Vårat partieprogram i Örebro Distriktet

Ingen pensionär skall tvingas leva i fattigdom efter att ha arbetat hela sitt liv för samhället och dess uppbyggnad
Vi kräver en anständig pension på minst 15 000 :- efter skatt

Sveriges skolor behöver förändras…
mindre skolklasser, fler lärare, skapa byskolor för en levande landsbygd, skapa särskoleklasser i större skolor med lärare som innehar kunskapen , allt för att ge barnen en bättre och tryggare skola att växa upp i.
Tandvården missgynnar medborgare i landet, Tandvården skall ingå i Svenska sjukförsäkringen.

Äldrevården måste vara individ anpassad och inte anpassad efter ekonomi, våra äldre har byggt samhället och behandlas idag som nummer i ett papper istället för människor som skall bemötas med vördnad.

Människor med funktionshinder är idag sedda som en belastning av samhället, människor med synliga eller dolda funktionshinder är en tillgång och dessa medborgare måste få finnas och accepteras i samhället

Vi inom Framstegs partiet kräver
att import av kött och spannmål som inte följer Svensk lagstiftning skall förbjudas
då det motverkar och slår ut den Svenska jordbruks verksamheten och ger en osund konkurrens för svenska bönder.

 Sveriges åkerinäring utsätts idag för kraftig snedvriden och näst intill kriminell verksamhet av åkerier och företag som inte följer Svensk lag samt EU Regler gällande cabotage och lönesättning. Hårdare kontroller och krav av både företag & åkerier som utnyttjar sverige som en fristad i sin verksamhet som slår ut svenska åkerier och arbetskraft.