Örebro nästa steg i bildande av Kommunförening

Örebro har börjat med kommunförings bildande , styrelsen kommer att finnas här snart .