Välkommen till Frp Örebro

Framstegspartiet uppfattning över det svenska pensionssystemets hanterande av Sveriges Riksdags valda företrädare och ledamöter är minst sagt upprörande. Historiskt sätt har ingen grupp inom det svenska samhället behandlats så nedsättande och föraktfullt som de människor som föddes under perioden 1920 – 1950 som arbetat och slitit och i dag tillhörde svenska pensionärsgrupperna.

Av de uttalande som görs från rikspolitiska representanter står det bortom rimligt tvivel att pensionärer oavsett tillhörighet anses av politiska företrädare skall och bör acceptera en pension som för ett stort antal pensionärer ligger långt under socialbidragsnivå och för det stora flertalet att acceptera en pension som kommer att ligga i linje med socialbidragsnivån.

Årsmöte 26 april kl:14,00

Partistyrelsen har Årsmöte
Lokal i Bjuv adressen är Gruvgatan 11

Ett gott nytt till er alla.

nyårs

Nyhetsbreven har inte duggat tätt under 2014, men nu tar vi nya krafter och kavlar upp armarna, 2015 kommer att bli ett år som skall innehålla krav på den flata politik som bedrivs i Sverige idag.

2015 skall bli ett år som återupprättar demokratin, samtidigt som vi politiker skall ställa enormt större krav på en flat invandringspolitik, vi skall inte agera som Sverigedemokraterna som skramlar med tomma tunnor, där de numera gick så långt att de förlorade all möjlighet till påverkan fram till 2022, bra jobbat SD men ni borde veta när det är tid att backa.

År 2014 blev ett skit år som de flesta inte glömmer på många år framåt, migrationsverkets kostnader sköt återigen i höjden, ponera att alla andra samhällsbehov hade blivit behandlade på samma sätt som invandringen. Vareviga gång migrationsverket övertrasserar sin budget då är det bara att hämta mera gryn hos husse, men när det gäller andra samhällsinstanser eller behov, då finns det inte utrymme för några utsvävningar, resultatet blir som oftast ned dragningar eller allmän besparing kosta vad det kosta vill i mänskligt lidande, fastän att vi alltid skall agera samvete för resten av världen.

Nä låt oss få ett bättre 2015, jämfört slutet på 2014 där folk i nöd (? ) börjar ställa krav på asylmottagningen, att sitta kvar i en buss och vägra ta emot den hjälp som erbjuds är inte OK, för mig som partiordförande lite väl magstarkt, min första tanke blev OK vänd bussen och kör hem dem, för tydligen finns inget egentligt asyl behov, det verkar snarare som många sagt innan undertecknad det handlar om lyxflyktingar.

Framstegspartiet har och kommer för alltid sätta oss mot att man själv får välja bostadsort, det är något som skall vara en sekundär fråga tills asylsökandet är klart och helt utrett, därefter är det den egna viljan alternativt ett åter resande som gäller. Men innan dess skall vi verkligen förklara på ren svenska att det faktiskt är våra regler som gäller allt annat är inte OK.

Med andra ord, det kan bara bli bättre därför välkomnar vi nu 2015 och därmed vill jag som ordförande önska er alla ett gott nytt år, och betona att ni skall vara rädda om er därute.

Mvh Allan Jönsson

Ordf för ett Sverigevänligt parti.

GOD JUL ALLA

Ha en riktig God Hjul alla vänner och fiender samt alla andra.
Koppla av under denna långa ledighet njut av livet, för snart är det dags att börja med hårt arbete med årsmöten ,Valet om 4 år
GOD JUL från Bobban

Att ljuga har blivit kutym.

Att ljuga har blivit kutym.

Har Sverige verkligen förtjänat detta scenario, vem är barnslig, omogen eller helt enkelt odemokratisk.

Vårt kära fosterland har fått en regering som är totalt handlingsförlamad, och vad det beror på finns det många olika åsikter om, media framvisar sin bild, regeringen har en annan lite mer vinklad åsikt, oppositionen har en helt annan också helt olik andras åsikter, Sverigedemokraterna har ytterligare en åsikt helt enligt deras partiprogram och politiska ramar.

Det enda undertecknad kan konstatera är att konsensus aldrig kommer att uppnås, alla olika partier skyller på varandra, vilt påhejade av alla former av media. Oavsett vem som gör ett utspel kan det bara uppfattas som pajkastning helt utan personligt ansvar och till syvende och sist anser politikerna att det är de dumma väljarna som försatt landet i en situation likt ett gisslantagande.

Det finns inte en enda politiker i riksdagen som är villig att stå för sina dumheter eller förhastade uttalande, Löfven sade att han skulle avgå om S budget inte blev antagen, lill killen sitter kvar lika hårt som ett liktornsplåster.

Björn Söder sitter som andre vice talman och skall enligt alla gängse regler förhålla sig på ett helt opolitiskt sätt, snattran går på denna individ likt en aldrig sinande flod exempelvis som Niagarafallet, inte heller denna politiker står för sina uttalande.

Gustav Fridolin har visat sig villig att överge alla krav som framförts vid regeringsbildningen bara de får makt och inflytande, snacka om att vända kappan efter vinden, är detta en pålitlig politiker?,.

Folkpartiet och Centern är som vanligt alltid på kas, deras inställning går sällan att utläsa då de har en tendens att slira från höger till vänster eller tvärtom, även dessa partier har påtagit sig Miljöpartifasoner med helgarderingar som mål. Går det verkligen lita på sådana partier då man egentligen inte vet vad man får för sin röst.

Anna Kindberg Batra är en presumtiv efterträdare till Reinfeldt, mannen som la svansen mellan benen efter ett politiskt nederlag, inte bara han utan många andra skeppsråttor övergav skutan och lät den driva vind för våg, deras efterträdare vill gärna regera efter ett nyval men har tydligen svårt att räkna procenten, precis som alla andra partier får de inte ihop ekvationen för en regeringsbildning. Kan man lita på politiska företrädare som beter sig på detta vis ?.

Jonas Sjöstedt är en dålig repris av alla sina företrädare förutom att han inte är lika festglad, med exakt samma inställning att allt som inte är vänster influerat är extremism, och alla människor skall inte ha det lika bra utan snarare lika dåligt, dock inte de själv då de är folkvalda och står över alla andra. Ett märkligt beteende som ingen kan lita på.

Kristdemokraterna är egentligen det parti som inte landat grodor på senare tid, det kan bero på att pengarna är slut, men det innebär ändå inte att de tar ansvar för en långsiktig regeringsbildning, då de tar avstånd från alla möjligheter oavsett från vilket håll förfrågan kommer, hur skall man tolka ett sådant agerande ?.

Som partiordförande för Framstegspartiet tycker jag personligen synd om alla väljare, ett handslag eller en muntlig överenskommelse äro icke längre brukbart, lögner och floskler haglar tätt, parallellt åtföljt av grodor och rena felaktigheter som de senare har svårt att värja sig för.

Till alla Tveksamma ta gärna kontakt med ett parti byggt på förtroende och i synnerhet medlemmarna som grund för partibygget.

Välkomna till Framstegspartiet.
Mvh Allan Jönsson partiordförande

Moderata har fastslagit, att valet 2014 förlorades arbetslinjen inte hävdades tillräckligt kraftfullt.

Framstegspartiet Bobban (Ej registrerad) 16 dec 2014 08:49
Det är bra att även andra partier börjar att inse att denna Invandrings politik inte är hållbar
och törs prata om problemet
Det är inte Invandrarens Fel utan våra folkvaldas politiker , samtidigt som det finns sådan kompetens bland våra invandrare som inte utnyttjas p.g.a. regler lagar o förordningar

Bravo! (Ej registrerad) 16 dec 2014 09:12
äntligen en sann och verklighetsförankrad syn på invandringen.
Det är sådana som vi behöver om vi ens ska kunna försöka ordna de problem som invandringen faktiskt har ställt oss inför.
En konsekvensanalys av läget i Sverige skulle verkligen behövas, och det vore också tacksamt om svensk media kunde förhålla sig till de sanningar som finns. Man kan aldrig göra något bättre på lösa ”tryckerier”, man kan bara göra något bättre utifrån verkligheten. Där har svenska journalister mycket att lära.

Om asylinvandringen, som snabbt vuxit i omfattning och samhällsekonomisk påverkan säger eftervalsanalysen ingenting. Ändå är det så tydligt, att man måste kunna hantera asylinvandringen om man vill nå framgång med arbetslinjen.
Svensk arbetsmarknad har höga krav på de arbetssökande. God grundutbildning på gymnasienivå förutsätts. Inom vård, skola och omsorg krävs dessutom vanligen yrkeslegitimation.
Motsvarande gäller också för en mängd andra yrken inom transport, byggande och industri.
Ett annat särdrag för arbetsmarknaden i Sverige är, att löner och anställningsvillkor är helt frikopplade från politisk påverkan. Arbetsgivarföreningar och fackföreningar gör upp i självständiga förhandlingar.

Varken regering eller riksdag kan underlätta anställning för mindre kvalificerade genom att till exempel sänka lägstalönerna eller förenkla anställningsvillkoren som i många andra EU-länder.
Ett politiskt parti som vill göra det lättare att bli anställd måste alltså välja andra vägar.
Alliansregeringen valde att inom ett par områden på arbetsmarknaden i stället sänka momsen och arbetsgivaravgiften för unga (restauranger), eller skatteavdrag för kunderna (rot, rut). Det var riktiga åtgärder, men problemet med detta är att metoderna inte kan användas för alltför stora delar av arbetsmarknaden. Moms, arbetsgivaravgifter och inkomstskatter är statens huvudsakliga inkomstkällor.
Sinar de, blir det snart statsekonomisk kris. Vill man hävda arbetslinjen måste man alltså genomföra åtgärder på andra områden också.
En självklar åtgärd är förstås att satsa på utbildning av de asylsökande, så att de kan klara arbetsmarknadens krav och bli anställningsbara.

Ett stort antal yngre och äldre vuxna skulle behöva läsa in åtminstone en gymnasiekompetens.
Men finns det skolor och lärare nog för ett tillflöde på tiotusentals oförutsedda nya elever varje år?
Och vad gör vi med dem som inte klarar studierna? Och hur skulle det finansieras? Det är realistiskt att anta, att inte heller den här åtgärden kan tillämpas i bred omfattning. I alla händelser skulle det ta lång tid innan åtgärden fick avsedd effekt på sysselsättningen av asylsökande, som ju strömmar till nu.
Ytterligare en annan möjlig åtgärd är ökat bostadsbyggande i Sveriges ekonomiska tillväxtområden, så att asylsökande kan bosätta sig närmare den möjliga arbetsmarknaden.

Begränsningarna med den åtgärden är dels, att det måste finnas finansiering, dels att åtgärderna tar mycket lång tid att genomföra.
På kort sikt är detta inget stöd för arbetslinjen.
Svenska arbetsplatser kan ta emot många nya arbetssökande, men arbetslinjen måste fungera inom de begränsningar som råder på den svenska arbetsmarknaden och för Sveriges finanser.
Det kan bara lyckas om vi också har begränsningar för asylinvandringen.
Human medkänsla med dem som har det svårt är beundransvärt, men om det leder till handling utan eftertanke kan det innebära, att vi till slut saknar förmåga att vara vare sig medkännande eller humana i praktisk handling.

Ulf Hilding
Moderat oppositionsråd i Ljusnarsberg

Pensionerna riskerar att urholkas

RÖSTA PÅ FRAMSTEGSPARTIET FÖR ATT FÅ MER ÄN EN FEMTIOLAPP

Nu har en ny valrörelse dragit i gång. En av de stora frågorna är den så kallade pensionärsskatten. Här talar man om en femtilapp hit eller dit men man kanske borde titta litet djupare i vad som kommer att hända med pensionsutbetalningar i framtiden.
I dag gäller följande: ”Den allmänna pensionen grundar sig på din inkomst. Allt du tjänar och betalar skatt för ger pension. 18,5 procent av din bruttolön avsätts till pensionsavgift. 16 procent går till inkomstpensionen och 2,5 procent till premiepensionen”. Således finansieras våra pensioner av de som jobbar. Om man nu läser bland annat Miljöpartiets partiprogram får man några funderingar.
”Vår vision är ett arbetsliv som präglas av en hälsosam balans mellan arbete och fritid. En viktig reform är att sänka arbetstiden. I ett första steg har vi som målsättning att sänka normalarbetstiden till 35 timmar per vecka. Hela samhället tjänar på att människor orkar och vill arbeta fram till pensionen utan att slås ut på grund av stress eller för hårda arbetsvillkor.” Betyder det att vi ska jobba mindre genom sänkt arbetstid? Så hur blir det med inbetalningarna? Tänk också på detta innan du väljer MP.
”Vi kommer sannolikt också behöva nya skatte-baser och är beredda att genom skatt öka den offentliga konsumtionen på bekostnad av den privata när det är nödvändigt för att trygga välfärden och samhällstryggheten.”
Lägger man ihop detta blir det en ekvation som visar att pensionerna kommer att bli avsevärt lägre i framtiden och vi kommer att få högre skatt. För att använda ett numera vanligt uttryck kan man också säga att V dansar efter samma pipa.
Det är svårt att förstå varför Stefan Löfven stöder sig på dessa partier. Kanske vore det bra att göra S starkare så att de slipper bördan av MP och V.

Okej att sälja kvinnliga slavar , Vakna politiker är det eran Kvinnosyn

De har utmålats som en laglös grupp, men det finns förhållningsorder även inom den Islamistiska staten – chockerande sådana.

Enligt flera amerikanska medier delas just nu en broschyr ut i kontrollerade områden i vilken 21 frågor om vad som gäller för kvinnliga fångar får sina svar.

Det står där att läsa att det är ”accepterat att köpa, sälja eller ge bort kvinnliga fångar och slavar, eftersom de är egendom, som går att göra sig av med”.

Alla icketroende är till att börja med okej att ta som slavar. En man får dock inte kyssa en annan mans slav, eller ha sex med en kvinna som inte är oskuld förrän hon haft sin nästa mens. Hon måste nämligen ”renas” först.

Unga flickor som inte nått puberteten är också godkända att ha sex med, enligt IS broschyr, så länge hon är ”lämplig”.

Det är okej att slå kvinnor som disciplinär åtgärd, men inte för njutning eller tortyr.

Allt presenteras tydligt i fråga-svar-form.

Det är ingen nyhet att IS-soldater tar kvinnliga fångar under sina räder genom områden de tagit över i Syrien och Irak. Men det utstuderade systemet och de interna reglerna möts nu med avsky.

– Muslimska ledare över hela världen fortsätter att förkasta IS och säger att deras tolkningar av islam är groteska. Men det ligger i den fallna statens natur att de kloka rösterna oftast drunknar, säger professor Abbas Barzegar från Georgia State University, till CNN.

När ska våra politiker förstå att det finns bara en påse pengar

Trots stort missnöje inom partiet och ett utbrett stöd för en ny invandringspolitik i Moderaterna, aviserade blivande M-ledaren Anna Kinberg Batra nyligen att de ska fortsätta föra Miljöpartiets invandringspolitik. I sitt jultal idag slog även C-ledaren Annie Lööf fast att massinvandringen ska fortsätta.

Lööf uppgav bland annat att hon inte tillhör dem som kommer att föra en politik som “beskriver människor som volymer“, och bekräftar därmed att Centerpartiet och alliansen förstått föga av hur verkligheten ser ut och fungerar – och krattar manegen för SD att sätta nya rekord.

I övrigt blev det sedvanliga floskler om snabbare arbete och bostad för en lyckad integration. Dessutom försökte Lööf framställa det som att enbart skyddsbehövande flyktingar kommer till Sverige, medan dessa har ytterst lite att göra med den svenska invandringspolitiken.

Som grädde på moset hette det att Sverige gör rätt och resten av världen – eller EU i det här fallet – gör fel och bör anta en mer “svensk” invandringspolitik, något som naturligtvis aldrig kommer att ske.

– Jag tänker inte sätta tak för hur många människor som ska få komma till vårt land från krigszoner, tortyr och våldsregimer. Där vill jag inte att fokus ska ligga. Vår öppenhet mot omvärlden ska bestå, säger Lööf.
– Sverige ska inte göra mindre, men fler behöver göra mer, säger hon med adress till EU.

Lööf sade sig även vara “stolt över den öppenhet som Sverige visar människor som söker en fristad“.

MASSINVANDRING OCH MASSARBETSLÖSHET

Vi måste få till en förändring av INVANDRINGS POLITIKEN

I en färsk rapport från Arbetsförmedlingen prognostiseras fortsatt hög arbetslöshet under de kommande åren. Den huvudsakliga orsaken till att arbetslösheten inte minskar anges vara Sveriges exceptionellt höga asyl- och anhöriginvandring.

Arbetsförmedlingen uppger att det under de närmaste två åren kommer att skapas drygt 100.000 nya jobb. Man förutspår en minskning av arbetslösheten från dagens 8,0 procent till 7,9 procent nästa år. Det handlar alltså om en promille. Under 2016 tror Arbetsförmedlingen att arbeslösheten kommer att gå ned med ytterligare tre promille, till 7,7 procent.

I reda tal handlar det om en minskning av arbetslösheten med cirka 10.000 personer fram t o m 2016, från drygt 400 000 personer till cirka 390 000 personer. De flesta jobben antas skapas i storstadsregionerna. Skattefinansierade jobb inom offentlig sektor uppges utgöra lejonparten.

Arbetsförmedlingen påpekar att det främsta skälet till att arbetsförmedlingen endast minskar på marginalen är de fortsatt höga och ökande asyl- och anhöriginvandringen. Det är också i denna grupp som arbetslösheten kommer att fortsätta vara i särklass högst – bland utomeuropeiskt födda och ungdomar utan fullgjord gymnasieutbildning, där första och andra generationens asylinvandrare också är starkt överrepresenterad. Bland svenskar uppges funktionshindrade och äldre ha svårast att få arbete.

Arbetsförmedlingen har räknat på en nettoinvandring på 94.000 personer under perioden, en siffra som sannolikt är tilltagen i underkant, varför beräkningarna får tas med en nypa salt. En minskning av arbetslösheten i regionen några promille är också långt från de stolta föresatser som så väl den nu sittande rödgröna som den förra blå regeringen aviserat som sina målsättningar.

Värt att notera är att Arbetsförmedlingen bedömer att jobbtillväxten inte kommer att ske i marknadsekonomin utan genom politiskt skapade och skattefinansierade jobb i offentlig sektor. En ansenlig andel av dessa jobb genereras dessutom utifrån behov som följer av hanteringen av den ökande massinvandringen. Det handlar om anställda på Migrationsverket, tolkar, asylboendepersonal, förstärkningar inom socialtjänst, polis och rättsväsende till följd av ökat utanförskap och gängkriminalitet osv.

Det blir alltmer uppenbart att det enda sättet att på allvar få ned den höga arbetslösheten är att upphöra med att varje år importera många tiotusentals nya arbetslösa. Det gäller i synnerhet anhöriginvandrarna som saknar asylskäl men som ändå tillåts komma i lika stora antal som de primära asylanterna och utan krav på försörjningsansvar från dem själva eller deras anknytningspersoner i Sverige.

SEB och Nordea stjäl våra Skattepengar

Nu går skam på torra land hur kan staten och Vi  acceptera detta vansinniga lönesystem där personer kan få ut 29 miljoner för ett bra utfört arbete med Våra skattepengar .

Nu måste VI göra våran röst hörd från Framstegspartiet   och arbeta för att pensionärerna ska få tillbaka ett drägligare liv med

15 000 kr i pension detta är det minsta som vi kan lobba för och SKA till Omvalet den 22 mars

RÖSTA PÅ FRAMSTEGSPARTIET SÅ SKA VI GÖRA ALLT I VÅRAN MAKT FÖR FÖRÄNDRING AV DETTA VANSINNE

 

Top