Styrelsen för Frp Örebro Distrikt

Distriktsstyrelsen Örebro Län

Distriktsstyrelsen Örebro Län

Ordförande Kent Bobban Boberg

Vice ordförande

2 Vice ordförande Anita Mattsson,

Ledamot Krister Ekdahl

Ledamot Lars Källström,

Ledamot Tommy Söderqvist