Biologisk koppling?

Sitter och läser följande artikel på sverigesradio

Den handlar naturligtvis om ytterligare ett feministiskt skitförslag som skall ge ofrivilligt barnlösa och egoistiska kvinnor hjälp att belasta samhället och skattebetalarna ytterligare. Man vill alltså nu ge dessa egoistiska kvinnor…

Utökade möjligheter till provrörsbefruktning

Kravet på att ägget eller spermierna kommer från någon av föräldrarna föreslås tas bort.

– Om man är ofrivilligt barnlös så tror jag att det har stor betydelse och även om det då är donerade könsceller, blir det en biologisk koppling genom att kvinnan bär barnet och föder fram det, säger utredaren Lagman Eva Wendel Rosberg.

För att få göra en assisterad befruktning, provrörsbefruktning, i Sverige i dag, måste antingen ägget eller spermierna komma från någon av föräldrarna. Det måste finnas en genetisk koppling mellan barn och föräldrar.

Men den kopplingen vill utredningen ta bort.

I framtiden föreslås att både ägg och spermier ska kunna doneras från utomstående.

Jag har svårt för att se hur en “biologisk koppling” skulle komma i närheten av en “genetisk koppling”. Troligen är  “biologisk koppling” ett ord som föll Lagman Eva Wendel Rosberg på läppen för att tillfredsställa egoistiska feministers önskemål.
Att alla barn skall ha rätt till BÅDA sina biologiska föräldrar skiter feministerna som vanligt högaktningsfullt i.

Utredningen föreslår också ett fortsatt förbud mot surrogatmammor i Sverige, där en kvinna bär och föder ett barn åt någon annan.

Ett av skälen är risken för att kvinnor kan utsättas för påtryckningar, kanske tvingas att föda barn åt andra.

Hur blir det om hon vill behålla barnet själv? Eller ångrar sig och vill göra abort?

Clara Berglund, generalsekreterare på Sveriges kvinnolobby gillar utredningens nej-förslag.

– Det handlar om att en kvinna kan hindras från att göra abort när hon bär en annan kvinnas barn, det handlar om att ett barn kanske föds med en funktionsnedsättning inte lever upp till de förväntningar som de beställande föräldrarna har, risken för havandeskapsförgiftning, depression. Att genomgå en graviditet och förlossning är inte riskfritt, säger Clara Berglund.

“Hur blir det om hon vill behålla barnet själv? Eller ångrar sig och vill göra abort?”
Ja det blir väl som det brukar bli. Kvinnan har den 100% reproduktionsmakten och rätten att själv bestämma över sin kropp. Vem skulle kunna hindra en surrogatmamma från att ångra sig och själv bestämma över sin kropp?

Självklart så gillar feministen Clara Berglund, generalsekreterare på Sveriges kvinnolobby utredningens nej-förslag. Det sätter ju effektivt käppar i hjulen för en ensamstående lika egoistisk man ( i Sverige är det bara kvinnor som får vara egoistiska) som vill skaffa barn på egen hand.

Det är hög tid nu att egoistiska kvinnor börjar ta sitt ansvar för vem de skaffar barn tillsammans med. Det duger inte längre att hävda “fadern okänd” för att sedan glida runt på samhällets bekostnad. De som inte har bättre koll på vem fadern till deras barn är skall dömas att betala underhåll för sitt egenmäktigt och slarvigt införskaffade barn precis som männen, som dessutom INTE har rätt att kräva abort eller ångra sig får göra om ett samlag skulle leda till oönskad graviditet.

Jag föreslår att obligatorisk DNA test införes för alla som befinner sig i landet och att varje nyfött barn DNA testas för att säkerställa faderskapet, det skall inte enbart vara kvinnans rättighet att veta vem som är far till barnet, ångra sig eller göra abort. Det kan faktiskt förekomma att även en blivande pappa ångrar sig och därför bör man utreda möjligheten till sk. juridisk abort.

Print Friendly, PDF & Email