Skamligt Malmö

Sydsvenskan har idag 2016-02-26 en artikel om pensionärernas situation i Malmö.
Artikeln är publicerad i sin helhet och jag har tagit mig friheten att markera en del påstående och uttalanden med gul överstrykning och röd text.

Hundratals pensionärer har den senaste veckan ringt till Malmö stad för att uttrycka sitt missnöje över avgiftshöjningar i äldreomsorgen.
– De är upprörda, säger en av kommunens handläggare.

Malmö stad nedringt efter avgiftshöjning

Avgiften för mat som serveras inom äldreomsorgen har höjts med 112 kronor i månaden.

Men Malmö stad informerade inte om höjningen innan de skickade ut räkningar till kommunens pensionärer. Detta har lett till en våg av samtal till Malmö stads handläggare. Bara i stadsområde Öster har man tagit emot över hundra samtal den senaste veckan.

– Vi får många samtal nu, hittills har runt 200 pensionärer ringt. De är upprörda, säger Claudia Szalmasagi, handläggare på stadsområde Öster.

Även stadsområde Väster får samtal.

– Det är kö och svårt att komma fram, säger en av dem som har ringt dit för att uttrycka sitt missnöje över att hans 94-åriga mor fått en dyrare räkning.

På kommunen har man haft problem med sitt postsystem och beklagar det som har inträffat.

Vad har problemen med postsystemet att göra med att det inte går att komma fram på telefon? Eller menar man att dumheterna skulle blivit mindre frapperande om man skickat ut idiotförslaget till pensionärerna i förväg?

– Det är väldigt olyckligt att det blev på det här sättet, säger Per Lövgren, controller på stadskontoret.

Ett synnerligen sann iakttagelse. Det är “väldigt olyckligt” att Malmö kommun angriper den svagaste och mest diskriminerade enskilda gruppen i samhället!

Den 1 juli kommer många pensionärer få ännu mindre pengar i plånboken. Då inför Malmö stad en höjning av avgiftstaket inom äldreomsorgen, som en konsekvens av regeringens beslut om att höja maxtaxan.

Nej, det beror inte på “regeringens beslut om att höja maxtaxan” eftersom höjningen inte på något vis är tvingande för kommunen. Det beror snarare på att våra Malmöpolitiker hellre prioriterar andra grupper och diverse feministiska HBTQ vänsterprojekt än att ge våra äldre som har byggt upp samhället en trygg och värdig ålderdom.
Fy skäms Malmö politiker!

Maxtaket höjs då från 1 772 till 1 991 kronor för de pensionärer som har hemtjänst eller som bor på särskilt boende.

Runt 7 700 pensionärer i Malmö kommer att påverkas av höjningen. Drygt 500 av dem kommer att få betala maxbeloppet. På ett år betyder det 2 600 kronor mindre i plånboken för de som betalar mest. De som drabbas hårdast är de allra äldsta och sjukaste pensionärerna.

Nästa vecka väntas kommunstyrelsen fatta slutgiltigt beslut om avgifterna.

Bra, då har de ju en hel vecka på sig att ändra på dumheterna!

Höjningen av maxtaxan är inte tvingande för Sveriges kommuner. I till exempel Stockholm har kommunpolitikerna sagt att de inte kommer att höja avgiftstaket trots regeringens beslut.

Men i Malmö kommer den att höjas.

Kommunalråd för vård och omsorg, Carina Nilsson (S), säger att det finns en bred enighet bland partierna i frågan.

– I Malmö har vi tagit beslut om att följa maxtaxan. Skulle vi inte följa den skulle det innebära mindre pengar till verksamheten, säger hon.

Bred enighet enl. Carina Nilsson (S)?? Ja, Malmö kommun styrs ju av feministiska HBTQ vänstermuppar som bara har en enda tanke i huvudet och det är att höja skatter och avgifter, dom skulle väl aldrig kunna komma på tanken att omprioritera sina resurser.

Här kommer lite gratistips på var stora besparingar med lätthet kan göras utan att det påverkar samhället negativt.

Kultur och sport föreningen SRBIJA-MALMÖ – Balkan New Film Festival
RFSL Malmö – Regnbågsteatern, Den galna revyn – amatörteater
Somaliska Freds- och Skiljedomsföreningen – Somalisk poesi- och musikkväll
Västafrika – performanceprojekt
POP! Media (Catherine Champagne Firma) – Mr Sugar Daddy – kortfilm med HBTQ-tema
REC VIOW Film och video produktion – Behind the border – dokumentärfilm om ensamkommande flyktingbarn/ungdomar
Föreningen för mixkultur – Iraqi art in diaspora – konsert med irakiska artister från Skandinavien
Irakiska Bild Front – Nanar kulturkvällar – arrangemang med arabisk-svensk profil, våren 2015
Malmö Feministiska Förening – Feministisk festival 2015 – arrangemang med seminarier, kultur mm.
Teater JaLaDa – Tyst – barnteater på arabiska/svenska
Alwan Cultural Foundation – Magiska natt – arabisk/svensk poesi, dans och musik
Romany Patrin – Romer i centrum 2014
Romska Ungdomsförbundet – Roma streetdancers i Malmö – dans- och musikuppträdanden under den romska nationaldagen.
Malmö Ungdomscentralen – Sagostunder på romani – sagostunder på olika romska dialekter för romska barn.
RFSL Malmö – Regnbågsteatern – cabarérevy, amatörteater
Irakiska kulturföreningen i Malmö – Irakiska kulturdagar – program med musik, teater, folkdans, poesi mm
Nordic African Women Resoursecenter – KANGA projekt – utställning
RFSL Malmö – RFSL Malmö Newcomer – HBTQ-projekt riktat till immigranter m fl
Malmö Romska Idecenter – Romsk kokbok
BHevents – Teater från Bosnien och Hercegovina 2014 – gästspel.
Irakiska bild front – Nanar kulturdagar – kultur från Mellanöstern
MUST (Malmös Unga Svenska Turkar) – Turkiska kulturdagar i Folkets Park
Ifteatern Svalan och Duvan – Kulturprocess för samer och romer
Malmö Arab Film Festival MAFF – Malmö Arab Film Festival 2014
Malmö Arab Film Festival MAFF – Arabisk Afton – visningar av arabisk film,
Malmö Feministiska Förening – Feministisk festival, i samband med Nordiskt forum
RFSL Malmö – Regnbågsfestivalen 2014.
Svenska-Somaliska Ungdomsföreningen i Norden – Somaliska kulturdagar i Malmö.

Varsågod ett gratistips till våra odugliga politiker.

På Pensionärernas riksorganisation, PRO är man kritisk till kommunens hållning.

– Vi har många pensionärer i Malmö som har dålig ekonomi. Varje höjning slår oerhört hårt mot dem som har det sämst, säger Preben Andersson, ordförande i PRO i Malmö.

PRO med en samling avdankade sossar är “kritisk till kommunens hållning”, tillåt mig skratta.

 

Print Friendly, PDF & Email