Kategori: Våra gränser

Svensk lag gäller

För att framöver undvika missförstånd så vill jag förtydliga att de tankar och förslag jag tar upp i det här inlägget endast handlar om fullt friska och arbetsföra personer. Framstegspartiet är av den uppfattningen att alla fullt friska och arbetsföra

Det tysta kriget

Framstegspartiet vill förstärka och permanenta gränskontrollerna. ISLAM är helt enkelt inte kompatibelt med Sverige, dess folk, jämställdhet, kultur eller värdegrund och av den anledningen borde alla som kommer från länder som har ISLAM som ideologi/religion få återvända utan att få

SWEXIT

Uppdatering 24/6 Britterna har visat stort mod och beslutsamhet. Kan britterna så kan vi! Framstegspartiet kommer oförtrutet att kämpa för att även Sverige lämnar de självgoda och kostsamma EU diktatorerna åt sitt öde. Framstegspartiet är emot EU-medlemskapet, vi kräver ett

Oenigheter om gränskontroller

Nedanstående artikel är hämtat från sverigesradio måndag 18 april Foto: Henrik Montgomery / TT Gränskontroller, till exempel mellan Sverige och Danmark, ska idag diskuteras vid Nordiska Rådets möte i Oslo. Bland politiker går åsikterna starkt isär kring gränskontrollerna och deras

Kan Trump vara lösningen?

Kan Trump vara lösningen på allt elände, undertecknad har en enkel önskan och det är att alla ställer sig upp och vill vara med om att utrota all form av fanatism. Efter de senaste attackerna har all form av empati

Grymmare för rymmare

Med anledning av Migrationsverkets kalkyl som presenterades den 5/3 2016 och som i korthet går ut på att 46 000 människor som nekats asyl beräknas gå under jorden och vägrar lämna landet frivilligt. Man kan fråga sig hur dessa människor

Kärleksbombning

Är åter inne på sverigesradios hemsida där läser jag följande Människor från andra länder som har fått nej till att stanna i Sverige kan skickas ut ur landet med tvång. Om de själva vägrar att lämna landet kan polisen tvinga

(S)nurriga och vimsiga Jämtin

Från sverigesradios hemsida den 24 januari 2015 Foto: Bertil Ericson/TT. Enligt Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin måste partiet bli bättre på att ta tag i utmaningarna som Sverige står inför. Det säger hon efter dagens SIFO-mätning som ger Socialdemokraterna 23.2 procent

Låt 2016 bli året då vi överger EU

Sin vana trogen så envisas Sverigesradio med att kalla den regelrätta invasionen av Europa för flyktingkris Flyktingkrisen i Europa har satt Dublinförordningen ur spel. EU diskuterar att överge Dublinreglerna helt och hållet. Nu när EU trots åtskilliga miljarder euro till

Nu måste det införas en dag för alla flyktingkramare

Länge har vi hört ropen om att alla skall hjälpa till, och det låter väl bra så länge det sker på andras bekostnad, då är det enormt lätt att vara frikostig, Än så länge har undertecknad inte sett en enda

Top