylboende i Mariannelund. Han dömdes till utvisning, men befinner sig nu trots det på fri fot på Sveriges gator efter att ha släppts ut ur fängelset.
– Afghanistan vägrar att ta emot honom, säger en källa inom rättsväsendet till Fria Tider.

Läs gärna mitt förslag till hur man skall lösa problemet med länder som vägrar ta emot deras egna medborgare. Sverige borde helt enkelt tvär-vägra att ta emot en enda asylsökanden från sådana länder.

Nu är det inte bara bestialiska mördare och våldtäktsmän som borde kunna dömas till dödsstraff, det gäller i allra högsta grad även de politiker som mer eller mindre genomförde en statskupp när de utan att folket blivit tillfrågade beslutade att förvandla Sverige till ett mångkulturellt (helvete) samhälle eller att Sverige skulle tillhöra EU.
Ställ politikerna till svars: Låt bilan falla tungt över dessa landsförrädare.

Beslutet att förvandla Sverige till ett mångkulturellt samhälle fattades av en enig riksdag 1975 (proposition 1975:26) och detta var det grundläggande beslutet. En stor del av invandrarna förväntades bosätta sig i Sverige för gott, samtidigt som de önskade bevara sin ursprungliga identitet. Man tog alltså avstånd från tanken att invandrare skulle vilja assimilera sig till det svenska samhället. Dessutom var ökad internationalisering ett övergripande mål i samhällsplaneringen. Alla partier var eniga.

Som grädde på moset kröntes detta långsiktiga politiska mål med grundlagsändringen hösten 2010, som går ut på att Sverige ÄR ett mångkulturellt samhälle. Inga debatter hölls, inga medier rapporterade om eller problematiserade frågan. Beslutet fattades i stor enighet utan att svenska folket visste om det.

Källa: Aktualia

Print Friendly, PDF & Email