Ordförandebrev till dem det berör

Denna dag har varit en av de mer turbulenta av mitt liv, men som alltid så går åsikterna isär både på gott och på ont.

Dagens artikel i Helsingborgs dagblad kommer jag härmed att kommentera, men då vill jag börja en längre tid tillbaka i min tid inom SD.

Till saken hör att det inom Sverigedemokraterna inte utförs några stordåd, om man inte får betalt för sina göromål, det gäller dock inte alla och i synnerhet inte fotfolket.

Men om man tagit sig upp i hierarkin beroende på attribut eller bara genom att agera som någon lismande figur då är allt OK.

När nu denna historia ang. pengar och ej reglerade skulder rullas upp medialt, tycker jag mig inte längre ha något förtroende för ett förljuget parti som Sverigedemokraterna eller ens bry mig om att bejaka min tidigare lojalitet.

I Bjuv har den lokala SD avdelningen under en femårsperiod, förhyrt en lokal till kostnaden av 1500 kr/månad + diverse andra förekommande kostnader, enkel matematik säger då att denna kostnad skulle bliva 12 X 1500 X 5 = en hyfsat ansenlig summa pengar som jag Allan Jönsson Ordförande av Framstegspartiet inte fått reglerad av Sverigedemokraterna.

Sen mitt utträde från SD har ingen från Sverigedemokraterna vare sig på riksplan eller distrikt, bemödat sig att kontakta undertecknad för att reglera våra förehavande alternativt verka för att bibehålla en kommunförening i Bjuv.

Personligen kan jag strunta i en SD förening i Bjuv, men jag har tydligt deklarerat att jag behöver mina pengar för att kunna bedriva en valkampanj för mitt nya parti, och det är antagligen här åsikterna går isär, distrikt Syd erkänner inte att de skulle vara skyldiga en enda svensk krona, trots att det endast var någon månad sedan de avhöll ett partimöte i den lokal som de inte känner till (skamligt kan jag tycka), förneka gärna att ni skulle använt lokalen alla andra vet att så är fallet.

Jag har inte heller några skrupler när jag talar om att vissa av dessa inblandade individer, tagit ut dubbla arvoden och körersättningar gällande deras uppdrag, först genom kommunföreningen och samtidigt genom distriktet de företräder (är det stöld? ).

Undertecknad har ej heller innehaft telefon abonnemang som partiet fått betala, alternativt tagit ut förlorad arbetsinkomst men redovisat den som körersättning för att slippa betala skatt och sociala avgifter, ett arbetssätt som förekommer duktigt flitigt inom Sverigedemokraterna över hela landet.

Att vara ett parti som skall föregå med gott exempel och yttermera sitta på mandat i Sveriges riksdag är tydligen lätt, om lagar och paragrafer bara gäller alla andra och inte dem själva.

Men att ljuga, bedra och undgå alla former av regler är ett signum inom Sverigedemokraterna och det skrattas högt ang. dessa tilltag hela vägen upp i partistyrelsen.

Nu har jag personligen själv försatt mig i ett politiskt blåsväder, och jag vill inte ha några sympatier ang. mitt agerande då jag är fullt medveten om att det definitivt förhåller sig i gråzonen, däremot skulle jag personligen gärna tillsammans med SD, vilja granska dessa individers ekonomiska förehavande, och samköra dessa med andra register för att påvisa hur SD-S godtrogna individer faktisk förhåller sig, med deras utbetalda partistöd och andra tillförskansade ekonomiska medel.

En tillbaka blick på ekonomiska redovisningar sen ca. Fem år skulle få mitt tilltag att blekna, men är ändock inget bra tillvägagångssätt, det enda jag gjort är att ta tillbaka det som rättmätigt är mitt men på ett klandervärt sätt.

Min personliga uppfattning av dessa ekonomiska spörsmål, är om inte Sverigedemokraterna är lite rädda för detta betydligt mindre parti som Framstegspartiet faktiskt är, annars hade man inte förhalat utbetalningar av de medel som de faktiskt häftar med i skuld, antagligen sker det endast för att hindra våra politiska ambitioner att bli en folkrörelse.

Min ambition är att driva ett parti som kan bli en kombattant med alla andra skitsnackarpartier och det gäller alla över lag.

Självklart kommer jag efter dessa utspel, att ställa min plats till förfogande men det skall ske på uppdrag av mina partikamrater och det framtida årsmötet, det skall inte bestämmas av några smånazzar eller av media, och i synnerhet inte av en partisekreterare från SD, som inte deltog i ca 40 % av alla frågor/ärenden då han företrädde Sverigedemokraterna i Regionstyrelsen i Region Skåne.

Sen vad det gäller samma partisekreterare så hänvisar jag bara till de medel som han tillförskansade sig i Jönköping. Det är synnerligen lätt att haspla ur sig när man själv har längre fingrar än ben, det finns dokument på dessa förehavande.

Skärp upp tonen och diskutera som vuxna, undertecknad har erkänt att det inte var ett bra sätt att sköta denna affär, men jag ser faktiskt fram emot ett rättsligt efterspel, bara för att belysa Sverigedemokraternas ekonomiska förehavande på alla plan, men det skall handla om minst fem år tillbaka, och det skall granskas av en extern revisor sen kan vi diskutera.

Allan Jönsson
Ordförande Framstegspartiet