Ställ krav

Framstegspartiet är emot alla former av kvoteringar, gräddfiler, snabbspår och särbehandlingar av fullt friska och arbetsföra människor. Friska människor skall behandlas som sådana och inte som mindre förstående eller sjuka personer som måste curlas och passas upp i alla sammanhang. Det blir löjligt när man i ena stunden talar om jämställdhet, jämlikhet, religionsfrihet, yttrandefrihet, tryckfrihet, alla människors lika värde etc. etc. för att i nästa ögonblick plädera för kvoteringar och särbehandling av dem som brukar ingå under benämningen “utsatta grupper”.

Fullt friska och arbetsföra människor skall behandlas som sådana med exakt samma krav på sig att inordna sig i samhället med allt vad det innebär av skyldigheter och rättigheter. Särbehandling är förnedrande, förminskande och diskriminerande för oss alla: inte minst för de personer eller grupper som någon politiker eller tjänsteman av någon suspekt och okänd anledning anser vara i “behov” av särbehandling.

I dagens upplaga av Sydsvenskan den 7/3 2016 finns ett strålande exempel på hur feministiska dumheter tar sig uttryck.

Hylliebadet inför kvällar för kvinnosim

Malmö Från den 15 mars införs kvinnosim i insynsskyddad bassäng en kväll i veckan på Hylliebadet.
– Att locka fler kvinnor och öka simkunnigheten är ett sätt att öka jämställdheten, säger Frida Trollmyr, Malmös fritidskommunalråd.

Frågan om att införa särskilda badtider för kvinnor och män har debatterats mycket senaste tiden. I en uppmärksammad opinionsartikel i helgen skrev Sydsvenskans Heidi Avellan: ”Sluta med tassandet – som skilda badtider för kvinnor av respekt för andra kulturer. Vi ska inte återgå till ett könsseparerat samhälle i Sverige.”

Malmös fritidskommunalråd Frida Trollmyr (S) är kritisk till debatten.

– Jag blir upprörd över hur man kopplar det här till religion. Vi har haft upplägget med kvinnokvällarna länge på andra bad. Det är inget konstigt med det.

Hon menar att diskussionerna om att det ökade antalet flyktingar skulle ha banat väg för ökad efterfrågan på särskilda kvinnotider på badet inte har förankring i verkligheten.

– Det är konstigt att göra den kopplingen. Många kvinnor känner sig utsatta och det måste finnas arenor bara för kvinnor.

– Jag hör det ofta från vänner, man är rädd och många känner sig utsatta på sin arbetsplats. Anledningen är inte flyktingarna utan hur samhället ser ut.

Frida Trollmyr poängterar att den insynsskyddade bassängen byggdes för att tillgodose önskemål från flera grupper, bland annat funktionshindrade. Efterfrågan från kvinnogrupper som vill ha egna tider bidrog emellertid till beslutet.

Hon säger också att statistiken visar att männen är kraftigt överrepresenterade bland badbesökarna.

– Många kvinnor kan inte simma och vill lära sig för att kunna lära sina barn. Männen hittar till badet själva.

Anki Magnusson, enhetschef vid badenheten i Malmö, är kluven till diskussionen.

– Kvinnor kämpar för att gå framåt med sina frågor, men det här är svårt. Jag har funderat på om det här är ett steg framåt eller bakåt i tiden, säger hon.

Tydligen så anser feministen Frida Trollmyr att det inte finns en enda man som är funktionshindrad och att tramset med delade badtider har ju absolut ingenting med religion att göra eller hur?

På Anki Magnussons funderingar på “om det här är ett steg framåt eller bakåt i tiden” så har jag svaret…
Det är ett gigantiskt kliv bakåt och gagnar ingen speciellt inte tanken om jämställdhet mellan könen.

Ta bort det NU!

Print Friendly, PDF & Email