Vi behöver en rätt till självförsvar

Typer av icke dödliga rundor för handeldvapenHittade en bra krönika skriven av idéhistorikern Lars F Eklund i smålandsposten som handlar om den självklara mänskliga rättigheten att få försvara sig vid rättsliga övergrepp. Gå gärna in och läs hans krönika, den är läsvärd.

Avslutningsvis så skriver Lars F Eklund

”Vi behöver en tydlig lag som erkänner, hävdar och avgränsar själförsvaret som rättighet, innefattande rätten att hjälpa en medmänniska som utsätts för ett brottsligt angrepp. Som en följd bör lagstiftaren också fundera igenom vapenlagens reglering av vapeninnehav för personskyddsändamål. För en rättighet töms på sitt innehåll om man totalt förbjuder redskapen för att kunna utöva den.”

Ovanstående är ordagrant citerat så bortse från stavningsmissen.
Framstegspartiet kan bara buga och tacka för denna krönika och upplysa alla om att sedan den 15/4 2016 så har vi nu infört följande text i vårt partiprogram
“Alla som har varit svenska medborgare i minst 25 år, är ostraffade och vid mental hälsa ska ha möjlighet att efter en kort godkänd introduktionsutbildning (som inte får vara för svår eller dyr) beviljas licens med rättighet att i självförsvarssyfte synligt eller dolt få bära handeldvapen såsom pistol eller revolver.”

Print Friendly, PDF & Email