En vettig tanke

Sitter och läser en artikel om Nytt utspel från Liberalernas ungdomsförund” Aftonbladet den 4/3 2016.

När LUF för ett tag sedan kom med det helt sjuka förslaget att legalisera incest och nekrofili så började man ifrågasätta LUF´s och dess företrädares mentala hälsa. Det visar sig nu att alla inom LUF inte har drabbats av samma sinnessjukdom och för en gångs skull lyckas de kläcka ur sig en i mitt tycke bra tanke. De skriver bl.a.

Tillåt män att göra juridisk abort.
– Män ska ha lika stor rätt till att välja bort föräldraskap, säger Marcus Nilsen, ordförande för LUF Väst.

Ska få frånsäga sig faderskap

Nu har Liberala ungdomsförbundet Väst klubbat igenom ett annat kontroversiellt förslag – att tillåta män att göra juridisk abort. Det innebär att män ska ha rätt att frånsäga sig faderskap fram till 18:e graviditetsveckan, lika länge som det är möjligt för en kvinna att välja abort.

– Motionen kom från en grupp tjejer och LUF Väst har ställt sig bakom förslaget. Det är viktigt att diskutera mannens roll vid graviditeter, säger Marcus Nilsen, ordförande LUF Väst.

Ingen ångerrätt

Enligt Marcus Nilsen finns det i dag män som inte vågar säga att de inte vill ha barn, eller inte vill vara delaktiga i föräldraskapet, när deras partner blir gravid.

–Det finns typexempel på att man tar det lite för lättsamt och inte är så tydlig med hur engagerad man vill vara. Det är viktigt att män är ärliga med sina intentioner. Med det här förslaget finns det ett tydligt juridiskt beslut, säger Marcus Nilsen.

Män som väljer att göra juridisk abort ska inte kunna ångra sig, anser Markus Nielsen.

– Det ska inte vara någon slapphänt lagstiftning. Man får stå sitt kast.

Detta är någonting som jag i egenskap av privatperson kan ställa mig bakom. Hur vida Framstegspartiet ställer sig bakom ett sådant förslag har vi däremot inte diskuterat inom partiet än.

För inte så länge sedan så tog jag upp detta i ett inlägg här

“Det kan faktiskt förekomma att även en blivande pappa ångrar sig och därför bör man utreda möjligheten till sk. juridisk abort.”

Print Friendly, PDF & Email